Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGE124 Çocuk Edebiyatı 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Edebiyata ve edebi türlere ilgiyi artırmak. Çocuklara uygun eserleri tespit edip zevk duyarak okumalarını sağlar. Çocuk edebiyatı türlerini tanır ve bu türlerden Türkçe derslerinde faydalanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Kübranur VARLIKLIÖZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Demirel, Ş. (2010). Edebi Metinlerle Çocuk Edebiyatı. Ankara: Pegem Yayınları. Eroğlu, Z. (2016). Çocuk kitapları ve okuma alışkanlığı. Journal of International Social Research, 9(44), ss.105-116. Ersoy, A. Ö. ve Bayraktar, V. (2017). Okul öncesi dönemde çocuk edebiyatı kavramı ve çocuk kitaplarının özellikleri. A.Turla (ed.), Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim-9, Okul Öncesi Dönemde Çocuk Edebiyatı (4.Basım) (ss.9-42) içinde. Ankara: Hedef CS Basın Yayın. Eyüp, B. (2016). Çocuk ve kitap. T.Şimşek (ed.), Okul Öncesinde Çocuk Edebiyatı ve Medya (ss.43-60) içinde. Ankara: Grafiker Yayınları. Sever, S. (2008), Çocuk ve Edebiyat, İzmir: Tudem Yayınları. Oğuzkan, A. Ferhan(2006), Çocuk Edebiyatı, Ankara: Anı Yayıncılık. Yalçın, Alemdar ve Gıyasettin Aktaş(2002), Çocuk Edebiyatı, Ankara: Akçağ Yayınları. Güleryüz, Hasan(2002), Yaratıcı Çocuk Edebiyatı, Ankara: Pegem Yayıncılık. Şirin Ruhi(1998), Çocuk Edebiyatı, İstanbul: Çocuk Vakf Yayını. Ersoy, Özlem ve Ayşe Turla(2009), Bilmece Tekerleme Parmak Oyunu ve Şiirler, İstanbul: Morpa Yayınları. Dilidüzgün, Selahattin(2004), Çağdaş Çocuk Yazını, İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. Neydim, Necdet(1998), Çocuk ve Edebiyat “ Çocukluğun Kısa Tarihi, Edebiyatta Çocuk Figürleri, İstanbul: Bu Yayınevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çocuk edebiyatı ile ilgili kavramlar. Çocuğun fiziksel, psikolojik, dilsel gelişimi. Türk ve dünya edebiyatında çocuk edebiyatının gelişimi. Çocuk kitaplarında bulunması gereken tasarım, içerik ve temel eğitim ilkeleri. Türk edebiyatından çeşitli türlere ait çocuk kitaplarının incelenmesi. Dünya edebiyatından çeşitli türlere ait çocuk kitaplarının incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 13 13
5 Derse Katılım 13 2 26
10 Tartışma 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çocuk edebiyatının tanımı ve amacı Çocuk Edebiyatına Giriş.pdf
2 Çocuk edebiyatının niteliği ve önemi Çocuk Edebiyatına Giriş.pdf
3 Çocuk edebiyatı tarihi (Dünya tarihi) Çocuk Edebiyatına Giriş.pdf
4 Çocuk edebiyatı tarihi (Türkiye tarihi) Çocuk Edebiyatına Giriş.pdf
5 Çocuk edebiyatı türleri (hayale dayalı türler) Çocuk Edebiyatına Giriş.pdf
6 Çocuk edebiyatı türleri (meraka dayalı türler) Çocuk Edebiyatına Giriş.pdf
7 Çocuk edebiyatı türleri (oyuna dayalı türler) Çocuk Edebiyatına Giriş.pdf
8 Çocuk kitapları ve süreli yayınları Çocuk Edebiyatına Giriş.pdf
9 ARASINAV
10 Basılı çocuk yayınlarının fiziki özellikleri Çocuk Edebiyatı.pdf
11 Basılı çocuk yayınlarının içerik özellikleri Çocuk Edebiyatı.pdf
12 Basılı yayınları kullanırken uygulanabilecek yöntemler Çocuk Edebiyatı.pdf
13 Görsel yayınlar Çocuk Edebiyatı.pdf
14 Çocuk yayınlarının kullanılması konusunda rehberlik Çocuk Edebiyatı.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1263781 Çocuk edebiyatı türlerini öğrenir.
2 1263782 Çocukların estetik gelişimini bilir.
3 1263783 Türlere yönelik eserleri zevk alarak okumalarını sağlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65605 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 65606 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 65607 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 65608 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 65609 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 65610 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 65611 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 65612 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 65613 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 65614 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 65615 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 65616 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4
2 3 4 4 4 5 5 5 4 5 4 3 4
3 4 3 4 3 4 5 5 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek