Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK317 Grek Numismatiği I 927001 3 5 3

Dersin Amacı

Arkaik Dönem ile başlayan sikke kullanımı hakkında neden-sonuç ilişkisi kurularak sikkelerin gelişimini Arkaik Dönem bazında incelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedat KELEŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

J.M.Jones, A Dictionary of Greek Coins, London, 1986. B.V.Head, Historia Nummorum. Oxford, 1911. I.A.Carradice-M.Price, Coinage in the Greek World, London, 1988. C.T.Seltman, Greek Coins, London, 1955. K.Regling, Die Antiken Münzen als Kuntwerk, Berlin, 1924. C.M.Kraay, Archaic and Classical Greek Coins, London, 1976. G.F.Hill, Historical Greek Coins, Chicago, 1966.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Arkaik Dönem sikkelerin doğuşu, tipolojisi ve gelişimi hakkında bilgi edinilecek. Arkaik Dönemin siyasal, sosyal, dini, ekonomik ve sanatsal boyutları ve bunların sikkeler üzerine yansıması hakkında bilgiler içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 12 2 24
10 Tartışma 12 1 12
11 Soru-Yanıt 12 1 12
34 Okuma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sikke öncesi ödeme biçimleri Numizmatik 2008 Güz 1. ders metin.pdf
Numizmatik 2008 Güz 1 . ders Görsel.pdf
2 Sikkenin Tarihçesi 2. ders metin.pdf
2. ders görsel.pdf
3 Arkaik dönem sikke ikonografisini etkileyen Faktörler Arkaik Grek Sikkeleri I 2003 metin.pdf
Arkaik Grek Sikkeleri I 2003 görsel.pdf
4 Anadolu - Lydia Bölgesi 4. ders metin.pdf
4. ders görsel.pdf
5 Anadolu - Ionia Bölgesi İonia-Karia.pdf
6 Anadolu - Aiolia Bölgesi Arkaik Dönem.pdf
7 Anadolu - Karia Bölgesi İonia-Karia.pdf
8 Anadolu - Trakya Bölgesi Trakya.pdf
Hellenistic Coins görsel.pdf
9 Ara Sınav
10 Balkanlar - Trakya ve Makedonya Hellenistik Sikke metin.pdf
Hellenistik Sikke.pdf
11 Yunanistan - Attika ve Euboia klasik hellenistik dönem.pdf
12 Yunanistan - Peloponnessos klasik dönem.pdf
13 Sicilya Sicilya.pdf
kaynakça.pdf
14 Yarıyıl Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1282792 Nümismatik ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.
2 1282793 Arkaik Dönem, Klasik Dönem, Hellenistik Dönem, Roma Dönemi sikkelerinin benzerlik ve farklılıklarını örneklerle açıklar.
3 1282794 Arkaik sikke birimleri ve üzerinde yer alan tasvirlerden dönemin siyasal, sosyal, dini, ekonomik ve sanatsal durumunu tartışır.
4 1282795 Arkaik Dönem Nümismatiğini dönemin siyasal, sosyal, dini, ekonomik ve sanatsal boyutlarının tümünü göz önünde bulundurarak değerlendirebilecektir.
5 1282796 Dönemin sosyo-kültürel yapısının sikkeler üzerine etkisini sorgular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63795 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 63796 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 63797 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 63798 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 63799 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 63800 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 63801 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 63802 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 63803 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 63804 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 63805 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 63806 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 63815 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 63809 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 63818 İlgili kanunları bilme
16 63808 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
17 63817 Rapor yazabilme
18 63807 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
19 63816 Eser tarihlendirebilme
20 63814 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 63813 İkonografik değerlendirme
22 63812 Katalog düzenleme
23 63811 Literatür tarayabilme
24 63810 Arkeolojik malzemeleri envanterleme