Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK111 Klasik Arkeolojiye Giriş I 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Klasik Arkeolojinin temel kavramları ve ilkelerini öğrenmeleri, farklı disiplinlerle olan ilişkisini kavramaları amaçlanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Akın TEMÜR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı: R.A. Tomlinson, Yunan Mimarlığı, İstanbul, 2003. (Homer Kitabevi) G.M.A Richter, Yunan Sanatı, 1969. (Cem Yayınevi) Cevat Başaran, Arkeolojiye Giriş I, Erzurum, 1988. Cevat Başaran, Arkeolojiye Giriş II, Erzurum, 1988. Yasemin Er, Klasik Arkeoloji Sözlüğü, Ankara, 2006.(Phoenix) Secda Saltuk, Arkeoloji Sözlüğü, İstanbul, 1990.(İnkılap) John Boardman, Yunan Sanatı, İstanbul, 2005 Roland ve Françoise Etienne, Antik Yunan Bir Keşfin Arkeolojisi, İstanbul, 2006. R.E. Wycherley, Antik Çağda Kentler Nasıl Kuruldu?, İstanbul, 1986. A.W. Lawrence, Grek Architecture, New York, 1983. Fikret Yegül, Antik Çağ’da Hamamlar ve Yıkanma, İstanbul, 2006. K. İren, Vazo Resimlerinin Işığında Eski Yunan Çömlekçiliği, İstanbul, 2003. Önerilen Kaynaklar: Vitruvius, Mimarlık Üzerine On Kitap, 1998, İstanbul. (YEM) J.V.Noble, The Techniques of Painted Attic Pottery, New York, 1965. R.S. Folsom, Handbook of Greek Pottery, A Guide for Amateurs, London, 1964. G.M.A. Richter-M.J. Milne, Shapes and Names of Athenian Vases, New York, 1935. M.G. Kanowski, Containers of Classical Greece: A Handbook of Shapes, New York, 1984. T. Schreiber, Athenian Vase Construction A Potter’s Annalysis, California, 1999.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Arkeoloji nedir? Arkeolojinin diğer dalları ve özellikleri, Klasik Arkeolojinin sınırları, diğer bilimlerle ilişkisi, mimari, seramik, sikke, heykel vs. gibi Arkeolojinin ana malzemesini oluşturan konuların temel kavramları, araştırma yöntemleri, eski eserlerin korunması ile ilgili kanunlar ve araştırma yöntemlerinde uyulması gereken etik kurallar, arkeolojide tarihlendirme yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 14 14
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28
24 Seminer 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Arkeoloji ve diğeri bilimlerle ilişkisi, tarihçesi. 1. hafta.pdf
2 Arkeolojinin metodu ve kolları. 2. hafta.pdf
3 Kültür varlıkları. 3. hafta.pdf
4 Anadolu Arkeolojisi 4. hafta.pdf
5 Tarihi ve Siyasi olaylar 5. hafta.pdf
6 Greklerde Polis(Şehir Devletleri) 5. hafta.pdf
7 Polislerin Kuruluşu ve Topogrofik Tipleri 6. hafta.pdf
8 Ara sınavlar.
9 Şehirlerde Sosyal Yapı ve İçerik 9. hafta.pdf
10 Şehir Planları 10. hafta.pdf
11 Şehrin Öğeleri 11. hafta.pdf
12 Şehrin Öğeleri 12. hafta.pdf
13 Şehrin Öğeleri 13. hafta.pdf
14 Şehrin Öğeleri 14. hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279491 Arkeoloji bilimini tanır.
2 1279492 Kültür varlıkları konusunda bilgi sahibi olur.
3 1279493 Grek polisleri konusunda bilgi sahibi olur.
4 1279494 Grek polislerinin planları ve kent ögelerini tanır.
5 1279495 Antik Dönem seramiği hakkında genel bilgi verebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63795 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 63796 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 63797 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 63798 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 63799 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 63800 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 63801 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 63802 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 63803 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 63804 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 63805 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 63806 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 63815 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 63809 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 63818 İlgili kanunları bilme
16 63808 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
17 63817 Rapor yazabilme
18 63807 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
19 63816 Eser tarihlendirebilme
20 63814 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 63813 İkonografik değerlendirme
22 63812 Katalog düzenleme
23 63811 Literatür tarayabilme
24 63810 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 3 3 3 5 3 5 3 5 2 5 2 2 5 5 3 5 4 3 5 5
2 5 5 3 5 4 5 4 2 4 2 4 3 4 3 5 4 3 3 5 4 3 3 4 3
3 5 5 5 4 3 4 5 3 4 2 4 2 4 3 3 5 2 4 4 3 5 4 5 5
4 3 4 5 5 5 3 5 3 5 4 5 1 5 5 3 3 4 5 3 4 2 3 3 4
5 5 5 3 4 3 3 4 5 2 5 5 2 5 5 4 4 5 5 2 5 5 2 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek