Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGE120 Anne-Baba Eğitimi 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Okul öncesi eğitimde aile katılımının önemini kavrayabilme, Türkiye'de uygulanan aileye yönelik uygulamalardan haberdar olma ve programlar hakkında bilgi edinme, Ailenin, çocuğun sosyo-kültürel gelişimine katkısını anlayabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. İlkay GÖKTAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sosyal yapı, kültür ve insanın sosyal gelişimi, ailenin tanımı, yapısı ve değerleri, aile eğitimi, aileye yönelik eğitim programları, aileye yönelik eğitim modelleri ve aileye yönelik eğitim projeleri, Türkiyede uygulanan aileye yönelik bazı program örnekleri, yetişkinin tanımı ve yetişkin öğrenmesi, yetişkin psikolojisi-yetişkinlik evreleri, aile kuramları; okul öncesi eğitimde ve özel eğitimde aile katılımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 14 2 28
23 Proje Sunma 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders kaynakları ve ders içeriğinin tanıtılması 1.docx
2 Ailenin eğitiminin önemi 2.docx
3 Anne-baba tutumları 3-4.docx
4 Anne baba tutumları 3-4.docx
5 Aile Kuramları 5-6.docx
6 Aile Kuramları 5-6.docx
7 Aile Katılımı 7.docx
8 Ailenin Ev Ortamında Çocuğunun Eğitimine Katılımı 8.docx
9 Vize
10 Okul Aile işbirliği
11 Modeller
12 Aile destek eğitimi
13 Kaynaştırma
14 Risk altındaki çocuk sahibi ebeveynler için aile katılımı
15 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1503605 Öğrenciler aile kavramını tanımlar
2 1503606 Öğrenciler ailenin yapısını ve değerlerini özetler
3 1503607 Öğrenciler çocukta görülen uyum ve davranış bozukluklarını açıklar
4 1503608 Öğrenciler çocukta görülen uyum ve davranış bozukluklarına ilişkin önerilerde bulunur.
5 1503609 Öğrenciler okul öncesi eğitimde aile katılımının önemini açıklar.
6 1503610 Öğrenciler aile eğitimine yönelik yeni önerilerde bulunur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73337 Türkiye Cumhuriyeti’ne, Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesi ve milletine bağlıdır. Türkçe’yi doğru ve etkili kullanabilir. Yükseköğretim basamağının genel yeterliliklerini kazanmıştır ve temel düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir. Araştırmacı, temel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır, görev ve sorumluluklarını bilir, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgilidir, çevre bilincine sahiptir. Çocuklar başta olmak üzere insan iletişimi ve etkileşimi konusunda başarılıdır.
2 73338 Çocukların gelişim alanlarını, gelişim dönemlerini ve gelişimsel sorunlarını bilir, izler ve değerlendirir. Çocukların gelişim alanlarını destekleyebilecek farklı etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
3 73339 Özel gereksinimli çocukların genel özelliklerini bilir. Gereksinimleri doğrultusunda onları destekleyebilecek etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
4 73340 Çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı konusunda gerekli kuramsal bilgiye sahiptir. Çocukları bu konuda destekleyebilecek etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
5 73341 Çocukların olumlu ve olumsuz davranış özelliklerini bilir. Onların iyi alışkanlıklar kazanmalarına ve olumlu davranışlarının desteklenmesine, olumsuz davranışlarının engellenmesine yönelik etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
6 73342 Çocukların öğrenme özelliklerini bilir ve farklı öğretim yöntem-tekniklerinden yararlanarak çocukları destekleyebilecek eğitim programları, etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
7 73343 Çocukların özelliklerine ve kullanımlarına uygun nitelikte eğitici materyaller tasarlayıp uygulayabilir.
8 73344 Çocuk hastalıklarını bilir ve çocukların sağlığını takip edebilir. Gerekli durumlarda ilkyardım müdahalelerinde bulunabilir.
9 73345 Çocukların beslenme özelliklerini bilir ve destekleyebilir.
10 73346 Çocuk gelişimi ve eğitiminde oyunun, müziğin ve dramanın yeri ve önemini bilir. Çocukları eğlendiren ve destekleyen oyunlar, drama etkinlikleri ve müziksel faaliyetler, rontlar, animasyonlar, vb. planlayıp uygulayabilir.
11 73347 Çocuk gelişimi ve eğitiminde ailenin yeri ve önemini bilir. Aile ile etkili iletişim kurabilir, çocukların desteklenmesinde aile katılımını sağlayabilir ve aileye danışmanlık yapabilir.
12 73348 Kişisel ve mesleki yeterliliklerini bilir ve geliştirici faaliyetlerde bulunabilir. Alanı ile ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerinden yararlanabilir, alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilir.
13 79558 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilme becerisine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 4 5 4 4 5 2 4 5 5
2 2 4 5 2 4 3 5 5 4 5 5 4 5
3 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 4 5
4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5
5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5
6 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek