Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK420 Müzecilik Uygulamaları 927001 4 8 3

Dersin Amacı

Türkiye’de bulunan müzelerin kuruluş ve gelişimini bilmek. Türkiye’deki önemli müzeleri ve eserlerini tanımak. Araştırma yaptığı müzeyle ilgili bilgi ve deneyimlerini sunum olarak hazırlayıp ifade edebilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Akın TEMÜR

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Süleyman Özkan, Osmanlı Devleti’nde Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Bornova 2009). Yardımcı Kitaplar: Tony Bennett, The Birth of the Museum: History, Theory, Politics (London, 1995). Katharina Flügel, Einführung in die Museologie (Darmstadt 2005). H. Swain, An Introduction to Museum Archaeology (Cambridge 2007). T. Hölscher, Klassische Archäologie. Grundwissen (Darmstadt, 2002). David Dean, Museum Exhibition. Theory and Practice (London 1996). T.C. Kültür Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Yönetmelikler (Ankara 2002). Süleyman Özkan, Osmanlı Devleti’nde Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Bornova 2009). Ali Kılıçkaya, İstanbul Müzeleri (İstanbul 2010).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Türkiye’de müzeciliğin kuruluş ve gelişim tarihi, müzeyi oluşturan unsurlar, müzelerin amaçları, toplama, belgeleme, konservasyon ve eğitim gibi konular ele alınacaktır. Dünyadan ve ülkemizdeki önemli müzelerden örnekler seçilerek teşhir, düzenleme, envanter ve eser fişi hazırlama gibi mesleki hayata hazırlayacak bilgiler verilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 2 40 1
4 Quiz 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 12 12
4 Quiz 1 5 5
21 Rapor Sunma 1 48 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Vakıf Müzeleri 1. hafta.pdf
2 Anıt Müzeler 2. hafta.pdf
3 Müzeler İç Hizmet Yönetmeliği 3. hafta.pdf
4 Kültür ve tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (2863) 4. hafta.pdf
5 Müzelerde Sergileme ve Koruma 5. hafta.pdf
6 Müzelerde Planlama 6. hafta.pdf
7 Etiketleme ve tanım 7. hafta.pdf
8 Sergileme Teknikleri ve Çeşitleri 8. hafta.pdf
9 Ara Sınav
10 Müzelerde Vitrin Düzenlemeleri 10. hafta.pdf
11 Müzelerdeki Eserleri Gruplama 11. hafta.pdf
12 Fiziksek Koruma ve Bozulma 12. hafta.pdf
13 Nem denetimi 13. hafta.pdf
14 Geçici Sergilerde İklim Denetimi 14. hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1518756 Türkiye'nin başlıca müzelerini bilir
2 1518759 Türkiye’deki müze çeşitleri olan arkeoloji, etnografya, özel müzeler, kent müzelerinin ayrımlarını yapabilir
3 1518760 Müzelerde teşhir ve belgelemenin önemini bilir
4 1518764 Kültür varlıklarını tanıtma ve koruma konusunda bilinçlenir
5 1518769 Araştırma yaptığı müzeyle ilgili bilgi ve deneyimlerini sözlü sunum olarak ifade edebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 1 5 5 1 5 2 5 2 1 2 1 3 1 2 1 1 3 2 1 1 3 1 1 5
2 2 3 1 3 1 1 3 1 1 1 1 5 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1
3 1 2 3 4 2 1 2 3 2 2 1 4 1 2 1 3 1 2 1 1 2 2 1 1
4 1 1 3 1 1 1 1 1 4 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 3 1 3 1 1 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek