Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK316 Klasik Çağ Seramiği 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Klasik çağın sosyal ve siyasal yapısı içerisinde seramik sanatındaki ressamların teknik ve üslup özellikleri bu dönemde görülen seramik gruplarını öğrenilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ayla BAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

J.D.Beazley, Attic Red Figure Vase Painters, Oxford, 1963. J. D Beazley, The Berlin Painter, Mainz 1974a. J. D. Beazley, The Pan Painter, Mainz, 1974b. E.Simon, Die Griechischen Vasen, Munchen,1976. B.Cohen, Attic Bilingual Vases and their Painters, New York, 1978. M. Wegner, Euthymides und Euphronios, Westfalen, 1979. J. V. Noble, The Techniques of Painted Attic Pottery, London, 2e éd. 1988. J.Boardman, Athenian Red Figure Vases. The Classical Period , Thames and Hudson, 1989. M.Robertson, The Art of Vase Painting in Classical Athens, Cambridge, 1992. J.Boardman, Athenian Red Figure Vases. The Archaic Period, Thames and Hudson, 1996.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, M.Ö.6 yüzyıl ile M.Ö. 4. yüzyıl arasındaki zaman dilimini kapsamaktadır. Attika Kırmızı Figür seramiği başlagıcından sonuna kadar kronolojik olarak anlatılacaktır. Attika Kırmızı Figür sanatçıları ve stil üslupları detaylı bir biçimde ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28
24 Seminer 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Klasik çağ seramiği kronolojisi ve bu alanda yapılan çalışmalar. anlatım ve sunum.
2 Attika kırmızı figür tekniğinin ortaya çıkışı ve bunu hazırlayan etmenler. anlatım ve sunum.
3 Kırmızı figür seramiğinin yapım teknikleri. anlatım ve sunum.
4 Attika kırmızı figür vazolarının kronolojik bölümlendirilmesi: stiller, ressamlar ve ekoller. anlatım ve sunum.
5 Kırmızı figürün erken dönemi, Bilingual vazolar ve erken ressamlar. anlatım ve sunum.
6 Öncüler Grubu-1 anlatım ve sunum.
7 Öncüler Grubu-2 anlatım ve sunum.
8 Geç Arkaik vazo ressamları. anlatım ve sunum.
9 Ara sınav.
10 Olgun Klasik Dönem-1 anlatım ve sunum.
11 Olgun Klasik Dönem-2 anlatım ve sunum.
12 Olgun Klasik Dönem-3 anlatım ve sunum.
13 Geç 5. Yüzyıl Stili, Beyaz Zeminli Lekythoslar. anlatım ve sunum.
14 M.Ö. 4 yüzyıl Kırmızı Figür Stili-1 anlatım ve sunum.
15 M.Ö. 4 yüzyıl Kırmızı Figür Stili-2 anlatım ve sunum.
16 Final sınavı.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1282814 Klasik Çağ seramik kronolojisi hakkında bilgi edinilmesi.
2 1282815 Attika kırmızı figür vazolarıyla ilgili yayınlar hakkında bilgi sahibi olunması.
3 1282816 Attika kırmızı figür ressamları ve üslup özelliklerini ayırt edinilmesi.
4 1282817 Seramik sanatı açısından Klasik Çağda Yunan ve Batı Anadolu arasındaki ilişki konusunda bilgi edinilmesi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63795 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 63796 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 63797 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 63798 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 63799 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 63800 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 63801 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 63802 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 63803 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 63804 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 63805 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 63806 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 63815 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 63809 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 63818 İlgili kanunları bilme
16 63808 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
17 63817 Rapor yazabilme
18 63807 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
19 63816 Eser tarihlendirebilme
20 63814 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 63813 İkonografik değerlendirme
22 63812 Katalog düzenleme
23 63811 Literatür tarayabilme
24 63810 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4
2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4
3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4
4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek