Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK220 Arkeolojide Mimari Çizim 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Arkeolojik çalışmalarda kullanılan çizimsel kayıtların temel ilkeleri ve terminolojisinin öğretilmesi. Öğrencilerin arkeolojik kalıntılara ait envanter kayıtlarını ve katalog fişlerini hazırlayabilmeleri. Topografik harita ve yerleşim planlarının okunması. Mimari kalıntıların ölçekli plan ve kesit çizimlerinin yapılması. Sratigrafik kesitlerin okunması, tabakalanmanın tespiti. Arazide uygulama çalışmaları.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Ayla BAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Altun, A., Sanat Tarihinde Mimari Çizim İçin Küçük Rehber, 1993. Coockson, B.C., Arkeolojik İllüstrasyon ve Fotoğrafçılık, 2006.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mimari formlar ve unsurlar. Mimari çizim ilkeleri ve terminolojisi. Arkeolojik eserlerle ilgili envanter kayıtları oluşturma. Topografya okuma. Ölçekli mimari plan ve kesit çizme. Arazide pratik çizim ve kayıt yöntemleri geliştirme. Stratigrafi. Bilimsel yöntemler çerçevesinde yayın hazırlama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi, temel bilgiler ve giriş. Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi. 1.hafta.ppt
2 Çizim için gerekli temel araç-gereç, teknik donanım ve standartların belirlenmesi. Anlatım. 2. hafta.ppt
3 Perspektif kavramı ve uygulamaları: Plan ve kesit çizimlerini okuyabilme, kavrama ve açıklayabilme. Anlatım ve uygulama. 3.hafta.ppt
4 Çizim çalışmaları: Üç görünüş uygulamaları. Anlatım ve uygulama. 4.hafta.ppt
5 Arkeolojik yapıların temel elemanları, duvarlar, sütun ve çatı ilişkileri. Anlatım ve uygulama. 5.hafta.ppt
6 Çizim çalışmaları: Mimaride taşıyıcı elemanlar; Kaide, sütun ve sütün başlıkları. Anlatım ve uygulama. 6.hafta.ppt
7 Çizim çalışmalarının genel değerlendirmesi, kontrollerin yapılması. Anlatım ve uygulama. 7.hafta.ppt
8 Ara sınav. 8.hafta.ppt
9 Mimaride bağlayıcı elemanlar. Anlatım ve uygulama.
10 Plan ve kesit çizim çalışması. Anlatım ve uygulama.
11 Plan ve kesit çizim çalışması. Anlatım ve uygulama.
12 Plan ve kesit çizim çalışması. Anlatım ve uygulama.
13 Plan ve kesit çizim çalışması. Anlatım ve uygulama.
14 Stratigrafi çizim çalışması. Anlatım ve uygulama.
15 Stratigrafi çizim çalışması. Anlatım ve uygulama.
16 Final Sınavı.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1502417 Mimari çizimde kullanılan yöntemler hakkında temel ilke ve prensipleri kavrayabilme.
2 1502418 Teknik çizim araç-gereçlerini tanıma, kavrama ve kullanabilme becerisi edinme.
3 1502419 Ölçekli mimari plan ve kesit çizebilme.
4 1502420 Arazide pratik çizim ve kayıt yöntemleri geliştirme.
5 1502421 Stratigrafi çizimlerini yapabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4
2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4
3 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4
4 5 4 5 4 4 5 4 3 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
5 5 4 5 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek