Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TLT112 Moleküler Biyolojik Yöntemler 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Tıbbi Laboratuvarlarda uygulanan moleküler tanı yöntemleri hakkında bilgi ve beceri kazandırılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Melek Yüce

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Molecular pathology. Jonathan R. Salisbury.Taylor and Francis.2002 2. Diagnostic molecular pathology. Leonard DGB. Saunders. 2003 3. Moleküler biyolojide kullanılan yöntemler. Temizkan G.Nobel.2004

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Nukleus, nükleolus, nükleik asitler yapı ve fonksiyonları, DNA replikasyonu, protein sentezi, hücre siklusu, mitoz ve mayoz bölünme, moleküler patoloji terminolojisi ve teknikleri, dokuda DNA, RNA ve protein ekstraksiyonu ve saflaştırması, PCR ve çeşitleri, tıbbi laboratuvarlarda kullanım alanları, elektroforetik yöntemler ve blotlama, Mikroarray teknolojisi, Sitogenetik, Mutasyon ve mutajenler, Tumoriogenesis

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
11 Soru-Yanıt 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 12 5 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nükleus-nükleolus yapı ve fonksiyonları Genel Laboratuvar uygulamaları ve kuralları.pptx
Mol. Biy. Yön. Lab. Cihazları ve Kuralları.ppt
Nukleus,Nukleolus yapısı.pptx
2 Nükleik asitler, yapı ve fonksiyonları DNA, RNA ve KROMOZOM.pptx
3 DNA replikasyonu, protein sentezi +dna-replication--.mp4
REPLİKASYON, TRANSKRİPSİYON VE TRANSLASYON.pptx
4 Mitoz ve mayoz bölünme Hücre döngüsü, mito, mayoz.ppt
5 Moleküler biyoloji terminolojisi ve teknikleri
6 Dokuda DNA, RNA ve protein ekstraksiyonu ve saflaştırması DNA İZOLASYONU.pptx
DNA İZOLSYONU-2.ppt
Periferik Kandan DNA İzolasyonu-3.pdf
KANDAN RNA İZOLASYONU.pptx
kandan-dna-izolasyonu--molekuler-biyoloji-ve-genetik.mp4
7 PCR ve çeşitleri, patolojide kullanım alanları PCR, ÇEŞİTLERİ VE RFLP.ppt
PCR-2.pdf
8 Elektroforetik yöntemler ve blotlama ELEKTROFORETİK YÖNTEMLER.pptx
blotlama-teknikleri.pptx
agarose-gel-electrophoresis-of-dna-fragments-amplified-using-pcr.mp4
9 Mikroarray teknolojisi
10 Arasınav Haftası
11 Sitogenetik Kromozomlar ve Sitogenetik.ppt
12 Mutasyon ve mutajenler modifikasyonlar ve mutasyonlar.pptx
KROMOZOM YAPISINDAKİ BOZUKLUKLAR.pptx
13 Moleküler genetik patolojisi
14 Tümoriojenezis, tümörle ilişkili genler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1503166 Tıbbi laboratuvarlardaki rutin teknikler ve moleküler teknikleri karşılaştırabilir
2 1503167 Hastalıklara neden olan genler hakkında bilgi sahibi olur
3 1503168 Dokudan RNA, DNA ve protein ekstraksiyonu hakkında bilgi sahibi olur
4 1503169 Tıbbi laboratuvarlarda uygulanan moleküler tanı teknikleri hakkında bilgi sahibi olur
5 1503170 Moleküler biyoloji hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 72942 İnsanın vücudunun temel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiye sahiptir. Sistemleri ve anatomik yapılarını tanımlar.
2 72943 Alanına ilişkin terimleri açıklar.
3 72944 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanındaki güncel bilgileri içeren temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
4 76358 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip olur.
5 76359 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olur.
6 76360 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanında elde ettiği bilgiler doğrultusunda analizlerle ilgili beklenmeyen bir durum ile karşılaştığında sorunları tanımlar.
7 76361 Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
8 76362 Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
9 76363 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
10 76364 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir.
11 76365 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
12 76366 Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
13 76367 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki kaynakları izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
14 76368 Meslek ahlâkı bilincini kazanır ve mesleği ile ilgili verilerin toplanması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
15 76369 Güncel bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
16 76370 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 2 2 2 3 2
2 3 4 3 2 2 2 3 2
3 3 4 3 2 2 2 3 2
4 3 4 3 2 2 2 3 2
5 3 4 3 2 2 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek