Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TLT215 Hormon Biyokimyası 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Hormonların genel özelliklerinin bilinmesi, endokrin sistem kavramının ve işlevinin öğrenilmesi, endokrin organlardan salgılanan hormonların etkilerinin incelenmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Dr. Sevcan MERCAN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Harper Biyokimya, Robert K.Murray, Darly K. Granner, Peter A. Mayes, Victor W. Rodwell 2) İnsan Biyokimyası, Taner Onat, Kaya Emerk.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 1 13
11 Soru-Yanıt 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hormonlar ve Klinik Önemi 1. HAFTA.pptx
2 Endokrin Sistem 2. HAFTA.pptx
3 Hormonlar-1 3. HAFTA.pptx
4 Hormonlar-2 4. HAFTA.pptx
5 Hormonlar-3 5. HAFTA.pptx
6 Hormonların Etki Mekanizması 6. HAFTA.pptx
7 Hormonların Tayin Yöntemleri-1 7. HAFTA.pptx
8 hormonların Tayin Yöntemleri-2 8. HAFTA.pptx
9 Ara Sınav
10 Hipofiz Bezi Hormonlarını Tayin Etme
11 Tiroid Bezi Hormonlarını Tayin Etme
12 Pankreas Bezi Hormonlarını Tayin Etme
13 Adrenal Bez Hormonlarını Tayin Etme
14 Cinsiyet bezi hormonlarını tayin etme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1284547 Bu dersin sonunda öğrencinin endokrim sistem kavramını, endokrin sistemden salgılanan hormonları ve bunların etkilerini ve hormon ölçüm yöntemlerini bilmesi hedeflendi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65210 İnsanın vücudunun temel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiye sahiptir. Sistemleri ve anatomik yapılarını tanımlar.
2 65211 Alanına ilişkin terimleri açıklar.
3 65212 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanındaki güncel bilgileri içeren temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
4 68626 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip olur.
5 68627 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olur.
6 68628 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanında elde ettiği bilgiler doğrultusunda analizlerle ilgili beklenmeyen bir durum ile karşılaştığında sorunları tanımlar.
7 68629 Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
8 68630 Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
9 68631 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
10 68632 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir.
11 68633 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
12 68634 Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
13 68635 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki kaynakları izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
14 68636 Meslek ahlâkı bilincini kazanır ve mesleği ile ilgili verilerin toplanması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
15 68637 Güncel bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
16 68638 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek