Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK116 Arkaik Dönem Heykeltraşlığı 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Arkaik dönem (M.Ö. 620-480) Grek yontu sanatının Kıta Yunanistan ve Grek yayılımının görüldüğü coğrafi alanlar kapsamında irdelenmesi amaçlanmaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Boardman, J., Greek Sculpture: The Archaic Period, 1978 - Richter,G.M.A, Korai. Archaic Greek Maidens, 1968. - Richter,G.M.A, Kouroi. Archaic Greek Youth - Stewart, A., Greek Sculpture: An Exploration, vols I and II, 1990 - Ridgway, B.S., The Archaic Style in Greek Sculpture, 1977 - Ridgway, B.S., Prayers in Stone: Greek Architectural Sculpture ca. 600-100 B.C.E., 1999

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Arkaik Dönem (M.Ö. 620/600-480): Tarihsel ve kültürel konteks; ekonomik ve sosyo-politik gelişmeler; iç kargaşa ve demokrasinin doğuşu; dış tehditler ve Pers savaşları sırasında Kouros, Kore yontu gelişimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 40 40
2 Final Sınavı 1 60 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Arkaik Dönem (M.Ö. 620/600-480): Tarihsel ve kültürel konteks; ekonomik ve sosyo-politik gelişmeler; iç kargaşa ve demokrasinin doğuşu; dış tehditler ve Pers savaşları. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
2 Kuroslar: Malzeme, teknik ve yontusal kurallar; kuros tipinin ortaya çıkışı, anlam ve işlevi; Mısır ve Mezopotamya etkileri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
3 Kuros tipinde Grek katkıları ve yorumu: doğal yapı ve stil gelişimi; antik yazın ve yazıtlardan elde edilen kanıtların yorumu. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
4 Kuros tipinde öncüler: Mısır ve Greek yontularının karşılaştırılması ve etkileşim sorunları. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
5 Sunion ( M.Ö. 615-590) ve Orchomenos-Thera Grubu (M.Ö. 590-570): Genel irdeleme ve tanımlama; tarihsel alt yapı; kronolojik oluşum; anatomik analiz; stilistik ve teknik gelişim. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
6 Tenea-Volomandra (M.Ö. 575-550) ve Melos Grubu(M.Ö. 555-540): Genel irdeleme ve tanımlama; tarihsel alt yapı; kronolojik oluşum; anatomic analiz; stilistik ve teknik gelişim. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
7 Anavyzos-Ptoon 12 (M.Ö. 540-520) ve Ptoon 20 Grubu: (M.Ö. 520-485): Genel irdeleme ve tanımlama; tarihsel alt yapı; kronolojik oluşum; anatomik analiz; stilistik ve teknik gelişim. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
8 Ara sınav
9 Koreler: Farklı bölgesel örnekler ışığında biçimsel gelişim; işlev ve içerik; Mısır ve Mezopotamya etkileri; İon etkileri; giysi gelenekleri; kronolojik tablo; genel stilistik analiz; Grek kore tipi: Öncü örnekler: I. Grup: Nikandre-Auxerre Grubu (M.Ö. 660-600): Genel tanımlama; kronolojik kanıtlar; stilistik ve teknik gelişim. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
10 II. Grup: Olympia Hera – Berlin Kore – Akropolis 593 Grubu (M.Ö. 600-570): Genel tanımlama; kronolojik kanıtlar; stilistik ve teknik gelişim.III. Grup: Cheramyes – Geneleos Grubu (M.Ö. 575-555): Genel tanımlama; kronolojik kanıtlar; stilistik ve teknik gelişim. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
11 IV. Grup: Lyons Kore – Ephesos Grubu (M.Ö. 555-535): Genel tanımlama; kronolojik kanıtlar; stilistik ve teknik gelişim. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
12 V. Grup: Siphnoslular Hazine Binası – Delphi Apollo Tapınağı Grubu (M.Ö. 535-500): Genel tanımlama; kronolojik kanıtlar; stilistik ve teknik gelişim. Siphnoslular Hazine Binası – Delphi Apollo Tapınağı – Delphi Atinalılar Hazine Binası tarihleme sorunları.VI. Grup: Euthydikos Koresi Grubu (M.Ö. 500-480): Genel tanımlama; kronolojik kanıtlar; stilistik ve teknik gelişim. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
13 Dönem Sonu Sınavı
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1280345 - Arkaik dönem yontu sanatının ana hatlarını,
2 1280346 - Stilistik özelliklerini,
3 1280347 - Heykeltraşlarını ve eserlerini,
4 1280348 - Mimari yontuları ve özellikleri,
5 1280349 - Ciddi stilin ortaya çıkış nedenlerini öğrenecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63795 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 63796 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 63797 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 63798 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 63799 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 63800 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 63801 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 63802 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 63803 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 63804 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 63805 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 63806 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 63815 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 63809 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 63818 İlgili kanunları bilme
16 63808 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
17 63817 Rapor yazabilme
18 63807 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
19 63816 Eser tarihlendirebilme
20 63814 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 63813 İkonografik değerlendirme
22 63812 Katalog düzenleme
23 63811 Literatür tarayabilme
24 63810 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3
3 2
4 4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek