Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK318 Grek Numismatiği II 927001 3 6 3

Dersin Amacı

Arkaik Dönem ile başlayan sikke kullanımı hakkında neden-sonuç ilişkisi kurularak sikkelerin gelişimini Klasik ve Hellenistik Dönem bazında incelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedat KELEŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

J.M.Jones, A Dictionary of Greek Coins, London, 1986. B.V.Head, Historia Nummorum. Oxford, 1911. I.A.Carradice-M.Price, Coinage in the Greek World, London, 1988. C.T.Seltman, Greek Coins, London, 1955. K.Regling, Die Antiken Münzen als Kuntwerk, Berlin, 1924. C.M.Kraay, Archaic and Classical Greek Coins, London, 1976. G.F.Hill, Historical Greek Coins, Chicago, 1966.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Klasik ve Hellenistik Dönem sikkelerinin doğuşu, tipolojisi ve gelişimi hakkında bilgi edinilecek. Siyasal, sosyal, dini, ekonomik ve sanatsal boyutları ve bunların sikkeler üzerine yansıması hakkında bilgiler içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 12 2 24
10 Tartışma 12 1 12
11 Soru-Yanıt 12 1 12
34 Okuma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Klasik dönem sikke ikonografisini etkileyen faktörler
2 Anadolu - Lydia Bölgesi
3 Anadolu - Ionia ve Aiolia Bölgeleri
4 Anadolu - Karia Bölgesi
5 Trakya
6 Yunanistan - Attika ve Euboia
7 Yunanistan - Peloponnessos
8 Sicilya
9 Ara Sınav
10 Hellenistik dönem sikke ikonografisini etkileyen faktörler
11 II. Philip ve Büyük İskender'in sikke ikonografisi ve kronolojisi
12 Diadoch sikkelerinin ikonografisi ve kronolojisi
13 Bergama Krallığı'nın sikke ikonografisi ve kronolojisi
14 Yarıyıl Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1282797 Nümismatik ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.
2 1282798 Arkaik Dönem, Klasik Dönem, Hellenistik Dönem, Roma Dönemi sikkelerinin benzerlik ve farklılıklarını örneklerle açıklar.
3 1282799 Klasik ve Hellenistik sikke birimleri ve üzerinde yer alan tasvirlerden dönemin siyasal, sosyal, dini, ekonomik ve sanatsal durumunu tartışır.
4 1282800 Hellenistik Nümismatiğini dönemin siyasal, sosyal, dini, ekonomik ve sanatsal boyutlarının tümünü göz önünde bulundurarak değerlendirebilecektir.
5 1282801 Dönemin sosyo-kültürel yapısının sikkeler üzerine etkisini sorgular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63795 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 63796 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 63797 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 63798 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 63799 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 63800 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 63801 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 63802 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 63803 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 63804 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 63805 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 63806 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 63815 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 63809 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 63808 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 63807 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 63818 İlgili kanunları bilme
18 63817 Rapor yazabilme
19 63816 Eser tarihlendirebilme
20 63814 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 63813 İkonografik değerlendirme
22 63812 Katalog düzenleme
23 63811 Literatür tarayabilme
24 63810 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek