Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK315 Arkaik Çağ Seramiği 927001 3 5 4

Dersin Amacı

In the Archaic period, it is aimed to teach the development of ceramic styles in the main centers of the Continent Greece ceramics.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ayla BAŞ

Ön Koşul Dersleri

None

Önerilen Diğer Hususlar

None

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

H.G.G. PAYNE, Necrocorinthia, Oxford, 1931. J.M.COOK, “Protoattic Pottery”, BSA 35 (1934-1935), 165-219. S.P.MORRİS, The Black and White Style, London, 1984 J. BOARDMAN, Athenian Black Figure Vases, London, 1991. R.M.COOK, Greek PaintedPottery, London, 1997. R.M.COOK- P. DUPONT, East Grek Pottery, London, 1998. J. BOARDMAN, Early Grek Vase Painting, London, 1998.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

None

Dersin İçeriği

The main ceramic production centers such as Ionia, Attica and Corinth in the Archaic period will be determined and vases of different styles will be explained.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Geç Geometrik-Protokorinth dönemine geçiş. Anlatım ve sunum. 1. hafta.pptx
2 Geç Geometrik-Protokorinth dönemine geçiş. Anlatım ve sunum. 2. hafta.pptx
3 Protokorinth Seramiği-1 Anlatım ve sunum. 3. hafta.pptx
4 Protokorinth Seramiği-2. Anlatım ve sunum. 4. hafta.pptx
5 Protokorinth Seramiği-3. Anlatım ve sunum. 5. hafta.pptx
6 Erken Korinth Seramiği-1 Anlatım ve sunum. 6. hafta.pptx
7 Erken Korinth Seramiği-2 Anlatım ve sunum. 7. hafta.pptx
8 Orta Korinth Seramiği-1. Anlatım ve sunum. 8. hafta.pptx
9 Ara sınav.
10 Orta Korinth Seramiği-2. Anlatım ve sunum. 10. hafta.pptx
11 Geç Korinth Seramiği. Anlatım ve sunum. 11. hafta.pptx
12 Güney İonia Yabani Keçi Stili-1. Anlatım ve sunum. 12. hafta.pptx
13 Güney İonia Yabani Keçi Stili-2. Anlatım ve sunum. 13. hafta.pptx
14 Kuzey İonia Yabani Keçi Stili, Fikellura Stili Anlatım ve sunum. 14. hafta.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1282627 Arkaik seramik terminolojisi ve kronolojisini öğrenebilme.
2 1282628 Protokorinth seramiğinin ana stil evrelerini ayırt edebilme.
3 1282629 Erken-Orta-Geç Korinth seramiğinin ana stil evrelerini ayırt edebilme.
4 1282630 Yaban keçisi ve Fikellura stili konusunda bilgi sahibi olma.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63795 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 63796 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 63797 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 63798 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 63799 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 63800 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 63801 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 63802 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 63803 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 63804 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 63805 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 63806 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 63815 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 63809 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 63818 İlgili kanunları bilme
16 63808 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
17 63817 Rapor yazabilme
18 63807 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
19 63816 Eser tarihlendirebilme
20 63814 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 63813 İkonografik değerlendirme
22 63812 Katalog düzenleme
23 63811 Literatür tarayabilme
24 63810 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek