Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INAE101 Okuma Becerileri I 927001 1 1 2

Dersin Amacı

Öğrencileri okuma ve eleştirel düşünmeye hazırlamak. Böylece onların fikirleri kavraması, uygun bilgiyi seçip sentez yapmaları ve yazı dilini etkili ve doğru iletişim için kullanmalarını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğrt. Gör. Ahmet DEMİRCİ - Öğrt.Gör. Ayşegül Kuş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrenci çalışılacak konulara ön hazırlık yapacak.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Inside Reading / 3 Advaced Learners Dictionary Collocations Dictionary

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çeşitli özgün metinler üzerinde okuma, yazma ve teşvik edici eleştirel düşünme ve tartışma faaliyetleri. Özgün metinler sosyoloji, mimari, şehir planlama, sağlık, psikoloji ve iş hayatı gibi alanlar ile ilgilidir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 1 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14
34 Okuma 15 1 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Arhitecture The Architecture of the Marketplace Okuma Becerileri 2.jpg
okuma becerileri3.jpg
2 Arhitecture Prees release, Southdale Mall okuma becreileri1.jpg
Okuma Becerileri 2.jpg
okuma becerileri3.jpg
3 Urban Plannin The New Megalopolis okuma becreileri1.jpg
Okuma Becerileri 2.jpg
okuma becerileri3.jpg
4 Urban Plannin Ecopolis Now okuma becreileri1.jpg
Okuma Becerileri 2.jpg
okuma becerileri3.jpg
5 Art and Design Public Art Contrversies Okuma Becerileri 2.jpg
okuma becerileri3.jpg
okuma becreileri1.jpg
6 Public Health The Determinantsof Mortality okuma becreileri1.jpg
Okuma Becerileri 2.jpg
okuma becerileri3.jpg
7 Public Health İmmunizations against Diseases of Public Health İmportance okuma becreileri1.jpg
Okuma Becerileri 2.jpg
okuma becerileri3.jpg
8 Neuroscience Mind Wide Open okuma becreileri1.jpg
Okuma Becerileri 2.jpg
okuma becerileri3.jpg
9 Ara Sınav
10 Neuroscience Out-of-Body Experience? Your Brain Is to Blame okuma becreileri1.jpg
Okuma Becerileri 2.jpg
okuma becerileri3.jpg
11 Psychology Child Prodigies okuma becreileri1.jpg
Okuma Becerileri 2.jpg
okuma becerileri3.jpg
12 Psychology Not Like Other Kids okuma becreileri1.jpg
Okuma Becerileri 2.jpg
okuma becerileri3.jpg
13 Business The Competitive Edge: A Timeline of Human Ingenuity okuma becreileri1.jpg
Okuma Becerileri 2.jpg
okuma becerileri3.jpg
14 Business Building a Competitive Brand okuma becreileri1.jpg
Okuma Becerileri 2.jpg
okuma becerileri3.jpg
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1493044 Eşdizim tanıma
2 1493045 Bakış açısını tesbit etme
3 1493046 Metnin amacını ve ana fikrini tahmin etme
4 1493047 Okudukları bilgiyi analiz etme, anlama ve aklında tutma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5
2 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4
3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4
4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek