Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK220 Arkeolojide Mimari Çizim 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Arkeolojik çalışmalarda kullanılan çizimsel kayıtların temel ilkeleri ve terminolojisinin öğretilmesi. Öğrencilerin arkeolojik kalıntılara ait envanter kayıtlarını ve katalog fişlerini hazırlayabilmeleri. Topografik harita ve yerleşim planlarının okunması. Mimari kalıntıların ölçekli plan ve kesit çizimlerinin yapılması. Sratigrafik kesitlerin okunması, tabakalanmanın tespiti. Arazide uygulama çalışmaları.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Ayla BAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Altun, A., Sanat Tarihinde Mimari Çizim İçin Küçük Rehber, 1993. Coockson, B.C., Arkeolojik İllüstrasyon ve Fotoğrafçılık, 2006.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mimari formlar ve unsurlar. Mimari çizim ilkeleri ve terminolojisi. Arkeolojik eserlerle ilgili envanter kayıtları oluşturma. Topografya okuma. Ölçekli mimari plan ve kesit çizme. Arazide pratik çizim ve kayıt yöntemleri geliştirme. Stratigrafi. Bilimsel yöntemler çerçevesinde yayın hazırlama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi, temel bilgiler ve giriş. Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi.
2 Çizim için gerekli temel araç-gereç, teknik donanım ve standartların belirlenmesi. Anlatım.
3 Perspektif kavramı ve uygulamaları: Plan ve kesit çizimlerini okuyabilme, kavrama ve açıklayabilme. Anlatım ve uygulama.
4 Çizim çalışmaları: Üç görünüş uygulamaları. Anlatım ve uygulama.
5 Arkeolojik yapıların temel elemanları, duvarlar, sütun ve çatı ilişkileri. Anlatım ve uygulama.
6 Çizim çalışmaları: Mimaride taşıyıcı elemanlar; Kaide, sütun ve sütün başlıkları. Anlatım ve uygulama.
7 Çizim çalışmalarının genel değerlendirmesi, kontrollerin yapılması. Anlatım ve uygulama.
8 Ara sınav.
9 Mimaride bağlayıcı elemanlar. Anlatım ve uygulama.
10 Plan ve kesit çizim çalışması. Anlatım ve uygulama.
11 Plan ve kesit çizim çalışması. Anlatım ve uygulama.
12 Plan ve kesit çizim çalışması. Anlatım ve uygulama.
13 Plan ve kesit çizim çalışması. Anlatım ve uygulama.
14 Stratigrafi çizim çalışması. Anlatım ve uygulama.
15 Stratigrafi çizim çalışması. Anlatım ve uygulama.
16 Final Sınavı.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1282479 Mimari çizimde kullanılan yöntemler hakkında temel ilke ve prensipleri kavrayabilme.
2 1282480 Teknik çizim araç-gereçlerini tanıma, kavrama ve kullanabilme becerisi edinme.
3 1282481 Ölçekli mimari plan ve kesit çizebilme.
4 1282482 Arazide pratik çizim ve kayıt yöntemleri geliştirme.
5 1282483 Stratigrafi çizimlerini yapabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63795 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 63796 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 63797 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 63798 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 63799 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 63800 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 63801 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 63802 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 63803 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 63804 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 63805 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 63806 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 63815 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 63809 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 63818 İlgili kanunları bilme
16 63808 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
17 63817 Rapor yazabilme
18 63807 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
19 63816 Eser tarihlendirebilme
20 63814 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 63813 İkonografik değerlendirme
22 63812 Katalog düzenleme
23 63811 Literatür tarayabilme
24 63810 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4
2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4
3 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4
4 5 4 5 4 4 5 4 3 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
5 5 4 5 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek