Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK111 Klasik Arkeolojiye Giriş I 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Klasik Arkeolojinin temel kavramları ve ilkelerini öğrenmeleri, farklı disiplinlerle olan ilişkisini kavramaları amaçlanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Akın TEMÜR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı: R.A. Tomlinson, Yunan Mimarlığı, İstanbul, 2003. (Homer Kitabevi) G.M.A Richter, Yunan Sanatı, 1969. (Cem Yayınevi) Cevat Başaran, Arkeolojiye Giriş I, Erzurum, 1988. Cevat Başaran, Arkeolojiye Giriş II, Erzurum, 1988. Yasemin Er, Klasik Arkeoloji Sözlüğü, Ankara, 2006.(Phoenix) Secda Saltuk, Arkeoloji Sözlüğü, İstanbul, 1990.(İnkılap) John Boardman, Yunan Sanatı, İstanbul, 2005 Roland ve Françoise Etienne, Antik Yunan Bir Keşfin Arkeolojisi, İstanbul, 2006. R.E. Wycherley, Antik Çağda Kentler Nasıl Kuruldu?, İstanbul, 1986. A.W. Lawrence, Grek Architecture, New York, 1983. Fikret Yegül, Antik Çağ’da Hamamlar ve Yıkanma, İstanbul, 2006. K. İren, Vazo Resimlerinin Işığında Eski Yunan Çömlekçiliği, İstanbul, 2003. Önerilen Kaynaklar: Vitruvius, Mimarlık Üzerine On Kitap, 1998, İstanbul. (YEM) J.V.Noble, The Techniques of Painted Attic Pottery, New York, 1965. R.S. Folsom, Handbook of Greek Pottery, A Guide for Amateurs, London, 1964. G.M.A. Richter-M.J. Milne, Shapes and Names of Athenian Vases, New York, 1935. M.G. Kanowski, Containers of Classical Greece: A Handbook of Shapes, New York, 1984. T. Schreiber, Athenian Vase Construction A Potter’s Annalysis, California, 1999.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Arkeoloji nedir? Arkeolojinin diğer dalları ve özellikleri, Klasik Arkeolojinin sınırları, diğer bilimlerle ilişkisi, mimari, seramik, sikke, heykel vs. gibi Arkeolojinin ana malzemesini oluşturan konuların temel kavramları, araştırma yöntemleri, eski eserlerin korunması ile ilgili kanunlar ve araştırma yöntemlerinde uyulması gereken etik kurallar, arkeolojide tarihlendirme yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 14 14
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28
24 Seminer 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Arkeoloji ve diğeri bilimlerle ilişkisi, tarihçesi. 1. Hafta.mp4
1. hafta.pdf
2 Arkeolojinin metodu ve kolları. 2. hafta.mp4
2. hafta.pdf
3 Kültür varlıkları. 3. hafta.mp4
3. hafta.pdf
4 Anadolu Arkeolojisi 4. hafta.mp4
4. hafta.pdf
5 Tarihi ve Siyasi olaylar 5. hafta.mp4
5. hafta.pdf
6 Greklerde Polis(Şehir Devletleri) 6. hafta.mp4
6. hafta.pdf
7 Polislerin Kuruluşu ve Topogrofik Tipleri 7. hafta.mp4
7. hafta.pdf
8 Ara sınavlar.
9 Şehirlerde Sosyal Yapı ve İçerik 9. hafta.pdf
9. hafta.mp4
10 Şehir Planları 10. hafta.pdf
11 Şehrin Öğeleri 11. hafta.pdf
12 Şehrin Öğeleri 12. hafta.pdf
13 Şehrin Öğeleri 13. hafta.pdf
14 Şehrin Öğeleri 14. hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1499776 Arkeoloji bilimini tanır.
2 1499777 Kültür varlıkları konusunda bilgi sahibi olur.
3 1499778 Grek polisleri konusunda bilgi sahibi olur.
4 1499779 Grek polislerinin planları ve kent ögelerini tanır.
5 1499780 Antik Dönem seramiği hakkında genel bilgi verebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 3 3 3 5 3 5 3 5 2 5 2 5 2 5 3 5 4 3 5 5
2 5 5 3 5 4 5 4 2 4 2 4 3 4 3 4 3 5 3 5 4 3 3 4 3
3 5 5 5 4 3 4 5 3 4 2 4 2 4 3 5 4 3 2 4 3 5 4 5 5
4 3 4 5 5 5 3 5 3 5 4 5 1 5 5 3 5 3 4 3 4 2 3 3 4
5 5 5 3 4 3 3 4 5 2 5 5 2 5 5 4 5 4 5 2 5 5 2 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek