Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGE126 Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Erken çocuklukta ölçmenin amacını anlamak; ölçme ve değerlendirme kavramlarını anlamak; formal ve informal ölçme tekniklerinin erken çocukluk döneminde nasıl kullanılacağını tanımlayabilmek; performansa dayalı ölçme teknikleri kullanımı öğrenmek; özel eğitime gereksinim duyan ya da farklı kültürlerden gelen öğrencilere yönelik ölçme ve değerlendirme işlemlerinde dikkat edilmesi gereken noktaları anlamak; değerlendirme sonuçları hakkında anne-babalarla iletişim kurma hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Osman Senai DOĞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Önder, Alev. (2016). Çocuğu tanıma teknikleri. Ankara:Pegem Akademi Yay.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ölçme ve değerlendirme tanımı, ilgili kavramları; informal değerlendirme türleri; formal değerlendirme türleri; değerlendirme sistemlerini kullanmak; standardize testlerin psikometrik özellikleri; çocuk resimlerini değerlendirme; değerlendirme sonuçları hakkında anne-babalarla iletişim kurmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
6 Uygulama/Pratik 3 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 3 5 15
10 Tartışma 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çocuğu tanıma ve değerlendirmenin amacı ve önemi 1.Ünite Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme....pptx
2 Okul öncesinde kullanılan standart testler 2.Ünite Okul Öncesinde Kullanılan Standart Testler......pptx
3 Gözlem ve gözlem teknikleri 3.Ünite Gözlem ve Gözlem Teknikleri ......pptx
4 Gelişimsel değerlendirme 4.Ünite Gelişimsel Değerlendirme .....pptx
5 Oyun temelli değerlendirme ve oyun terapi 5.Ünite Oyun Temelli Değerlendirme ve Oyun Terapi.....pptx
6 Programa dayalı değerlendirme 6.Ünite Programa Dayalı Değerlendirme......pptx
7 Dereceleme ölçekleri, dereceli puanlama anahtarı (RUBRİK), kontrol listesi 7. Ünite Dereceleme Ölçekleri.....pptx
8 Sosyometrik teknikler 8. Ünite Sosyometrik Teknikler.pptx
9 ARASINAV
10 Çocukları tanıma ve değerlendirmede projektif teknikler 9. Ünite Çocukları Tanıma ve Değerlendirmede Projektif Teknikler.pptx
11 Erken akademik becerileri değerlendirme araçları 10. Ünite Erken Akademik becerileri Değerlendirme araçları....pptx
12 Performans değerlendirme 11. Ünite Performans Değerlendirme ve Portfolyo.pptx
13 Çocukla görüşme teknikleri 12. Ünite Çocukla Görüşme Teknikleri.pptx
14 Çocukları tanıma ve değerlendirme sürecinde aile 13. Ünite Çocukları Tanıma ve Değerlendirme Sürecinde Aile.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1486566 Erken çocukluk döneminde ölçme ve değerlendirme sistemleri hakkında bilgi sahibi olur.
2 1486567 Çocukları tanımak için uygun gözlem teknikleri hakkında bilgi sahibi olur ve uygulayabilir.
3 1486568 Kontrol listeleri, rubrikler ve derecelendirme ölçeklerini kullanma konusunda bilgi sahibi olur.
4 1486569 Formal ve informal ölçme tekniklerinin erken çocukluk döneminde nasıl kullanılacağı hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73337 Türkiye Cumhuriyeti’ne, Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesi ve milletine bağlıdır. Türkçe’yi doğru ve etkili kullanabilir. Yükseköğretim basamağının genel yeterliliklerini kazanmıştır ve temel düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir. Araştırmacı, temel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır, görev ve sorumluluklarını bilir, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgilidir, çevre bilincine sahiptir. Çocuklar başta olmak üzere insan iletişimi ve etkileşimi konusunda başarılıdır.
2 73338 Çocukların gelişim alanlarını, gelişim dönemlerini ve gelişimsel sorunlarını bilir, izler ve değerlendirir. Çocukların gelişim alanlarını destekleyebilecek farklı etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
3 73339 Özel gereksinimli çocukların genel özelliklerini bilir. Gereksinimleri doğrultusunda onları destekleyebilecek etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
4 73340 Çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı konusunda gerekli kuramsal bilgiye sahiptir. Çocukları bu konuda destekleyebilecek etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
5 73341 Çocukların olumlu ve olumsuz davranış özelliklerini bilir. Onların iyi alışkanlıklar kazanmalarına ve olumlu davranışlarının desteklenmesine, olumsuz davranışlarının engellenmesine yönelik etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
6 73342 Çocukların öğrenme özelliklerini bilir ve farklı öğretim yöntem-tekniklerinden yararlanarak çocukları destekleyebilecek eğitim programları, etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
7 73343 Çocukların özelliklerine ve kullanımlarına uygun nitelikte eğitici materyaller tasarlayıp uygulayabilir.
8 73344 Çocuk hastalıklarını bilir ve çocukların sağlığını takip edebilir. Gerekli durumlarda ilkyardım müdahalelerinde bulunabilir.
9 73345 Çocukların beslenme özelliklerini bilir ve destekleyebilir.
10 73346 Çocuk gelişimi ve eğitiminde oyunun, müziğin ve dramanın yeri ve önemini bilir. Çocukları eğlendiren ve destekleyen oyunlar, drama etkinlikleri ve müziksel faaliyetler, rontlar, animasyonlar, vb. planlayıp uygulayabilir.
11 73347 Çocuk gelişimi ve eğitiminde ailenin yeri ve önemini bilir. Aile ile etkili iletişim kurabilir, çocukların desteklenmesinde aile katılımını sağlayabilir ve aileye danışmanlık yapabilir.
12 73348 Kişisel ve mesleki yeterliliklerini bilir ve geliştirici faaliyetlerde bulunabilir. Alanı ile ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerinden yararlanabilir, alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilir.
13 79558 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilme becerisine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5
2 3 4 3 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5
3 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5
4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek