Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK219 Arkeolojide Küçük Buluntu Çizimleri 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Taş, kemik, kabuk, kil, cam, metal gibi hammaddelerden yapılmış arkeolojik buluntuların ve tohum gibi mikro kalıntıların teknik çizim kurallarına göre, sualtı, arazi, ofis, dijital gibi farklı ortam ve koşullarda nasıl belgelendiğinin örnek çalışmalar ve uygulamalarla öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Araş. Gör. Dr. Melis Uzdurum

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Adkins, L., Adkins, R. A. (1989) Archaeological Illustration, Cambridge Manuals in Archaeology. Collett, L. (2008) An Introduction to Drawing Archaeological Pottery, Graphic Archaeology Occasional Papers: 1. Coockson, B.C. (2006) Arkeolojik İllüstrasyon ve Fotoğrafçılık, C. Çokal (Çev.), Aytaşı Yayıncılık, Ankara. Edwards, B. (2008) Understanding Architecture Through Drawing. Griffits,N., Jenner, A., Wilson, C. (1991). Drawing Archaeological Finds, A Handbook, London. Türkoğlu, İ., (2020) Arkeolojik Küçük Buluntu Çizimi Teknikleri, Ege Yayınları. Mehrer, M. W., Wescott, K. L. (eds.) (2006) GIS and Archaeological Site Location Modeling, Taylor & Francis. Raczynski-Henk, Y. (2017) Drawing Lithic Artefacts. Remondino, F., Campana, S. (eds.) (2014) 3D Recording and Modelling in Archaeology and Cultural Heritage. West, K. (1996) How to Draw Plants, The Techniques of Botanical Illustration.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Çeşitli hammaddelerden yapılmış arkeolojik buluntu ve kalıntıların teknik çizim yoluyla belgelenmesi, yöntemin tarihçesi, farklı fiziksel ortamlarda teknik çizim yapma, elle çizim ve dijitalizasyon.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Teknik çizim nedir? Neden yapılır? Arkeolojide teknik çizim hangi amaçlarla, hangi alanlarda kullanılır? Teknik çizimin tarihçesi, arkeolojik kazı ve belgeme tekniklerinin gelişimiyle ilişkisi, Arkeolojide teknik çizim türleri, küçük buluntu çizimleri, arazi çizimleri, restitüsyon (yeniden tasarlama) 1. hafta.pptx
KBÇ_notlar_1.pdf
ders_1_küçük_buluntu_çizimi_tanıtım_videosu.m4v
https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/melis.uzdurum/135142/KB%C3%87_notlar_1.pdf
2 Masa başında çizim yaparken kullanılan araçlar, arazi ekipmanları, kullanım ve çalışma prensipleri 2. hafta.pptx
KBÇ_notlar_1.pdf
ders_2_küçük_buluntu_çizimi_tanıtım_video.m4v
https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/melis.uzdurum/135142/KB%C3%87_notlar_1.pdf
3 Küçük buluntu çizimi, teknik çizimin esasları, arkeolojik çizim yöntemleri, Avrupa ve Amerika yöntemleri https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/melis.uzdurum/135142/KB%C3%87_notlar_1.pdf
ders_3_küçük_buluntu_çizimi_tanıtım_video.mp4
3.hafta.pptx
KBÇ_notlar_1.pdf
4 Ölçüm ve kontür çizimi, ölçek ve ölçeklendirme, gerçek ölçek, küçültme ölçeği, büyültme ölçeği, profil ve kesit çizimi, kesit alma teknik ve esasları https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/melis.uzdurum/135142/KB%C3%87_notlar_1.pdf
4.hafta.pptx
ders_4_küçük_buluntu_çizimi_tanıtım_video.mp4
KBÇ_notlar_1.pdf
5 Küçük buluntu çizimi, taş, kemik, kil ve metal buluntuların çizilmesi KBÇ_notlar_1.pdf
https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/melis.uzdurum/135142/KB%C3%87_notlar_1.pdf
ders_5_küçük_buluntu_çizimi_tanıtım_video.mp4
5.hafta.pptx
6 Quiz 6. hafta.pptx
7 Gölgelendirme ders_6_küçük_buluntu_çizimi_tanıtım_video.mp4
7.hafta.pptx
KBÇ_notlar (2).pdf
https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/melis.uzdurum/135142/KB%C3%87_notlar%20(2).pdf
8 Çanak çömlek çizimi ders_7_küçük_buluntu_çizimi_tanıtım_video.mp4
8.hafta.pptx
KBÇ_notlar(3).pdf
https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/melis.uzdurum/135142/KB%C3%87_notlar(3).pdf
9 Ara sınav / Vize
10 Çanak çömlek çizimi 10.hafta.pptx
11 Ödev 11.hafta.pptx
12 Taş, kemik, kil ve metal buluntuların çizilmesi 12.hafta.pptx
13 Bitkilerin çizilmesi, su altı çizimi 13.hafta.pptx
14 Fotogrametri, 3D modelleme 14.hafta.pptx
15 Genel tekrar, dönem içerisinde edinilen bilginin sentezi video gösterimi
16 Yarıyıl sonu sınavı / Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1502251 Buluntuları ve kalıntıları tanıma.
2 1582228 Çizimi yapılan nesneyi derinlemesine, tüm detaylarıyla inceleyebilme.
3 1502252 Parçalardan buluntunun formunu ve bölümünü anlayabilme.
4 1502253 Buluntuların profillerini kağıt üzerine doğru şekilde yerleştirme.
5 1502254 Parça halinde ele geçen nesnelerin kağıt üzerinde tümleme.
6 1502255 Bezeme gibi detayları ile doğru ve temiz bir şekilde çizimini yapabilme.
7 1502256 Ölçeklendirme.
8 1582229 Temel dijital çizim yapma bilgi ve yetisi edinme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 5 5 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4
4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4
5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4
6 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4