Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK419 Müzecilik 927001 4 7 3

Dersin Amacı

Taşınır ve Taşınmaz Kültür Varlıklarının envanter, tescil ve tespit çalışmalarının yapılması. Müzelerde sergilenen eserlerin müzecilik tekniği içerisinde teşhir ve koruma çalışmaları konusunda bilgilerin verilmesi. 2863 sayılı yasa kapsamına giren eserlerin raporlarının hazırlanması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Akın TEMÜR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Süleyman Özkan, Osmanlı Devleti’nde Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Bornova 2009). Yardımcı Kitaplar: Tony Bennett, The Birth of the Museum: History, Theory, Politics (London, 1995). Katharina Flügel, Einführung in die Museologie (Darmstadt 2005). H. Swain, An Introduction to Museum Archaeology (Cambridge 2007). T. Hölscher, Klassische Archäologie. Grundwissen (Darmstadt, 2002). David Dean, Museum Exhibition. Theory and Practice (London 1996). T.C. Kültür Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Yönetmelikler (Ankara 2002). Süleyman Özkan, Osmanlı Devleti’nde Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Bornova 2009). Ali Kılıçkaya, İstanbul Müzeleri (İstanbul 2010).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Müze ve müzeciliğin tarihçesi, Çağdaş bir müze ve müzecinin görevleri, Bir eğitim kurumu olarak işlevi, çeşitleri (arkeoloji, etnoğrafya, çağdaş sanat, bilim, teknoloji vb.), İdeal bir müze binasında bulunması gereken fiziksel koşullar, bir yapıtın müzeye girişinden konservasyonuna, sergilenişinden depoda korunmasına kadar geçen süreçler Değişik işlevlere göre tasarlanan çağdaş müze mimarlığı ve günümüz müzelerinin üstlendiği sanatsal etkinlikler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Müzeciliğin doğuşu 1. hafta.pdf
1. hafta.mp4
2 Türkiye'de Müzecilik 2. hafta.pdf
2. hafta.mp4
3 Müze gelişimi ve müze türleri 3. hafta.pdf
3. hafta.mp4
4 Genel Müzeler 4. hafta.pdf
4. hafta.mp4
5 Sanat Müzeleri 5. hafta.pdf
5 hafta.mp4
6 Etnografya Müzeleri 6. hafta.pdf
6. hafta.mp4
7 Doğa Tarihi ve Jeoloji Müzeleri 7. hafta.pdf
7. hafta.mp4
8 Bilim ve Teknoloji Müzeleri 8. hafta.pdf
8. hafta.mp4
9 Ara Sınav
10 Endüstri Müzeleri 10. hafta.pdf
11 Devlet Müzeleri 11. hafta.pdf
12 Yerel Yönetim Müzeleri 12. hafta.pdf
13 Askerî Müzeler 13. hafta.pdf
14 Bağımsız ya da Özel Müzeler 14. hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1502733 Müzeciliğin tanımı.
2 1502734 Taşınır kültür varlıklarının teşhir ve tanzimi
3 1502735 Eski eser hukuku.
4 1502736 Müzeciliğin toplumsal kültürlenmede önemi kavrama ve geliştirme bilincine sahip olma.
5 1502737 Eserlerin tespiti, tescili, korunması, sergilenmesi vb. konularında mesleki formasyon kazanmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3
2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 1 1
3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 3 1 2 3
4 2 3 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2
5 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek