Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK316 Klasik Çağ Seramiği 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Klasik çağın sosyal ve siyasal yapısı içerisinde seramik sanatındaki ressamların teknik ve üslup özellikleri bu dönemde görülen seramik gruplarını öğrenilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ayla BAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

J.D.Beazley, Attic Red Figure Vase Painters, Oxford, 1963. J. D Beazley, The Berlin Painter, Mainz 1974a. J. D. Beazley, The Pan Painter, Mainz, 1974b. E.Simon, Die Griechischen Vasen, Munchen,1976. B.Cohen, Attic Bilingual Vases and their Painters, New York, 1978. M. Wegner, Euthymides und Euphronios, Westfalen, 1979. J. V. Noble, The Techniques of Painted Attic Pottery, London, 2e éd. 1988. J.Boardman, Athenian Red Figure Vases. The Classical Period , Thames and Hudson, 1989. M.Robertson, The Art of Vase Painting in Classical Athens, Cambridge, 1992. J.Boardman, Athenian Red Figure Vases. The Archaic Period, Thames and Hudson, 1996.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, M.Ö.6 yüzyıl ile M.Ö. 4. yüzyıl arasındaki zaman dilimini kapsamaktadır. Attika Kırmızı Figür seramiği başlagıcından sonuna kadar kronolojik olarak anlatılacaktır. Attika Kırmızı Figür sanatçıları ve stil üslupları detaylı bir biçimde ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28
24 Seminer 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Klasik çağ seramiği kronolojisi ve bu alanda yapılan çalışmalar. anlatım ve sunum. 1. hafta.ppt
2 Attika kırmızı figür tekniğinin ortaya çıkışı ve bunu hazırlayan etmenler. anlatım ve sunum. 2.hafta.ppt
3 Kırmızı figür seramiğinin yapım teknikleri. anlatım ve sunum. 3.hafta.ppt
4 Attika kırmızı figür vazolarının kronolojik bölümlendirilmesi: stiller, ressamlar ve ekoller. anlatım ve sunum. 4.hafta.ppt
5 Kırmızı figürün erken dönemi, Bilingual vazolar ve erken ressamlar. anlatım ve sunum. 5.hafta.ppt
6 Öncüler Grubu-1 anlatım ve sunum. 6.hafta.ppt
7 Öncüler Grubu-2 anlatım ve sunum. 7.hafta.ppt
8 Geç Arkaik vazo ressamları. anlatım ve sunum.
9 Ara sınav.
10 Olgun Klasik Dönem-1 anlatım ve sunum.
11 Olgun Klasik Dönem-2 anlatım ve sunum.
12 Olgun Klasik Dönem-3 anlatım ve sunum.
13 Geç 5. Yüzyıl Stili, Beyaz Zeminli Lekythoslar. anlatım ve sunum.
14 M.Ö. 4 yüzyıl Kırmızı Figür Stili-1 anlatım ve sunum.
15 M.Ö. 4 yüzyıl Kırmızı Figür Stili-2 anlatım ve sunum.
16 Final sınavı.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1502738 Klasik Çağ seramik kronolojisi hakkında bilgi edinilmesi.
2 1502739 Attika kırmızı figür vazolarıyla ilgili yayınlar hakkında bilgi sahibi olunması.
3 1502740 Attika kırmızı figür ressamları ve üslup özelliklerini ayırt edinilmesi.
4 1502741 Seramik sanatı açısından Klasik Çağda Yunan ve Batı Anadolu arasındaki ilişki konusunda bilgi edinilmesi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4
2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4
3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4
4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek