Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGE120 Anne-Baba Eğitimi 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Okul öncesi eğitimde aile katılımının önemini kavrayabilme, Türkiye'de uygulanan aileye yönelik uygulamalardan haberdar olma ve programlar hakkında bilgi edinme, Ailenin, çocuğun sosyo-kültürel gelişimine katkısını anlayabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. İlkay GÖKTAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sosyal yapı, kültür ve insanın sosyal gelişimi, ailenin tanımı, yapısı ve değerleri, aile eğitimi, aileye yönelik eğitim programları, aileye yönelik eğitim modelleri ve aileye yönelik eğitim projeleri, Türkiyede uygulanan aileye yönelik bazı program örnekleri, yetişkinin tanımı ve yetişkin öğrenmesi, yetişkin psikolojisi-yetişkinlik evreleri, aile kuramları; okul öncesi eğitimde ve özel eğitimde aile katılımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 14 2 28
23 Proje Sunma 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders kaynakları ve ders içeriğinin tanıtılması aile eğitimi.docx
2 Ailenin çocuğun eğitimindeki yeri ve aile yapıları
3 Anne-baba tutumları ve çocuğun gelişimi ve eğitimi üzerine etkisi
4 Hatalı ana-baba tutumlarının sonucunda ortaya çıkan davranış problemleri.
5 Aile Kuramları Aile Kuramları.pdf
6 Anne-baba-çocuk ilişkisi Aile içi iletişim.pptx
7 Okul Aile işbirliği
8 Aile Katılımı AİLE KATILIMI.pptx
9 Vize
10 Aile Eğitimi
11 Modeller
12 Aile destek eğitimi
13 Kaynaştırma
14 Risk altındaki çocuk sahibi ebeveynler için aile katılımı
15 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1283759 Öğrenciler aile kavramını tanımlar
2 1283760 Öğrenciler ailenin yapısını ve değerlerini özetler
3 1283761 Öğrenciler çocukta görülen uyum ve davranış bozukluklarını açıklar
4 1283762 Öğrenciler çocukta görülen uyum ve davranış bozukluklarına ilişkin önerilerde bulunur.
5 1283763 Öğrenciler okul öncesi eğitimde aile katılımının önemini açıklar.
6 1283764 Öğrenciler aile eğitimine yönelik yeni önerilerde bulunur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65605 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 65606 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 65607 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 65608 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 65609 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 65610 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 65611 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 65612 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 65613 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 65614 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 65615 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 65616 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 4 5 4 4 5 2 4 5
2 2 4 5 2 4 3 5 5 4 5 5 4
3 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 4
4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4
5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5
6 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek