Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRAE105 Yazma Becerileri I 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, her hafta ve düzenli olarak yapılan yazma çalışma ve alıştırmalarıyla, öğrencilerin Fransızca yazılı anlama ve anlatma becerilerini geliştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hanife Nalan GENÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Debyser,F., (1986), L Immeuble,Hachette, Paris 2. Gülmez,B.(1986) ; L Ecrit: De la Théorie à la Pratique, Anadolu Üniv. Yay., Eskişehir 3. Vigner,G., (1985) ; Ecrire à tout le monde ; Hachette, Paris 4. Genouvrier, E., Peytard, J., (1983) ; Linguistique et enseignement du français, Larousse, Paris 5. Gillardin B. (2008) Maîtriser la lecture et l'écriture - Méthode pour adultes, Retz, Paris. 6. Abensour Corinne ; Domont Philippe. (2003). Améliorer ses écrits professionnels Retz, Paris. 7. DE PIETRO, J.-F., DESCHENAUX, I., ve WIRTHNER, M. (1993). Enseignement du français : de nouveaux horizons. Enquête sur les besoins et attentes en supports didactiques. Neuchâtel: IRDP. 8. ROUILLER, J., ve YERLY, C. (1991). Documents de synthèse en didactique du français, Fribourg : Ecole Normale Cantonale. 9. SCHNEUWLY, B., ve REVAZ, F. (1994). Expression écrite : lire pour écrire, écrire pour lire : une méthode pour maîtriser l'écrit. Paris: Nathan. 10. VESLIN, O., ve VESLIN, J. (1992). Corriger des copies : évaluer pour former. Paris: Hachette.

Dersin Sunulduğu Dil

Fransızca

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sözcük bilgisi ve sözdizim bilgilerini aşamalı olarak tümce, paragraf ve metin düzeyinde kullandırma çalışmaları, betimlemeli, anlatısal ve gerekçelendirmeli metin yazma teknikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği ve kaynaklarının açıklanması. EĞİTİM FAKÜLTESİ Yazma 1. hafta.docx
2 Dikte yapma-düzeltme EĞİTİM FAKÜLTESİ Yazma 2. hafta.docx
3 Genel dil bilgisi yanlışları EĞİTİM FAKÜLTESİ Yazma 3. hafta.docx
4 Açıklayıcı ve betimleyici metinlerden örnekler EĞİTİM FAKÜLTESİ Yazma 4. hafta.docx
5 Portre yazma EĞİTİM FAKÜLTESİ Yazma 5. hafta.docx
6 Yer betimlemesi EĞİTİM FAKÜLTESİ Yazma 6. hafta.docx
7 Bileşik cümleler EĞİTİM FAKÜLTESİ Yazma 7. hafta.docx
8 Ara Sınav
9 Anlatısal metnin özellikleri EĞİTİM FAKÜLTESİ Yazma 9. hafta.docx
10 Fransızcada di li geçmiş, -miş li geçmiş zaman ayrımı(passé composé-imparfait) EĞİTİM FAKÜLTESİ Yazma 10. hafta.docx
11 Yaratıcı yazma çalışmaları EĞİTİM FAKÜLTESİ Yazma 11. hafta.docx
12 Verilen bir giriş cümlesi ile öykü tamamlama EĞİTİM FAKÜLTESİ Yazma 12. hafta.docx
13 Son cümlesi verilen bir öykü yazma EĞİTİM FAKÜLTESİ Yazma 13. hafta.docx
14 Fransızca yazarken en sık yapılan yanlış ve kimi hataların gözden geçirilmesi EĞİTİM FAKÜLTESİ Yazma 14. hafta.docx
20-Erreurs-Courantes-En-Français-Parlez-Vous-French.com_-2.pdf
15 Yarıyıl Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1493415 Avrupa Dil Folyosu ölçütlerinin öngördüğü gibi Delf A1 ve A2 düzeyinde yazılı anlama ve anlatma becerisine sahip olma.
2 1493416 Dil bilgisi ve yazım yanlışlarını en aza indirebilme.
3 1493417 Açıklayıcı, betimleyici ve anlatısal metinlerin özelliklerinin farkında olma.
4 1493418 Fransızca yazım ve noktalama kurallarını uygulayabilme.
5 1493419 Fransızca sözcük dağarcığını geliştirebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71246 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 71247 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 71248 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 71249 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 71250 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 71251 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 71252 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 71253 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 71254 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 71255 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 71256 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 71257 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 71258 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71259 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71260 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71261 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek