Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TLT213 Laboratuvar Güvenliği 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Tıbbi laboratuvarda fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskleri bilmek, onlara karşı önlem almak ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Nüket ÇALIŞKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

http://www.anadoluissagligi.com/img/file_735.pdf Laboratuvar-guvenligi-prof-dr-elif-ozerol-inonu-universitesi-tip-fakultesi-tibbi-biyokimya-anabilim-dali.html KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARLARINDA BİYOGÜVENLİK, EDİTÖRLER Prof. Dr. Ahmet Celal BAŞUSTAOĞLU Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜNEY, KLİMUD YAYINLARI NO: 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TIBBİ LABORATUVAR, LABORATUVARDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 725TTT094 Ankara, 2011

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Laboratuvar tehlikelerini tanıma, Kişisel güvenlik önlemlerini öğrenme, Laboratuvarda kimyasal, fiziksel, biyolojik tehlikeleri belirlemek ve önlem almayı öğrenme, Laboratuvarda güvenlik yönergeleri, acil eylem planları hazırlama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 1 13
10 Tartışma 5 1 5
11 Soru-Yanıt 13 1 13
18 Örnek Vaka İncelemesi 3 1 3
22 Proje Hazırlama 5 0 0
23 Proje Sunma 5 0 0
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tıbbi laboratuvarların tanıtılması,
2 Laboratuvar koşulları ve genel laboratuvar kuralları
3 Laboratuvar güvenliği ve güvenlik sembolleri nedir?
4 Patoloji Laboratuvarında kullanılan araç gereçler, malzemeler, cihazlar ve güvenlik önlemleri
5 Tıbbi laboratuvarlarda kişisel güvenlik önlemleri
6 Kimyasal maddelerle çalışma güvenliği
7 Kimyasal maddelerin depolanması, taşınması ve imhası
8 Radyasyon Güvenliği
9 Ara Sınav
10 Biyolojik tehlikeler ve güvenlik önlemleri
11 Laboratuvar çalışmalarında ilk yardım
12 Yangın güvenliği
13 OSHA, EPA, CDC Laboratuvar standartları
14 Acil eylem planları ve atık yönetimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1282600 Tıbbi laboratuvarlarda biyolojik, kimyasal ve fiziksel riskleri öğrenir.
2 1282601 Laboratuvarda güvenlik önlemleri hakkında bilgi sahibi olur.
3 1282602 Acil durumlarda ne yapılması gerektiğini öğrenir.
4 1282603 Uyulması gerek başlıca güvenlik standartlarını öğrenir.
5 1282604 Güvenlik ve tehlike işaretlerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65210 İnsanın vücudunun temel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiye sahiptir. Sistemleri ve anatomik yapılarını tanımlar.
2 65211 Alanına ilişkin terimleri açıklar.
3 65212 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanındaki güncel bilgileri içeren temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
4 68626 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip olur.
5 68627 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olur.
6 68628 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanında elde ettiği bilgiler doğrultusunda analizlerle ilgili beklenmeyen bir durum ile karşılaştığında sorunları tanımlar.
7 68629 Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
8 68630 Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
9 68631 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
10 68632 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir.
11 68633 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
12 68634 Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
13 68635 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki kaynakları izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
14 68636 Meslek ahlâkı bilincini kazanır ve mesleği ile ilgili verilerin toplanması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
15 68637 Güncel bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
16 68638 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 5 3 3 2
2 1 1 5 3 3 2
3 1 1 5 3 3 2
4 1 1 5 3 3 2
5 1 1 5 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek