Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK215 Minos-Miken Seramiği 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Minos ve Myken seramiklerinin kronolojik ve tipolojik olarak özelliklerinin öğrenilmesi ve Anadolu’da ele geçen Minos ve Myken seramikleri hakkında genel bir bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Asst. Prof. Dr. Kasım OYARÇİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A. Furumark, Mycenaean Pottery: Analysis and Classification, Stockholm, 1941. A.M. Mansel, Ege ve Yunan Tarihi, Ankara, 1988. Ç. Özgünel, Mykenische Keramik in Anatolien, 1996. E. Akurgal, Anadolu Uygarlıkları, İstanbul, 1988. P.A. Mountjoy, Mycenaean DecoratePotetry, Göteborg, 1986.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Minos ve Myken kültürlerinin özellikleri, seramik stilleri, tekniği, üretimi, kili, astarı, boya, bezeme özellikleri gibi bilgileri içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 8 2 16
11 Soru-Yanıt 6 2 12
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Minos yerleşimi, kazılar ve araştırmalar, yayınlar Ders 1.pdf
2 Minos seramikleri kronoloji ve tipoloji. Ders 2.pdf
3 Minos seramikleri kronoloji ve tipoloji. Ders 3.pdf
4 Minos seramik stilleri. Ders 4.pdf
5 Minos seramiklerinin Anadolu’daki benzerleri ile karşılaştırılması Ders 5.pdf
6 Myken yerleşimleri, araştırma ve yayınlar Ders 6.pdf
7 Myken seramikleri, kronoloji ve tipoloji Ders 7.pdf
8 Myken seramikleri, kronoloji ve tipoloji Ders 8.pdf
9 Ara Sınav Ders 9.pdf
10 Myken seramikleri, stil, teknik, üretim ve özellikler Ders 10.pdf
11 Myken seramikleri, stil, teknik, üretim ve özellikler Ders 11.pdf
12 Anadolu'da Myken Seramikleri Ders 12.pdf
13 Anadolu'da Myken Seramikleri Ders 13.pdf
14 Myken Seramiği Genel Tekrar Ders 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1273487 Minos Uygarlığı ve sanatını öğrenir.
2 1273488 Minos Seramiği hakkında bilgi sahibi olur.
3 1273489 Myken Uygarlığı ve sanatını öğrenir.
4 1273490 Myken Seramiği hakkında bilgi sahibi olur.
5 1273491 Minos ve Myken seramiğinin Anadolu ile etkileşimleri hakkında bilgi edinir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63795 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 63796 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 63797 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 63798 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 63799 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 63800 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 63801 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 63802 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 63803 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 63804 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 63805 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 63806 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 63815 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 63809 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 63808 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 63807 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 63818 İlgili kanunları bilme
18 63817 Rapor yazabilme
19 63816 Eser tarihlendirebilme
20 63814 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 63813 İkonografik değerlendirme
22 63812 Katalog düzenleme
23 63811 Literatür tarayabilme
24 63810 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 3 3 5 1 2 2 1 1 2 5 4 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek