Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK315 Arkaik Çağ Seramiği 927001 3 5 4

Dersin Amacı

In the Archaic period, it is aimed to teach the development of ceramic styles in the main centers of the Continent Greece ceramics.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ayla BAŞ

Ön Koşul Dersleri

None

Önerilen Diğer Hususlar

None

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

H.G.G. PAYNE, Necrocorinthia, Oxford, 1931. J.M.COOK, “Protoattic Pottery”, BSA 35 (1934-1935), 165-219. S.P.MORRİS, The Black and White Style, London, 1984 J. BOARDMAN, Athenian Black Figure Vases, London, 1991. R.M.COOK, Greek PaintedPottery, London, 1997. R.M.COOK- P. DUPONT, East Grek Pottery, London, 1998. J. BOARDMAN, Early Grek Vase Painting, London, 1998.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

None

Dersin İçeriği

The main ceramic production centers such as Ionia, Attica and Corinth in the Archaic period will be determined and vases of different styles will be explained.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Geç Geometrik-Protokorinth dönemine geçiş. Anlatım ve sunum. 1. hafta.pptx
2 Geç Geometrik-Protokorinth dönemine geçiş. Anlatım ve sunum. 2. hafta.pptx
3 Protokorinth Seramiği-1 Anlatım ve sunum. 3. hafta.pptx
4 Protokorinth Seramiği-2. Anlatım ve sunum. 4. hafta.pptx
5 Protokorinth Seramiği-3. Anlatım ve sunum. 5. hafta.pptx
6 Erken Korinth Seramiği-1 Anlatım ve sunum. 6. hafta.pptx
7 Erken Korinth Seramiği-2 Anlatım ve sunum. 7. hafta.pptx
8 Orta Korinth Seramiği-1. Anlatım ve sunum. 8. hafta.pptx
9 Ara sınav.
10 Orta Korinth Seramiği-2. Anlatım ve sunum. 10. hafta.pptx
11 Geç Korinth Seramiği. Anlatım ve sunum. 11. hafta.pptx
12 Güney İonia Yabani Keçi Stili-1. Anlatım ve sunum. 12. hafta.pptx
13 Güney İonia Yabani Keçi Stili-2. Anlatım ve sunum. 13. hafta.pptx
14 Kuzey İonia Yabani Keçi Stili, Fikellura Stili Anlatım ve sunum. 14. hafta.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1502551 Arkaik seramik terminolojisi ve kronolojisini öğrenebilme.
2 1502552 Protokorinth seramiğinin ana stil evrelerini ayırt edebilme.
3 1502553 Erken-Orta-Geç Korinth seramiğinin ana stil evrelerini ayırt edebilme.
4 1502554 Yaban keçisi ve Fikellura stili konusunda bilgi sahibi olma.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek