Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSAE101 Temel Tasarım I 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Bu ders ile plastik sanatların görsel etki elemanlarını (nokta-benek, çizgi, doku,form-şekil, ton, leke, açık-koyu, ışık –gölge, perspektif) ve İlkelerini (ritm- hareket, vurgu, denge, kontrast-zıtlık, birlik-bütünlük, çeşitlilik, benzerlik, yakınlık- uzaklık, saydamlık ) iki, üç boyutlu uygulama çalışmalarında etkili kullanabilmeyi ve disipline edilebilecek davranışları amaçlar. Etik kurallar kapsamında; öğrencilerin alternatif uygulamalar için kavramsal fikirlerin keşfedilmesi ve farklı stratejileri geliştirebilmek amacıyla diğer disiplinlerden de esinlenilmesi sağlanır. Ayrıca Porfolyo oluşturmaları konusunda çalışmalar yapılır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör Murat Ağçiçek,Dr.Öğretim Üyesi Benan Çokokumuş

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Jhannes İtten, Desing and form “ Tme Basic Course At The Bauhaus”, 1975 ISBN-13 : 9780471289302 2- Wucıus Womg, Principles Of Color Design, 1993 ISBN-13 : 978 0471285526 3-J C Martin , Ben Nicholson N Gabo Circle “İnternational Survey Of Constructive Art”, Faber and Faber Limited/London 4-Hatice Aslan Odabaşı, Grafikte Temel Tasarim, Yorum Sanat Yayınları 5- Kayıhan Keskinok, Sanat Eğitimi, Sanat yapım yayıncılık 6- Nevide Gökaydin, Temel Sanat Eğitimi, MEB 7- Gülseren Südor, Aynan Gerçeği, “Resim Eğitimi ve Sanatla Karşılaştırma”, Cumhuriyet Kitapları 8-Hidayet Telli, Üç Boyutlu İşler, MEB 9-H. Yakup Öztuna, Görsel İletişimde Temel Tasarım ‘GrafikTasarım Dergisi’ 10-Maurice de Sausmarez, Basic Desing “ The Dynamics of Visual Form”, A and C Block / London 11-Seylan A, Temel Tasarım M- Kitap Dağdelen Basım Yay. ltd. Şti. 2005 12-Ahmet Özöl Sanat eğitimi ve Tasarımda Temel İlkeler Pastel Yay. 2012 13- Ocvirk, Stinson, Wigg, Bone, Cayton Sanatın Temelleri (Teori ve Uygulama) Karakalem Kitabevi Yay. 2015 14-Thompson J, Modern Resim Nasıl Okunur, hayalperest Yay. 15))Gümüş SB, Kozak Y, Desen Çalışmaları Ders Kitabı 12. Sınıf, Devlet Kitapları MEB, 2016 16) Bates Lowry, Sanatı Görmek, İş Bankası yayınları, 1972 17) Gottfried Bammess, Life Drawing, search Press, 2012

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Plastik sanatların temel ilkeleri doğrultusunda, görsel etki elemanlarını inceler. Uygulama çalışmalarında doğal, yapay nesneleri etüt eder, açık- koyu ışık - gölge tekniklerini kullanır. Konusunda yorum, deforme ve stilize etme gibi bireysel yaklaşımları, somut ,soyut , geometrik kompozisyonlarda, farklı teknik ve malzemelerden yararlanır. Açık - koyu - orta ton leke değerlerini, değişik uygulama yöntem ve teknik, malzeme, araç - gereç ile çalışır .Nesnelerin sahip oldukları dış ve iç dokuları araştırır ,Tasarımlarında kullanır. Kompozisyon içinde; form-biçim, hacim vb. gibi unsurların varlığı, çizginin dışında espas kavramına da bağlıdır. Uzay boşluğu, derinlik, aralık- mesafe, mekan, atmosfer, perspektif gibi birçok olguyu işaret edebilen espas, ( çizgi gibi ) kompozisyonunu meydana getiren ve belirleyen temel unsurları bilir. Farklı araç- gereç, ve malzemeleri kullanarak üç boyutlu biçimlendirme çalışmalarını da yapılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 6 72
6 Uygulama/Pratik 8 4 32
8 Rehberli Problem Çözümü 5 1 5
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Tasarim-I dersinin hedefleri ve dönem çalışma programının açıklanması, malzeme, kitap tanıtımı Plastik sanatların görsel etki elemanlarının ve ilkelerinin incelenmesi ppt. ders sunum, sanat tarihinden örnek inceleme.
2 Plastik sanatlarda görsel etki elemanları ve ilkelerinin incelenmesi.
3 Işık –gölge ve açık – koyu kavramlarının incelenmesi. Evrensel ışık ve tek kaynaktan gelen ışığın cisimler üzerinde bırakmış olduğu etkinin, doğal, yapay nesne etütleri ile araştırılması.Sanat tarihinden örnekler incelenmesi. ppt. ders sunum, sanat tarihinden örnek inceleme.
4 Geometrik biçimlerin yüzeylerindeki leke, açık- koyu, ışık gölge etkilerinin araştırılması.Perspektif bilgisi. Geometrik biçimlerden oluşan modellerden uygulama
5 Doğal ve yapay nesne etülerinden hareketle nesnelerin deforme edilmesi ve geometrik planlara dönüştürülmesi. Donüştürülen nesnelerle, diğer geometrik biçimlerden yararlanarak soyut kompozisyonlarda biraraya getirilir. Uygulamalarda ışık- gölge, açık – koyu leke değerlerinden yararlanır. Soyut kompozisyon tasarımları ppt. ders sunum, sanat tarihinden örnek inceleme. Geometrik formlar
6 Uygulama çalışmasına devam edilir.
7 Nokta, benek, çizgi ,çizgi çeşitleri, çizgi değerlerinin birlikte değerlendirilmesi. Nokta- benek, çizgi konusunun Farklı teknik malzeme, araç ve gereçler ile kompozisyonlarında yorumlanarak kullanılması. ppt. ders sunum, sanat tarihinden örnek inceleme. Atık malzemeler, makas, yapıştırıcı, guaj boya
8 Uygulama çalışmalarına devam.
9 Ara sınav
10 Ton (değer) çubuğu Ton (değer) çubuğu uygulaması( Siyah- beyaz, Renkli) ve Nesnelerin,tek kaynaktan gelen ışık altında etüdü. ppt. ders sunum, sanat tarihinden örnek inceleme. Nesneler
11 Uygulama çalışmalarına devam.
12 Lavi Tekniği Lavi , lavi uygulamaları
13 Ana renklerle valör çalışmaları Ana renklerle valör uygulamaları Tek renk Armonisi ppt. ders sunum, sanat tarihinden örnek inceleme. Soyut, geometrik formlar
14 Uygulama çalışmalarına devam.
15 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1271944 Plastik sanatlarınn görsel etki elemanlarının tasarımın bir aracı oldugunu bilir ,onları etkili bir şekilde kullanarak somut yada soyut tasarımlara dönüştürebilir
2 1271941 Çeşitli doğal yada insan yapısı nesneleri etüt eder, biçimi bozar,yeniden kurgulayabilir ve tasarımlarının bir parçası haline getirebilir
3 1271942 Görsel etki elemanlarını kullanarak hacim etkili biçimler elde edebilir.
4 1271943 Plastik sanatların görsel etki elemanlarını ve ilkelerini bilir ve tanımlayabilir.
5 1271946 Açık - orta - koyu ton değerlerini bilir ve onları etkili bir şekilde kullanabilir.
6 1271945 Kompozisyonlarında Lekeden yararlanır.
7 1271947 Sanat elemanları ve tasarım ilkeleri ile biçim ve içerik ilişkisini dikkate alan üç boyutlu özgün çalışmalar yapabilir.
8 1271948 Görsel sanat uygulamalarında etik kurallara uyulması gerektiğini bilir ve uygulayabilir.
9 1271949 Farklı alternatif çalışmalar için diğer disiplinlerden de yararlanabileceğini bilir.
10 1271950 Öğrenci kişisel portfolyo uluşturabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 2 5 3 2 3 4 1 1 3
2 5 5 3 2 5 3 2 3 4 1 2 2
3 5 5 5 2 5 3 2 3 4 1 1 2
4 5 5 5 2 5 3 2 2 4 1 1 2
5 5 5 2 2 4 3 2 2 4 1 1 1
6 5 5 5 2 4 3 3 2 4 1 2 1
7 5 5 5 2 5 2 1 2 3 1 1 2
8 5 5 5 2 5 3 2 3 2 1 2 3
9 5 5 5 5 5 3 3 4 4 3 2 3
10 5 5 5 3 5 3 3 3 4 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek