Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TLT112 Moleküler Biyolojik Yöntemler 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Tıbbi Laboratuvarlarda uygulanan moleküler tanı yöntemleri hakkında bilgi ve beceri kazandırılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Dr. Sevcan MERCAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Molecular pathology. Jonathan R. Salisbury.Taylor and Francis.2002 2. Diagnostic molecular pathology. Leonard DGB. Saunders. 2003 3. Moleküler biyolojide kullanılan yöntemler. Temizkan G.Nobel.2004

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Nukleus, nükleolus, nükleik asitler yapı ve fonksiyonları, DNA replikasyonu, protein sentezi, hücre siklusu, mitoz ve mayoz bölünme, moleküler patoloji terminolojisi ve teknikleri, dokuda DNA, RNA ve protein ekstraksiyonu ve saflaştırması, PCR ve çeşitleri, tıbbi laboratuvarlarda kullanım alanları, elektroforetik yöntemler ve blotlama, Mikroarray teknolojisi, Sitogenetik, Mutasyon ve mutajenler, Tumoriogenesis

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
11 Soru-Yanıt 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 12 5 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nükleus-nükleolus yapı ve fonksiyonları
2 Nükleik asitler, yapı ve fonksiyonları
3 DNA replikasyonu, protein sentezi
4 Mitoz ve mayoz bölünme
5 Moleküler biyoloji terminolojisi ve teknikleri
6 Dokuda DNA, RNA ve protein ekstraksiyonu ve saflaştırması
7 PCR ve çeşitleri, patolojide kullanım alanları
8 Elektroforetik yöntemler ve blotlama
9 Mikroarray teknolojisi
10 Arasınav Haftası
11 Sitogenetik
12 Mutasyon ve mutajenler
13 Moleküler genetik patolojisi
14 Tümoriojenezis, tümörle ilişkili genler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1283269 Tıbbi laboratuvarlardaki rutin teknikler ve moleküler teknikleri karşılaştırabilir
2 1283270 Hastalıklara neden olan genler hakkında bilgi sahibi olur
3 1283271 Dokudan RNA, DNA ve protein ekstraksiyonu hakkında bilgi sahibi olur
4 1283272 Tıbbi laboratuvarlarda uygulanan moleküler tanı teknikleri hakkında bilgi sahibi olur
5 1283273 Moleküler biyoloji hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65210 İnsanın vücudunun temel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiye sahiptir. Sistemleri ve anatomik yapılarını tanımlar.
2 65211 Alanına ilişkin terimleri açıklar.
3 65212 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanındaki güncel bilgileri içeren temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
4 68626 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip olur.
5 68627 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olur.
6 68628 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanında elde ettiği bilgiler doğrultusunda analizlerle ilgili beklenmeyen bir durum ile karşılaştığında sorunları tanımlar.
7 68629 Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
8 68630 Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
9 68631 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
10 68632 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir.
11 68633 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
12 68634 Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
13 68635 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki kaynakları izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
14 68636 Meslek ahlâkı bilincini kazanır ve mesleği ile ilgili verilerin toplanması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
15 68637 Güncel bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
16 68638 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 2 2 2 3 2
2 3 4 3 2 2 2 3 2
3 3 4 3 2 2 2 3 2
4 3 4 3 2 2 2 3 2
5 3 4 3 2 2 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek