Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK114 Yunan Mitolojisi II 927001 1 2 3

Dersin Amacı

"Yunan panteonundaki tanrı, tanrıça ve kahramaların seramik, plastik ve duvar resimleri ışığında mitosları ve atributlarıyla tanıtılmasını amaçlanmaktadır. "

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Akın TEMÜR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

"- A. Erhat, Mitoloji Sözlüğü, (1970) - P. Grimal, Mitoloji Sözlüğü, Yunan ve Roma, (1997) - E. Hamilton, Mitologya, Çev. Ü. Tamer, (1983) - E. Simon, Die Götter der Griechen, (1998) - E. Simon, Die Götter der Römer, (1990) - M. Eliade, Mitlerin Özellikleri, Çev. S. Fırat, (1993) - E. Friedel, Antik Yunan’ın Kültür Tarihi, Hiristiyanlık Öncesi Yaşam ve Efsane, Çev. N. Aça, (1999) - D. Bayladı, Mitoloji Sözlüğü,(2005) - R. Graves, Yunan Mitleri, (2004) - R. Agizza, Antik Yunan’da Mitoloji, (2006) - T.H. Carpenter, Antik Yunan’da Sanat ve Mitoloji, (2002)"

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

"Antik Mitoloji bilgisi, lahitler ve seramikler üzerindeki bezemelerin, sahnelerin belirlenmesi ve ikonografik tanımlanmasında vazgeçilmez bir unsurdur. Grek Pantheonu’ndaki mitosları bilmeksizin antik toplumun yapısını tanımak olanaksızdır. Bu ders Yunan toplumundaki çok tanrılı inancı yöneten tanrılar dünyası ile ilişkilidir. Buna ek olarak Yunan Pantheonu’ndaki on iki tanrının ikonografik incelemelerinin yanında, bu figüratif tanrılar dünyasının toplumda simgeledikleri kimlikler ve bunlara yönelik betimler incelenmektedir (örneğin, Zeus’un Ganymedes mitosunun eşcinselliğini göstermesi gibi). Hellen Pantheonu’nun kökenleri ve etkilendiği Yakın Doğu inançları (Hitit, Fenike, Mısır ve özellikle de Girit) her tanrı ve tanrıçanın etkilendikleri ülke bazında ele alınmaktadır. Ders kapsamında aynı zamanda, çok tanrılıktan tek tanrılığa geçen uygulamalar ve benzer mitoslar ile evrenin yaratılışı, insanın yaratılışı ve tanrısal cezalandırma olarak görülen Tufan ve deprem gibi doğa olaylarına yönelik mitoslar ele alınmaktadır. Tüm incelemeler seramik, plastik ve duvar resimleri eşliğinde verilecektir "

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 14 14
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hermes'in antik kaynaklarda geçen mitosları, arkeolojik belgelerdeki görsel örnekleri. 1. hafta.pdf
2 Dionysos'un antik kaynaklarda geçen mitosları, arkeolojik belgelerdeki görsel örnekleri. 2. hafta.pdf
3 Ares'in antik kaynaklarda geçen mitosları, arkeolojik belgelerdeki görsel örnekleri. 3. hafta.pdf
4 Herakles'in antik kaynaklarda geçen mitosları, arkeolojik belgelerdeki görsel örnekleri. 4. hafta.pdf
5 Theseus'un antik kaynaklarda geçen mitosları, arkeolojik belgelerdeki görsel örnekleri. 5. hafta.pdf
6 Bellerophon'un antik kaynaklarda geçen mitosları, arkeolojik belgelerdeki görsel örnekleri. 6. hafta.pdf
7 Perseus'un antik kaynaklarda geçen mitosları, arkeolojik belgelerdeki görsel örnekleri. 7. hafta.pdf
8 Karışık Yaratıkların antik kaynaklarda geçen mitosları, arkeolojik belgelerdeki görsel örnekleri. 8. hafta.pdf
9 Ara sınavlar
10 Gigantomachia'nın antik kaynaklarda geçen mitosları, arkeolojik belgelerdeki görsel örnekleri. 10. hafta.pdf
11 Kentauromakhia'nın antik kaynaklarda geçen mitosları, arkeolojik belgelerdeki görsel örnekleri. 11. hafta.pdf
12 Amazonamakhia'nın antik kaynaklarda geçen mitosları, arkeolojik belgelerdeki görsel örnekleri. 12. hafta.pdf
13 Troiamakhia'nın antik kaynaklarda geçen mitosları, arkeolojik belgelerdeki görsel örnekleri. 13. hafta.pdf
14 Troiamakhia'nın antik kaynaklarda geçen mitosları, arkeolojik belgelerdeki görsel örnekleri. 14. hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1501876 Mitoloji'nin ne olduğunu, nasıl geliştiğini ve değiştiğini sorgular.
2 1501877 Mitolojik figürlerin eserler üzerinde nasıl tanınabileceğinin ilk yöntemlerini öğrenir.
3 1501878 Yunan mitolojisinde I. kuşak tanrısal varlıkları değerlendirir.
4 1501879 Yunan mitolojisinde II. kuşak tanrısal varlıkları değerlendirir.
5 1501880 Olympos'lu tanrı ve tanrıçaların önemli mythoslarını öğrenir.
6 1501881 Olympos'lu tanrı ve tanrıçaların ikonografyalarını değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1
4 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2
5 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 3 1 2 1 2 2
6 3 3 1 3 1 3 3 1 3 1 3 1 3 3 1 3 3 3 3 1 2 1 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek