Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK113 Yunan Mitolojisi I 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Yunan panteonundaki tanrı, tanrıça ve kahramaların seramik, plastik ve duvar resimleri ışığında mitosları ve atributlarıyla tanıtılmasını amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Akın TEMÜR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

"- A. Erhat, Mitoloji Sözlüğü, (1970) - P. Grimal, Mitoloji Sözlüğü, Yunan ve Roma, (1997) - E. Hamilton, Mitologya, Çev. Ü. Tamer, (1983) - E. Simon, Die Götter der Griechen, (1998) - E. Simon, Die Götter der Römer, (1990) - M. Eliade, Mitlerin Özellikleri, Çev. S. Fırat, (1993) - E. Friedel, Antik Yunan’ın Kültür Tarihi, Hiristiyanlık Öncesi Yaşam ve Efsane, Çev. N. Aça, (1999) - D. Bayladı, Mitoloji Sözlüğü,(2005) - R. Graves, Yunan Mitleri, (2004) - R. Agizza, Antik Yunan’da Mitoloji, (2006) - T.H. Carpenter, Antik Yunan’da Sanat ve Mitoloji, (2002)"

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Antik Mitoloji bilgisi, lahitler ve seramikler üzerindeki bezemelerin, sahnelerin belirlenmesi ve ikonografik tanımlanmasında vazgeçilmez bir unsurdur. Grek Pantheonu’ndaki mitosları bilmeksizin antik toplumun yapısını tanımak olanaksızdır. Bu ders Yunan toplumundaki çok tanrılı inancı yöneten tanrılar dünyası ile ilişkilidir. Buna ek olarak Yunan Pantheonu’ndaki on iki tanrının ikonografik incelemelerinin yanında, bu figüratif tanrılar dünyasının toplumda simgeledikleri kimlikler ve bunlara yönelik betimler incelenmektedir (örneğin, Zeus’un Ganymedes mitosunun eşcinselliğini göstermesi gibi). Hellen Pantheonu’nun kökenleri ve etkilendiği Yakın Doğu inançları (Hitit, Fenike, Mısır ve özellikle de Girit) her tanrı ve tanrıçanın etkilendikleri ülke bazında ele alınmaktadır.Ders kapsamında aynı zamanda, çok tanrılıktan tek tanrılığa geçen uygulamalar ve benzer mitoslar ile evrenin yaratılışı, insanın yaratılışı ve tanrısal cezalandırma olarak görülen Tufan ve deprem gibi doğa olaylarına yönelik mitoslar ele alınmaktadır.Tüm incelemeler seramik, plastik ve duvar resimleri eşliğinde verilecektir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 14 14
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi 1. hafta.pdf
2 Mitoloji Tanımı ve amaçları 2. hafta.pdf
3 Yunan Mitolojisiyle ilgili kaynaklar 3. hafta.pdf
4 Evrenin yaratılışı: Gaia, Uranos ve Kronos 4. hafta.pdf
5 Zeus’un antik kaynaklarda geçen mitosları, arkeolojik belgelerdeki görsel örnekleri. 5. hafta.pdf
6 Hera'nın antik kaynaklarda geçen mitosları, arkeolojik belgelerdeki görsel örnekleri. 6. hafta.pdf
7 Poseidon’un antik kaynaklarda geçen mitosları, arkeolojik belgelerdeki görsel örnekleri. 7. hafta.pdf
8 Demeter'in antik kaynaklarda geçen mitosları, arkeolojik belgelerdeki görsel örnekleri. 8. hafta.pdf
9 Ara sınavlar
10 Apollon'un antik kaynaklarda geçen mitosları, arkeolojik belgelerdeki görsel örnekleri. 10. hafta.pdf
11 Artemis'in antik kaynaklarda geçen mitosları, arkeolojik belgelerdeki görsel örnekleri. 11. hafta.pdf
12 Athena'ın antik kaynaklarda geçen mitosları, arkeolojik belgelerdeki görsel örnekleri. 12. hafta.pdf
13 Hephaistos'un antik kaynaklarda geçen mitosları, arkeolojik belgelerdeki görsel örnekleri. 13. hafta.pdf
14 Aphrodite'nin antik kaynaklarda geçen mitosları, arkeolojik belgelerdeki görsel örnekleri. 14. hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1281831 Mitoloji'nin ne olduğunu, nasıl geliştiğini ve değiştiğini sorgular.
2 1281832 Mitolojik figürlerin eserler üzerinde nasıl tanınabileceğinin ilk yöntemlerini öğrenir.
3 1281833 Yunan mitolojisinde I. kuşak tanrısal varlıkları değerlendirir.
4 1281834 Yunan mitolojisinde II. kuşak tanrısal varlıkları değerlendirir.
5 1281835 Olympos'lu tanrı ve tanrıçaların önemli mythoslarını öğrenir.
6 1281836 Olympos'lu tanrı ve tanrıçaların ikonografyalarını değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63795 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 63796 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 63797 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 63798 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 63799 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 63800 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 63801 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 63802 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 63803 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 63804 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 63805 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 63806 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 63815 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 63809 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 63818 İlgili kanunları bilme
16 63808 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
17 63817 Rapor yazabilme
18 63807 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
19 63816 Eser tarihlendirebilme
20 63814 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 63813 İkonografik değerlendirme
22 63812 Katalog düzenleme
23 63811 Literatür tarayabilme
24 63810 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 2 2 2 3 1 2 4 3 2 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 1 2 1
2 3 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1
3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 2 2 3 1 1 2 1 2 1 2 3
5 2 2 2 3 3 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1 3 3 1 3 1 3 1 2
6 3 2 3 1 2 1 2 3 2 1 2 3 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek