Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGE124 Çocuk Edebiyatı 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Edebiyata ve edebi türlere ilgiyi artırmak. Çocuklara uygun eserleri tespit edip zevk duyarak okumalarını sağlar. Çocuk edebiyatı türlerini tanır ve bu türlerden Türkçe derslerinde faydalanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Kübranur VARLIKLIÖZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Demirel, Ş. (2010). Edebi Metinlerle Çocuk Edebiyatı. Ankara: Pegem Yayınları. Eroğlu, Z. (2016). Çocuk kitapları ve okuma alışkanlığı. Journal of International Social Research, 9(44), ss.105-116. Ersoy, A. Ö. ve Bayraktar, V. (2017). Okul öncesi dönemde çocuk edebiyatı kavramı ve çocuk kitaplarının özellikleri. A.Turla (ed.), Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim-9, Okul Öncesi Dönemde Çocuk Edebiyatı (4.Basım) (ss.9-42) içinde. Ankara: Hedef CS Basın Yayın. Eyüp, B. (2016). Çocuk ve kitap. T.Şimşek (ed.), Okul Öncesinde Çocuk Edebiyatı ve Medya (ss.43-60) içinde. Ankara: Grafiker Yayınları. Sever, S. (2008), Çocuk ve Edebiyat, İzmir: Tudem Yayınları. Oğuzkan, A. Ferhan(2006), Çocuk Edebiyatı, Ankara: Anı Yayıncılık. Yalçın, Alemdar ve Gıyasettin Aktaş(2002), Çocuk Edebiyatı, Ankara: Akçağ Yayınları. Güleryüz, Hasan(2002), Yaratıcı Çocuk Edebiyatı, Ankara: Pegem Yayıncılık. Şirin Ruhi(1998), Çocuk Edebiyatı, İstanbul: Çocuk Vakf Yayını. Ersoy, Özlem ve Ayşe Turla(2009), Bilmece Tekerleme Parmak Oyunu ve Şiirler, İstanbul: Morpa Yayınları. Dilidüzgün, Selahattin(2004), Çağdaş Çocuk Yazını, İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. Neydim, Necdet(1998), Çocuk ve Edebiyat “ Çocukluğun Kısa Tarihi, Edebiyatta Çocuk Figürleri, İstanbul: Bu Yayınevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çocuk edebiyatı ile ilgili kavramlar. Çocuğun fiziksel, psikolojik, dilsel gelişimi. Türk ve dünya edebiyatında çocuk edebiyatının gelişimi. Çocuk kitaplarında bulunması gereken tasarım, içerik ve temel eğitim ilkeleri. Türk edebiyatından çeşitli türlere ait çocuk kitaplarının incelenmesi. Dünya edebiyatından çeşitli türlere ait çocuk kitaplarının incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 13 13
5 Derse Katılım 13 2 26
10 Tartışma 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çocuk Edebiyatının Genel Hedefleri Sunu1.pptx
2 Çocuk Edebiyatı ve Gelişimsel Kuramlar Sunu2.pptx
3 Çocuk Edebiyatının Amacı ve İşlevleri Sunu3.pptx
4 Cumhuriyet Öncesi Dönemde ve Cumhuriyet Döneminde Okul Öncesi Çocuk Edebiyatı Sunu4.pptx
5 Cumhuriyet Öncesi Dönemde ve Cumhuriyet Döneminde Okul Öncesi Çocuk Edebiyatı Sunu5.pptx
6 Okul Öncesi Çocuk Kitapları ve Türleri Sunu6.pptx
7 Resimli Öykü Kitaplarının İçerik Özellikleri Sunu7.pptx
8 Resimli Öykü Kitaplarının Fiziksel Özellikleri Sunu8.pptx
9 ARASINAV
10 Çocuk Kitaplarında Resimleme Sunu10.pptx
11 Yaş Gruplarına Göre Çocuk Kitapları Sunu11.pptx
12 Edebi Türler Açısından Çocuk Edebiyatı Sunu12.pptx
13 Öykü Kitabı ve Farklı Materyaller Kullanarak Öykü Anlatma Yöntemleri Sunu13.pptx
14 Kitap Okuma Modelleri ve Öykü Sonrası Etkinlikler Sunu14.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1485791 Çocuk edebiyatı türlerini öğrenir.
2 1485792 Çocukların estetik gelişimini bilir.
3 1485793 Türlere yönelik eserleri zevk alarak okumalarını sağlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73337 Türkiye Cumhuriyeti’ne, Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesi ve milletine bağlıdır. Türkçe’yi doğru ve etkili kullanabilir. Yükseköğretim basamağının genel yeterliliklerini kazanmıştır ve temel düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir. Araştırmacı, temel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır, görev ve sorumluluklarını bilir, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgilidir, çevre bilincine sahiptir. Çocuklar başta olmak üzere insan iletişimi ve etkileşimi konusunda başarılıdır.
2 73338 Çocukların gelişim alanlarını, gelişim dönemlerini ve gelişimsel sorunlarını bilir, izler ve değerlendirir. Çocukların gelişim alanlarını destekleyebilecek farklı etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
3 73339 Özel gereksinimli çocukların genel özelliklerini bilir. Gereksinimleri doğrultusunda onları destekleyebilecek etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
4 73340 Çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı konusunda gerekli kuramsal bilgiye sahiptir. Çocukları bu konuda destekleyebilecek etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
5 73341 Çocukların olumlu ve olumsuz davranış özelliklerini bilir. Onların iyi alışkanlıklar kazanmalarına ve olumlu davranışlarının desteklenmesine, olumsuz davranışlarının engellenmesine yönelik etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
6 73342 Çocukların öğrenme özelliklerini bilir ve farklı öğretim yöntem-tekniklerinden yararlanarak çocukları destekleyebilecek eğitim programları, etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
7 73343 Çocukların özelliklerine ve kullanımlarına uygun nitelikte eğitici materyaller tasarlayıp uygulayabilir.
8 73344 Çocuk hastalıklarını bilir ve çocukların sağlığını takip edebilir. Gerekli durumlarda ilkyardım müdahalelerinde bulunabilir.
9 73345 Çocukların beslenme özelliklerini bilir ve destekleyebilir.
10 73346 Çocuk gelişimi ve eğitiminde oyunun, müziğin ve dramanın yeri ve önemini bilir. Çocukları eğlendiren ve destekleyen oyunlar, drama etkinlikleri ve müziksel faaliyetler, rontlar, animasyonlar, vb. planlayıp uygulayabilir.
11 73347 Çocuk gelişimi ve eğitiminde ailenin yeri ve önemini bilir. Aile ile etkili iletişim kurabilir, çocukların desteklenmesinde aile katılımını sağlayabilir ve aileye danışmanlık yapabilir.
12 73348 Kişisel ve mesleki yeterliliklerini bilir ve geliştirici faaliyetlerde bulunabilir. Alanı ile ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerinden yararlanabilir, alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilir.
13 79558 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilme becerisine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5
2 3 4 4 4 5 5 5 4 5 4 3 4 5
3 4 3 4 3 4 5 5 5 5 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek