Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK216 Geometrik Dönem Seramiği 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Protogeometrik ve Geometrik dönemlerde Hellen Dünyası’nda üretilen seramiklere ait temel bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır. Geometrik Dönem vazo stilleri ve grupları, Attika ve çevresinde Protogeometrik seramik üretimi ve kronolojisinin öğretilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Kasım OYARÇİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

B. Schweitzer, Greek Geometric Art, New York, (1971). C. Özgünel, Mykenische Keramik in Anatolien (Bonn 1996). E. Akurgal, Eski İzmir I, Yerleşme Katları ve Athena Tapınağı (Ankara 1983). C. Özgünel, Karia Geometrik Seramiği I (Ankara 1979); M. Bulba, Geoometrische Keramik Kariens (Mainz 2010). J.N. Coldstream, Greek Geometric Pottery. A Survey of Ten Local Styles and Their Chronology, (1968). J.N. Coldstream, Geometric Greece: 900-700 BC. London, 2003. J. Whitley, The Archaelolgy of Ancient Greece, University of Cambridge, 2004. J.N. Coldstream, “The Geometric Style: birth of the Picture” Looking at Greek Vases, Cambridge: (1991). P. A. Mountjoy, Mycenaean Pottery. An Introduction (Oxford 1991). A. Furumark, Mycenaean Pottery: Analysis and Classification, Chronology (Atina 1972). V.R. Desborough, Protogeometric Pottery, (1952).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hellen Dünyası’nda MÖ 11. yüzyıl sonları ile MÖ 8. yüzyıl arasında üretilen Protogeometrik ve Geometrik stilde üretilmiş seramiklerin üretim merkezleri, stilleri ve kronolojileri tartışılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
54 Ev Ödevi 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Protogeometrik Dönem Tarihi 1. hafta.pdf
2 Submiken Dönem’den Protogeometrik Döneme Geçiş 2. hafta.pdf
3 Attika’da Protogeometrik Dönem 3. hafta.pdf
4 Attika Dışında Protogeometrik Dönem 4. hafta.pdf
5 Attika’da Erken Geometrik Dönem 5. hafta.pdf
6 Attika Dışında Erken Geometrik Dönem 6. hafta.pdf
7 Ara Sınav 7. hafta.pdf
8 Attika’da Orta Geometrik Dönem I 8. hafta.pdf
9 Attika’da Orta Geometrik Dönem II 9. hafta.pdf
10 Attika Dışında Orta Geometrik Dönem 10. hafta.pdf
11 Attika’da Geç Geometrik Dönem I 11. hafta.pdf
12 Attika’da Geç Geometrik Dönem II 12. hafta.pdf
13 Attika Dışında Geç Geometrik Dönem 13. hafta.pdf
14 Attika ve Batı Anadolu'da Subgeometrik Dönem 14. hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1501690 Protogeometrik Dönem seramiğini tanıyabilme
2 1501691 Protogeometrik Dönem seramiğindeki formları tanıyabilme
3 1501692 Geometrik Dönem seramiğini tanıyabilme
4 1501693 Geometrik Dönem seramiğindeki formları tanıyabilme
5 1501838 Protogeometrik ve Geometrik Dönem Kronolojisini kavrayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 3 5 2 3 2 2 2 4 4 4 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5
2 3 4 4 3 5 2 3 2 2 2 4 4 4 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5
3 3 4 4 3 5 2 3 2 2 2 4 4 4 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5
4 3 4 4 3 5 2 3 2 2 2 4 4 4 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5
5 3 4 4 3 5 2 3 2 2 2 4 4 4 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek