Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRAE107 Sözlü İletişim Becerileri I 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, hazırlık sınıfını tamamlayan öğrencilerin hedef dilde sözel iletişim becerilerini geliştirmektir.Ders, Avrupa Birliği Ortak Çerçeve Programında belirlenen amaçlara göre işlenecektir. Öğrencilerin fransızca konuşulan ortamlarda ve karşılaştıkları fransızlarla anlaşabilmeleri için en az B2 düzeyinde bir seviye hedeflenmektedir. Bunu gerçekleştirmek için ders içi ve dışı bir dizi etkinliğe (diyaloglar, şarkılar, filmler, slaytlar, TV5, internet,vb.) yer verilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Rıfat GÜNDAY Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYCAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrenciler sürekli dinleme çalışması yapacaklardır. Ders dışında günlük dilde kolay fransızca pratikleri yapmak zorundadırlar.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tv 5 , Projeksiyon cihazı, Metot kitapları

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrencilerin sözel ifade becerilerini geliştirmeye yönelik olarak belirlenmiştir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 10 10
11 Soru-Yanıt 14 3 42
54 Ev Ödevi 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1.Kendini tanıtma, ilk fransızca deneyimleri, beklentilerini ifade etme alter ego.jpg
Asenkron Fr.Sözlü İlet. 1.hafta.mp4
2 2.Yön sorma, yön tarif etme, ev işleri. alter ego.jpg
Asenkron Fr.Sözlü İlt.2.hafta.mp4
3 3.Sağlık ve Sport storage/app/public/rgunday/133607
alter ego.jpg
4 4.İnternet ve teknoloji, alter ego.jpg
5 5..Öğrenci olarak karşılaştıkları sorunları tartışma connexion.jpg
6 6. Kadın ve çalışma hayatı connexion.jpg
7 7.Köy mü şehir hayatı mı? connexion.jpg
8 8. Doğayı ve hayvanları koruma connexion.jpg
9 9. Vize haftası
10 10.Sigara ve kötü alışkanlıklar edito.jpg
11 11.Alışveriş yapma (market, bakkal, balıkçı vb yerde) ; “Faire les courses” edito.jpg
12 12.Mağazalarda kıyafet alışverişi yapma; “ Faire les magasins” http://www.tv5monde.com/
13 13.Ödev (Ailesi, en iyi arkadaşı, evi, odası, hobileri, tatili, gelecekteki beklentileri ve projeleri vb. konularda sözlü sunum yapma) https://www.bonjourdefrance.com/
14 14. Genel kontrol https://www.lepointdufle.net/
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1490614 Öğrenci kendini ifade etmeyi öğrenir.
2 1490615 Dinleme becerisi gelişir. Dinlediğini kendi cümleleriyle aktarır.
3 1490616 Sözcük dağarcığına paralel olarak Sözel ifade becerisi gelişir.
4 1490617 Bir fransızla günlük konularda konuşur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71246 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 71247 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 71248 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 71249 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 71250 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 71251 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 71252 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 71253 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 71254 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 71255 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 71256 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 71257 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 71258 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71259 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71260 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71261 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5
2 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 3
3 3 4 3 4 4 5 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4
4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek