Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TLT114 İmmünolojik Yöntemler 927001 1 2 3

Dersin Amacı

İmmünolojik yöntemlerin öğrenilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Nüket ÇALIŞKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Us D. Serolojik Tanı Yöntemleri. Hacettepe Üniversitesi Yayınları 2006. Abbas AK, Lichtman AH. Temel İmmünoloji. İstanbul Medikal Yayıncılık 2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hastalıkların tanısında kullanılan immünolojik yöntemler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İmmünoloji'ye Giriş TLT114-İmmun Yöntemler 1..pdf
2 Antijen -Antikor ilişkisi TLT114-İmmun Yöntemler 2..pdf
3 Aglütinasyon TLT114-İmmun Yöntemler 3-4.pdf
4 Hemaglütinasyon
5 ELISA TLT114-İmmun Yöntemler 5,6,7.pdf
6 ELISA
7 ELISA
8 İmmünofloresans yöntemi TLT114-İmmun Yöntemler 8..pdf
9 İmmünofloresans yöntemi
10 Presipitasyon testleri TLT114-İmmun Yöntemler 10..pdf
11 Presipitasyon testleri TLT114-İmmun Yöntemler 11..pdf
12 Flowsitometre TLT114-İmmun Yöntemler 12..pdf
13 Alerji testleri TLT114-İmmun Yöntemler 13..pdf
14 Alerji testleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1503873 Antijen-antikor ilişkisini bilir
2 1503874 Serolojik yöntemleri sınıflandırabilir
3 1503875 Serolojik yöntemleri tanımlaya bilir
4 1503876 Serolojik yöntemlerin prensiplerini bilir
5 1503877 Serolojik yöntemlerin sonuçlarını yorumlayı bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 72942 İnsanın vücudunun temel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiye sahiptir. Sistemleri ve anatomik yapılarını tanımlar.
2 72943 Alanına ilişkin terimleri açıklar.
3 72944 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanındaki güncel bilgileri içeren temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
4 76358 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip olur.
5 76359 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olur.
6 76360 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanında elde ettiği bilgiler doğrultusunda analizlerle ilgili beklenmeyen bir durum ile karşılaştığında sorunları tanımlar.
7 76361 Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
8 76362 Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
9 76363 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
10 76364 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir.
11 76365 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
12 76366 Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
13 76367 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki kaynakları izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
14 76368 Meslek ahlâkı bilincini kazanır ve mesleği ile ilgili verilerin toplanması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
15 76369 Güncel bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
16 76370 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 3 3 5 4 2 2 3 3 4 2 2 2 5 4
2 3 5 3 3 5 4 2 2 3 3 4 2 2 2 5 4
3 3 5 3 3 5 4 2 2 3 3 4 2 2 2 5 4
4 3 5 3 3 5 4 2 2 3 3 4 2 2 2 5 4
5 3 5 3 3 5 4 2 2 3 3 4 2 2 2 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek