Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK216 Geometrik Dönem Seramiği 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Protogeometrik ve Geometrik dönemlerde Hellen Dünyası’nda üretilen seramiklere ait temel bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır. Geometrik Dönem vazo stilleri ve grupları, Attika ve çevresinde Protogeometrik seramik üretimi ve kronolojisinin öğretilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Kasım OYARÇİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

B. Schweitzer, Greek Geometric Art, New York, (1971). C. Özgünel, Mykenische Keramik in Anatolien (Bonn 1996). E. Akurgal, Eski İzmir I, Yerleşme Katları ve Athena Tapınağı (Ankara 1983). C. Özgünel, Karia Geometrik Seramiği I (Ankara 1979); M. Bulba, Geoometrische Keramik Kariens (Mainz 2010). J.N. Coldstream, Greek Geometric Pottery. A Survey of Ten Local Styles and Their Chronology, (1968). J.N. Coldstream, Geometric Greece: 900-700 BC. London, 2003. J. Whitley, The Archaelolgy of Ancient Greece, University of Cambridge, 2004. J.N. Coldstream, “The Geometric Style: birth of the Picture” Looking at Greek Vases, Cambridge: (1991). P. A. Mountjoy, Mycenaean Pottery. An Introduction (Oxford 1991). A. Furumark, Mycenaean Pottery: Analysis and Classification, Chronology (Atina 1972). V.R. Desborough, Protogeometric Pottery, (1952).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hellen Dünyası’nda MÖ 11. yüzyıl sonları ile MÖ 8. yüzyıl arasında üretilen Protogeometrik ve Geometrik stilde üretilmiş seramiklerin üretim merkezleri, stilleri ve kronolojileri tartışılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
54 Ev Ödevi 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Protogeometrik Dönem Tarihi
2 Submiken Dönem’den Protogeometrik Döneme Geçiş
3 Attika’da Protogeometrik Dönem
4 Attika Dışında Protogeometrik Dönem
5 Attika’da Erken Geometrik Dönem
6 Attika Dışında Erken Geometrik Dönem
7 Ara Sınav
8 Attika’da Orta Geometrik Dönem I
9 Attika’da Orta Geometrik Dönem II
10 Attika Dışında Orta Geometrik Dönem
11 Attika’da Geç Geometrik Dönem I
12 Attika’da Geç Geometrik Dönem II
13 Attika Dışında Geç Geometrik Dönem
14 Attika ve Batı Anadolu'da Subgeometrik Dönem

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1281652 Protogeometrik Dönem seramiğini tanıyabilme
2 1281653 Protogeometrik Dönem seramiğindeki formları tanıyabilme
3 1281654 Geometrik Dönem seramiğini tanıyabilme
4 1281655 Geometrik Dönem seramiğindeki formları tanıyabilme
5 1281818 Protogeometrik ve Geometrik Dönem Kronolojisini kavrayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63795 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 63796 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 63797 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 63798 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 63799 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 63800 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 63801 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 63802 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 63803 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 63804 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 63805 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 63806 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 63815 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 63809 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 63818 İlgili kanunları bilme
16 63808 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
17 63817 Rapor yazabilme
18 63807 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
19 63816 Eser tarihlendirebilme
20 63814 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 63813 İkonografik değerlendirme
22 63812 Katalog düzenleme
23 63811 Literatür tarayabilme
24 63810 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 3 5 2 3 2 2 2 4 4 4 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5
2 3 4 4 3 5 2 3 2 2 2 4 4 4 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5
3 3 4 4 3 5 2 3 2 2 2 4 4 4 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5
4 3 4 4 3 5 2 3 2 2 2 4 4 4 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5
5 3 4 4 3 5 2 3 2 2 2 4 4 4 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek