Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK218 Klasik Çağ Mimarisi 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Klasik Dönemde inşa edilen dini, sosyal ve sivil yapıları plan, mimari düzen, inşa teknikleri ve bezeme stili açısından değerlendirerek, Klasik Dönemde inşa edilen yapıları tanımak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. DR. Vedat KELEŞ

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

G. Gruben, Die Tempel der Griechen, Darmstadt, 1976. D. S. Robertson, Greek and Roman Architecture, Cambridge, 1969. R. A. Thomlinson, Yunan Mimarlığı, İstanbul, 2003.

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar ve mimari tapınaklar hakkında bilgi vermek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 8 3 24
34 Okuma 8 3 24
52 Quiz için Bireysel Çalışma 3 2 6
54 Ev Ödevi 9 2 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar 1 HAFTA.pdf
2 Klasik Dönem Kronolojisi, Klasik Dönem Kronolojisinde Önemli Olaylar ve Yapılar 2 HAFTA.pdf
3 Klasik Dönemin önemli merkezleri ve siyasi tarihi 3 HAFTA.pdf
4 Klasik Çağ Mimarisine Genel Bakış 4 HAFTA.pdf
5 Dor Düzeni: Aigina Aphaia Tapınağı ve Paestum Hera II Tapınağı Quiz.pdf
6 Dor Düzeni: Bassai Apollon Tapınağı ve Olympia Zeus Tapınağı 6 hafta.pdf
7 Dor Düzeni: İktinos, Kallikrates ve Parthenon 7 hafta.pdf
8 Ara sınav
9 Ion Düzeni: Atina Akropolisi, Erechtheion Athena Nike Tapınağı, Mnesikles ve Atina Akropolis Propylonlar 9 hafta.pdf
10 Anadolunun Klasik Dönemi: Klasik Dönemde Anadolunun siyasi tarihi 10 hafta.pdf
11 Anadolunun Klasik Dönemi: Pytheos ve Halikarnassos Maussolleumu 11 hafta.pdf
12 Anadolunun Klasik Dönemi: Priene Athena Tapınağı ve Oran Sistemi 12 hafta.pdf
13 Anadolunun Klasik Dönemi: Nereidler Anıtı ve Gölbaşı Anıtı 13 hafta.pdf
14 Güney İtalya ve Sicilyadaki Klasik Dönem Dor Tapınakları: Selinus ?E Tapınağı? (Hera-Tapınağı), Akragas Zeus Tapınağı, Paestum Poseidon Tapınağı, Akragas ?F Tapınağı (Concordia Tapınağı), Segesta Dor Tapınağ 14 hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1529345 Klasik Dönem kronolojisini ve tarihini öğrenme
2 1529346 Klasik dönem mimarisinin genel özelliklerini bilme
3 1529347 Klasik Dönemin önemli yapılarını ve mimarlarını tanıma
4 1529348 Klasik Dönem tapınak mimarisinin plan ve oran özelliklerini kavrama
5 1529349 Klasik Dönem sivil ve kamu yapılarını ve örneklerini öğrenme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek