Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK419 Müzecilik 927001 4 7 3

Dersin Amacı

Taşınır ve Taşınmaz Kültür Varlıklarının envanter, tescil ve tespit çalışmalarının yapılması. Müzelerde sergilenen eserlerin müzecilik tekniği içerisinde teşhir ve koruma çalışmaları konusunda bilgilerin verilmesi. 2863 sayılı yasa kapsamına giren eserlerin raporlarının hazırlanması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Akın TEMÜR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Süleyman Özkan, Osmanlı Devleti’nde Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Bornova 2009). Yardımcı Kitaplar: Tony Bennett, The Birth of the Museum: History, Theory, Politics (London, 1995). Katharina Flügel, Einführung in die Museologie (Darmstadt 2005). H. Swain, An Introduction to Museum Archaeology (Cambridge 2007). T. Hölscher, Klassische Archäologie. Grundwissen (Darmstadt, 2002). David Dean, Museum Exhibition. Theory and Practice (London 1996). T.C. Kültür Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Yönetmelikler (Ankara 2002). Süleyman Özkan, Osmanlı Devleti’nde Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Bornova 2009). Ali Kılıçkaya, İstanbul Müzeleri (İstanbul 2010).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Müze ve müzeciliğin tarihçesi, Çağdaş bir müze ve müzecinin görevleri, Bir eğitim kurumu olarak işlevi, çeşitleri (arkeoloji, etnoğrafya, çağdaş sanat, bilim, teknoloji vb.), İdeal bir müze binasında bulunması gereken fiziksel koşullar, bir yapıtın müzeye girişinden konservasyonuna, sergilenişinden depoda korunmasına kadar geçen süreçler Değişik işlevlere göre tasarlanan çağdaş müze mimarlığı ve günümüz müzelerinin üstlendiği sanatsal etkinlikler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Müzeciliğin doğuşu 1. hafta.pdf
2 Türkiye'de Müzecilik 2. hafta.pdf
3 Müze gelişimi ve müze türleri 3. hafta.pdf
4 Genel Müzeler 4. hafta.pdf
5 Sanat Müzeleri 5. hafta.pdf
6 Etnografya Müzeleri 6. hafta.pdf
7 Doğa Tarihi ve Jeoloji Müzeleri 7. hafta.pdf
8 Bilim ve Teknoloji Müzeleri 8. hafta.pdf
9 Ara Sınav
10 Endüstri Müzeleri 10. hafta.pdf
11 Devlet Müzeleri 11. hafta.pdf
12 Yerel Yönetim Müzeleri 12. hafta.pdf
13 Askerî Müzeler 13. hafta.pdf
14 Bağımsız ya da Özel Müzeler 14. hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1282809 Müzeciliğin tanımı.
2 1282810 Taşınır kültür varlıklarının teşhir ve tanzimi
3 1282811 Eski eser hukuku.
4 1282812 Müzeciliğin toplumsal kültürlenmede önemi kavrama ve geliştirme bilincine sahip olma.
5 1282813 Eserlerin tespiti, tescili, korunması, sergilenmesi vb. konularında mesleki formasyon kazanmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63795 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 63796 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 63797 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 63798 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 63799 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 63800 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 63801 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 63802 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 63803 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 63804 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 63805 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 63806 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 63815 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 63809 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 63818 İlgili kanunları bilme
16 63808 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
17 63817 Rapor yazabilme
18 63807 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
19 63816 Eser tarihlendirebilme
20 63814 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 63813 İkonografik değerlendirme
22 63812 Katalog düzenleme
23 63811 Literatür tarayabilme
24 63810 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3
2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 3 1 2 1 1
3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 2 1 3 1 1 3 2 1 2 3 1 2 3
4 2 3 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2
5 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek