Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK217 Arkaik Çağ Mimarisi 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Greklerin Arkaik dönemde Yunanistan, Anadolu ve Güney İtalya coğrafyasında ortaya koymuş olduğu tapınak mimarisini anlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.vedat KELEŞ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ERAN, Y., Arkaik Dönem Tapınakları Anıtsal Hellen Mimarlığına Giriş (2019) Bu derste kullanılan tüm görseller ve bilgileri bu yayından alınmış olup sadece eğitim ve öğretim amaçlı kullanılmaktadır.!!!!!!!!!!! KAHLER, H., Pergamon (1949) KAHLER, H., Der griechische Tempel (1964) KARAPANOS, C., Dodone et ses Ruines (1878) KASAS, S., Korinth (1973) KLEINER, G. Priene RE XXIV 1960. 3 vd. KOCH H., Der greichisch-dorische Tempel (1951) KOKKINE, V.- DOMAZOU, Tegea, Führer (1973) KONTOLEON, N., Delos Führer (1950) KRAIKER, W., Funde in Athen (197) NAPOLI, M., Paestum (1967) VITRIVIUS, P., Mimarlık Üzerine On Kitap (Çev. S. Güven) WAELE, F.J.de, Corinth (1961) WALTER, O., Athen, Akropolis, Führer (1929) WELTER, G., Aigina (1938) YALOURIS, N., Olympia Führer (1972)

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Greklerin Arkaik dönemde ortaya koyduğu tapınak mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 12 2 24
10 Tartışma 16 1 16
11 Soru-Yanıt 16 1 16
34 Okuma 20 2 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Arkaik Çağ Öncesi Kültürel ve Arkeolojik Gelişim Arkaik Çağ Mimarisi 1. hafta.mp4
Arkaik Çağ Mimarisi 1.hafta.pptx
Arkaik Çağ Mimarisi 1. Hafta Resimler.pdf
2 Geç Neolitik ve Kalkolitik Çağ Arkaik çağ Mimarisi 2. hafta (A senkron kayıt).mp4
Arkaik Çağ Mimarisi 2. Hafta.pdf
Arkaik Çağ Mimarisi 2. Hafta Resimler.pdf
3 Bronz Çağ ve Erken Demir Çağ Arkaik Çağ Mimarisi 3. Hafta.pdf
Arkaik Çağ Mimarisi 3. Hafta Resimler.pdf
Arkaik Çağ Mimarisi 3 Hafta (A Senkron).mp4
4 Arkaik Dönem Öncesi Tapınaklar Arkaik Çağ Mimarisi 4. Hafta.pdf
Arkaik Çağ Mimarisi 4.. Hafta Resimler.pdf
Arkaik Çağ Mimarisi 4 Hafta (A Senkron).mp4
5 MÖ 8. yüzyıl Tapınak Örnekleri Arkaik Çağ Mimarisi 5. Hafta.pdf
Arkaik Çağ Mimarisi 5. Hafta Resimler.pdf
Arkaik Çağ Mimarisi 5 Hafta (A Senkron).mp4
6 Arkaik Dönem Tapınaklarının Arka Planı Arkaik Çağ Mimarisi 6. Hafta.pdf
Arkaik Çağ Mimarisi 6. Hafta Resimler.pdf
Arkaik Çağ Mimarisi 6. Hafta (A Senkron).mp4
7 MÖ 7. yüzyıl Tapınakları Arkaik Çağ Mimarisi 7. Hafta.pdf
Arkaik Çağ Mimarisi 7. Hafta Resimler.pdf
Arkaik Çağ Mimarisi 7. Hafta (A Senkron).mp4
8 Arkaik Dönem Tapınakları Arkaik Çağ Mimarisi 8. Hafta (A Senkron).mp4
Arkaik Çağ Mimarisi 8. Hafta.pdf
Arkaik Çağ Mimarisi 8. Hafta Resimler.pdf
9 Ara Sınav
10 Arkaik Dönem Tapınak Örnekleri Arkaik Çağ Mimarisi 10. Hafta.pdf
Arkaik ÇAğ Mimarisi 10. Hafta Resimler.pdf
11 Dor Düzenli Tapınaklar Arkaik Çağ Mimarisi 11. Hafta.pdf
Arkaik Çağ Mimarisi 11. Hafta Resimler.pdf
12 Dor Düzenli Tapınak Örnekleri Arkaik Çağ Mimarisi 12. Hafta.pdf
Arkaik Çağ Mimarisi 12. Hafta Resimler.pdf
13 Dor Düzenli Tapınak Örnekleri Arkaik Çağ Mimarisi 13. Hafta.pdf
Arkaik Çağ Mimarisi 13. Hafta Resimler.pdf
14 Dor Düzenli Tapınak Örnekleri Arkaik Çağ Mimarisi 14. Hafta.pdf
Arkaik Çağ Mimarisi 14. Hafta Resimler.pdf
Kaynakça.pdf
15 Yarıyıl Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1514744 İnsanoğlunun geçirmiş olduğu kültürel gelişimi öğrenebilecektir.
2 1514748 Geç Neolitik ve Bronz çağda Akdeniz dünyası ve Doğunun geçirmiş olduğu kültürel gelişim evreleri hakkında bilgi sahibi olacaktır.
3 1514749 Erken demir çağında Yunanistan'da , adalarda, ve Anadolu'da ortaya konulan tapınım ile ilgili yapıları öğrenebilecektir.
4 1514750 Grek tapınak mimarisinde alt yapı, mimari düzenler ve üst yapı hakkında bilgi sahibi olabilecektir.
5 1514751 Greklerin Tapınak yapma nedeni ve Grek toplumunda tapınağın mimari ve sembolik anlamlarının ne olduğu konusunda bilgi sahibi olabilecektir.
6 1514752 Gerçek anlamda tapınak mimarisi öncesinde ara tapınak rolü oynayan yapılar hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.
7 1514753 Arkaik dönem ilk düzenli dor tapınak örnekleri hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 4
7 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek