Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK415 Hellenistik Çağ Seramiği 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Hellenistik Çağ Seramik Sanatını genel kapsamları ile tanımlamak, Hellenistik Çağ sosyal ve siyasal yapısı içerisinde şekillenen seramik sanatındaki stil ve üslup özellikleri öğrenmek, ayrıca ve bu dönemde görülen seramik gruplarını incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ayla BAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

H. THOMPSON, "Two Centuries of Hellenistic Pottery, Hesperia III, 1934, 311-480. H.GOLDMANN, The Hellenisticand RomanPerios, Excavations at Gözlü Kule, Tarsus I, Princeton 1950. R.H.HOWLAND, The Athenian Agora IV, Grek Lamps and their Survivals, Princeton 1958. R.M.COOK, Greek Painted Pottery, London 1960 J. SCHAFER, Hellenistische Keramik aus Pergamon, Berlin 1968. A.L AUMONİER, La céramique hellénistique à reliefs, I, Ateliers “ioniens”, Délos XXXI, Paris 1977. S.I.ROTROFF, Hellenistic Pottery, Athenian Imported Moldmade Bowls, The Athenian Agora XXII, Princeton 1982. S. I. ROTROFF,Spool Salt Cellars in the Athenian Agora. Hesperia 53: 1984, 343-354. Ö.ÖZYİĞİT, “Céramiques Hellénistiques D’Aprés Les Fouilles de Pergame/Kestel”, B’ ΕΠІΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΑΘΗΝΑ 1990, 94-97. S. I. ROTROFF-J. H. OAKLEY, Debris from a Public Dining Room in the Athenian Agora (Hesperia, Supplement 25), 1992, Princeton: American school of Classical Studies. S. I. ROTROFF,The Athenian Agora XXIX, Hellenistic Pottery: Athenian and Imported Wheelmade Tableware. Princeton: American School of Classical Studies, 1997. S. I. ROTROFF, "The Greeks and the Other in the Age of Alexander," in Greeks and Barbarians, J.E. Coleman and C.A. Walz, eds. Bethesda, 1998, 221-235. J.P.GREEN, “ Gnathia and other Overpainted Wares of Italy and Sicily: A Survey”, Céramiques hellénistiques et romaines III, Paris 2001, 57-103.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hellenistik Dönem seramiğinin genel özellikleri, Yunanistan ve Anadolu'da üretilen Hellenistik seramik grupları ve bu seramik örneklerin yayılım alanları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hellenistik Dönem sanatı. Anlatım ve sunum. 1. hafta.ppt
2 Hellenistik Dönem Seramiğinin genel özellikleri. Anlatım ve sunum. 2. hafta.ppt
3 Hellenistih Dönemde görülen seramik grupları ve kronoloji Anlatım ve sunum. 3. hafta.ppt
4 Basit Firnisli Seramik. Anlatım ve sunum. 4. hafta.pptx
5 Batı Yamacı Seramiği. Anlatım ve sunum. 5. hafta.pptx
6 Gnathia Seramiği. Anlatım ve sunum. 6. hafta.pptx
8. hafta.pptx
7 Kabartmalı Kaseler: Yapım Teknikleri. Anlatım ve sunum. 7. hafta.pptx
8 Kalıp yapımı (Megara) Kaseler. Anlatım ve sunum. 8. hafta.pptx
9 Ara Sınav.
10 Aplike Seramikler. Anlatım ve sunum. 10. hafta.pptx
11 Hadra Seramiği: Hydrialar. Anlatım ve sunum. 11. hafta.pptx
12 Lagynos Seramiği. Anlatım ve sunum. 12. hafta.pptx
13 Hellenistik Dönem Seramiğinde kullanılan kap formları: Amphoralar. Anlatım ve sunum. 13. hafta.pptx
14 Hellenistik Dönem Seramiğinde kullanılan kap formları: Balık tabakları ve Unguanteriumlar. Anlatım ve sunum. 14. hafta.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1282990 Hellenistik Dönem sanatını seramikler ışığında kavrayabilme.
2 1282991 Hellenistik Dönem Seramik sanatı hakkında bilgi sahibi olma.
3 1282992 Hellenistik dönem sosyal yapısının seramikler üzerindeki etkisini irdeleyebilme.
4 1282993 Hellenistik Dönemde görülen seramik stilleri aracılığıyla Hellenistik Dönem seramiğini tanıma ve ayırt edebilme.
5 1282994 Yunanistan, İtalya ve Anadolu'daki seramik üretim merkezlerini tanımak ve bu merkezlerdeki stil özelliklerini karşılaştırabilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63795 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 63796 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 63797 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 63798 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 63799 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 63800 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 63801 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 63802 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 63803 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 63804 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 63805 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 63806 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 63815 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 63809 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 63818 İlgili kanunları bilme
16 63808 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
17 63817 Rapor yazabilme
18 63807 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
19 63816 Eser tarihlendirebilme
20 63814 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 63813 İkonografik değerlendirme
22 63812 Katalog düzenleme
23 63811 Literatür tarayabilme
24 63810 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5
2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5
3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5
4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5
5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek