Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK415 Hellenistik Çağ Seramiği 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Hellenistik Çağ Seramik Sanatını genel kapsamları ile tanımlamak, Hellenistik Çağ sosyal ve siyasal yapısı içerisinde şekillenen seramik sanatındaki stil ve üslup özellikleri öğrenmek, ayrıca ve bu dönemde görülen seramik gruplarını incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ayla BAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

H. THOMPSON, "Two Centuries of Hellenistic Pottery, Hesperia III, 1934, 311-480. H.GOLDMANN, The Hellenisticand RomanPerios, Excavations at Gözlü Kule, Tarsus I, Princeton 1950. R.H.HOWLAND, The Athenian Agora IV, Grek Lamps and their Survivals, Princeton 1958. R.M.COOK, Greek Painted Pottery, London 1960 J. SCHAFER, Hellenistische Keramik aus Pergamon, Berlin 1968. A.L AUMONİER, La céramique hellénistique à reliefs, I, Ateliers “ioniens”, Délos XXXI, Paris 1977. S.I.ROTROFF, Hellenistic Pottery, Athenian Imported Moldmade Bowls, The Athenian Agora XXII, Princeton 1982. S. I. ROTROFF,Spool Salt Cellars in the Athenian Agora. Hesperia 53: 1984, 343-354. Ö.ÖZYİĞİT, “Céramiques Hellénistiques D’Aprés Les Fouilles de Pergame/Kestel”, B’ ΕΠІΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΑΘΗΝΑ 1990, 94-97. S. I. ROTROFF-J. H. OAKLEY, Debris from a Public Dining Room in the Athenian Agora (Hesperia, Supplement 25), 1992, Princeton: American school of Classical Studies. S. I. ROTROFF,The Athenian Agora XXIX, Hellenistic Pottery: Athenian and Imported Wheelmade Tableware. Princeton: American School of Classical Studies, 1997. S. I. ROTROFF, "The Greeks and the Other in the Age of Alexander," in Greeks and Barbarians, J.E. Coleman and C.A. Walz, eds. Bethesda, 1998, 221-235. J.P.GREEN, “ Gnathia and other Overpainted Wares of Italy and Sicily: A Survey”, Céramiques hellénistiques et romaines III, Paris 2001, 57-103.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hellenistik Dönem seramiğinin genel özellikleri, Yunanistan ve Anadolu'da üretilen Hellenistik seramik grupları ve bu seramik örneklerin yayılım alanları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hellenistik Dönem sanatı. Anlatım ve sunum. 1. Hafta.mp4
1. hafta.ppt
2 Hellenistik Dönem Seramiğinin genel özellikleri. Anlatım ve sunum. 2. hafta.ppt
2.hafta.mp4
3 Hellenistih Dönemde görülen seramik grupları ve kronoloji Anlatım ve sunum. 3. hafta.ppt
3. hafta.mp4
4 Basit Firnisli Seramik. Anlatım ve sunum. 4. hafta.pptx
4.Hafta.mp4
5 Batı Yamacı Seramiği. Anlatım ve sunum. 5. hafta.pptx
5.Hafta.mp4
6 Gnathia Seramiği. Anlatım ve sunum. 6. hafta.pptx
6.Hafta.mp4
7 Kabartmalı Kaseler: Yapım Teknikleri. Anlatım ve sunum. 7. hafta.pptx
7.Hafta.mp4
8 Kalıp yapımı (Megara) Kaseler. Anlatım ve sunum. 8. hafta.pptx
9 Ara Sınav.
10 Aplike Seramikler. Anlatım ve sunum. 10. hafta.pptx
11 Hadra Seramiği: Hydrialar. Anlatım ve sunum. 11. hafta.pptx
12 Lagynos Seramiği. Anlatım ve sunum. 12. hafta.pptx
13 Hellenistik Dönem Seramiğinde kullanılan kap formları: Amphoralar. Anlatım ve sunum. 13. hafta.pptx
14 Hellenistik Dönem Seramiğinde kullanılan kap formları: Balık tabakları ve Unguanteriumlar. Anlatım ve sunum. 14. hafta.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1502909 Hellenistik Dönem sanatını seramikler ışığında kavrayabilme.
2 1502910 Hellenistik Dönem Seramik sanatı hakkında bilgi sahibi olma.
3 1502911 Hellenistik dönem sosyal yapısının seramikler üzerindeki etkisini irdeleyebilme.
4 1502912 Hellenistik Dönemde görülen seramik stilleri aracılığıyla Hellenistik Dönem seramiğini tanıma ve ayırt edebilme.
5 1502913 Yunanistan, İtalya ve Anadolu'daki seramik üretim merkezlerini tanımak ve bu merkezlerdeki stil özelliklerini karşılaştırabilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5
2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5
3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5
4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5
5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek