Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK215 Minos-Miken Seramiği 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Minos ve Myken seramiklerinin kronolojik ve tipolojik olarak özelliklerinin öğrenilmesi ve Anadolu’da ele geçen Minos ve Myken seramikleri hakkında genel bir bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Asst. Prof. Dr. Kasım OYARÇİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A. Furumark, Mycenaean Pottery: Analysis and Classification, Stockholm, 1941. A.M. Mansel, Ege ve Yunan Tarihi, Ankara, 1988. Ç. Özgünel, Mykenische Keramik in Anatolien, 1996. E. Akurgal, Anadolu Uygarlıkları, İstanbul, 1988. P.A. Mountjoy, Mycenaean DecoratePotetry, Göteborg, 1986.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Minos ve Myken kültürlerinin özellikleri, seramik stilleri, tekniği, üretimi, kili, astarı, boya, bezeme özellikleri gibi bilgileri içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 8 2 16
11 Soru-Yanıt 6 2 12
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Minos yerleşimi, kazılar ve araştırmalar, yayınlar Minos-Miken Seramiği 1. Hafta.mp4
Ders 1.pdf
2 Minos seramikleri kronoloji ve tipoloji. Minos-Miken Seramiği 2. Hafta.mp4
Ders 2.pdf
3 Minos seramikleri kronoloji ve tipoloji. Minos-Miken Seramiği 3. hafta.mp4
Ders 3.pdf
4 Minos seramik stilleri. Ders 4.pdf
Minos-Miken Seramiği 4. Hafta.mp4
5 Minos seramiklerinin Anadolu’daki benzerleri ile karşılaştırılması Ders 5.pdf
Minos-Myken Seramiği 5. Hafta.mp4
6 Myken yerleşimleri, araştırma ve yayınlar Minos-Myken Seramiği 6. Hafta.mp4
Ders 6.pdf
7 Myken seramikleri, kronoloji ve tipoloji Ders 7.pdf
Minos-Myken Seramiği 7. Hafta.mp4
8 Myken seramikleri, kronoloji ve tipoloji Ders 8.pdf
Minos-Myken Seramiği 8. Hafta.mp4
9 Ara Sınav Minos-Myken Seramiği 9. Hafta.mp4
Ders 9.pdf
10 Myken seramikleri, stil, teknik, üretim ve özellikler Minos-Myken Seramiği 10. Hafta.mp4
Ders 10.pdf
11 Myken seramikleri, stil, teknik, üretim ve özellikler Ders 11.pdf
12 Anadolu'da Myken Seramikleri Ders 12.pdf
13 Anadolu'da Myken Seramikleri Ders 13.pdf
14 Myken Seramiği Genel Tekrar Ders 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1494421 Minos Uygarlığı ve sanatını öğrenir.
2 1494422 Minos Seramiği hakkında bilgi sahibi olur.
3 1494423 Myken Uygarlığı ve sanatını öğrenir.
4 1494424 Myken Seramiği hakkında bilgi sahibi olur.
5 1494425 Minos ve Myken seramiğinin Anadolu ile etkileşimleri hakkında bilgi edinir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 3 3 5 1 2 2 1 1 2 5 4 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek