Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INAE107 Sözlü İletişim Becerileri I 927001 1 1 2

Dersin Amacı

Öğretmen adaylarının ilteşimsel boyutta dili kullanarak duygu, düşünce ve fikirlerini akıcı bir şekilde ifade etmeleri amaçlanır. Ayrıca onların ilgi duydukları konulara ilişkin olarak ön araştırma yapmaları ve araştırma yaptıkları konuları sınıfta bir topluluk önünde sunmaları ve bu şekilde özgüvenlerinin geliştirmeleri sağlanır. Sınıof ortamında onların he rtürlü görüş ve düşünceleri istedikleri şekilde ifade etmeleri için gerekli kaygıdan uzak bir ortam yaratılması hedeflenir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Görv. Ayşegül Kuş/ Öğrt. Görv. Ahmet Denirci

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

The north Star/ Form and Meaning. Ayrıca dışarıdan toplumu ilgilendirenm bazı önemli konular.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders öğretmen adaylarının dili iletişimsel olarak kullana vbiecekleri bireysel yahut grup tartışmalarını içerir. Yine öğretmen adaylarının konuşma becerilerini etkin olarak gelişitirebilecekleri dersle ilgili bazı projeleri içeirir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 85 1
10 Tartışma 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
10 Tartışma 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 The Internet and the Addiction
2 Honesty is the Best policy
3 The Tipping point
4 Workplace Privacy
5 The Brain Migration
6 What the Ethic and the importance of the ethic is
7 The lasting civil war in Syria and its effect up on Türkiye
8 The new generation professions
9 The Mid-term exam
10 The Cyprus Issue
11 The so-called Armenian i,ssue
12 The phobias
13 The education system in Türkiye
14 The problems in learnin a foreign language in Türkiye
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1490511 Öğretmen adaylarının akıcı bir şeklide duygu ve düşüncelerini ifade edebilecek donanıma sahip olur.
2 1490512 Bir topluluk önünde kendilerini ifade etme yahut herhangi bir konu hakkında konuşma yapma becerisi kazanırlar.
3 1490513 Kendilerini ifade ederken risk alma becerilerini geliştirirler..
4 1490514 Akıcı ve anlamlı bir şeklide iletişim kurma becerisi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5
2 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5
3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4
4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek