Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSAE103 Desen I 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Bu ders ile sanatsal desen uygulamaları doğrultusunda, kavramsal ve biçimsel olarak nesneleri çözümlemede karşılaştığı problemleri lisans düzeyinde çözme bilgi ve tutumun kazandırılması amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. İ. Halil Türker, Öğr. Gör Murat Ağçiçek, Öğr. Gör. Ramazan Tilki

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1]Agreat Heritape, Resaissance ve Barogue, Drawings from [2]Pierre Paul Prud'hon , The language of the Body, Drawing bu Pierre Paul Prud'hon [3]Sarah Simblet, Anatomy For The Artist, Penguin Company, London, 2001 [4]John Rayness , Figure Drawing and Anatomy for the Artist, Bounty Books, London, 2005 [5]Kayıhan Keskinok, Sanat Eğitimi, Sanatyapım Yayıncılık, Ankara, 2001 [6]Editör; Barış Tut, Çizgi ve Eller; Osman Hamdi Bey'den Günümüze Türk Resminde Desen, YKY, 2001 [7]Rembrandt, Goya, Kathe Kollwitz, Picasso, Michelangello gibi sanaçıların desen kitapları. [8]Jose M. Parramon, İnsan Figürü ve Çizimi, Remzi Kitapevi, İstanbul, 2002 [9]Serap Etike, Kız teknik liseler için Desen, MEB Yayınları, Ankara, 2001 [10]Hasan Pekmezci, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi için Desen, MEB Yayınları, Ankara, 2001 11)Gümüş SB, Kozak Y, Desen Çalışmaları Ders Kitabı 12. Sınıf, Devlet Kitapları MEB, 2016 12) Bates Lowry, Sanatı Görmek, İş Bankası yayınları, 1972 13) Gottfried Bammess, Life Drawing, search Press, 2012 14) Ocvirk, Stinson, Wigg, Bone, Cayton, Sanatın Temelleri, Karakalem Kitabevi, 2015

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Antik heykellerden ve nesnelerin gözlemlerine dayalı desen çalışmaları yapılması. Mekan içinde birden fazla nesnelerle kompozisyon oluşturması. Rönesans, Barok dönem... ustalardan kopya, portre etütlerine yer verilir. Çalışmalarda karakalemin olanakları ile nesneleri doğru görmeleri ve nesne mekan ilişkilerini kavramaya yönelik kompozisyonlar, sanatın ilkeleri ve elemanları temel alarak uygulanır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 9 3 27
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Desen ile ilgili temel bilgiler, kullanılacak malzemeler, kaynakların tanıtılması ppt sunum, sanat tarihinden örnekler, ders kitapları
2 Oran orantı bilgisi ve uygulaması, çizgisel Cansız modelden (tors, büst, v.b), çizgisel çalışmalar.
3 Oran orantı bilgisi ve uygulaması, çizgisel Cansız modelden (tors, büst, v.b), çizgisel çalışmalar.
4 Birden fazla nesne ile kompozisyon bilgisi ve uygulaması, çizgi değerleriyle hacmi oluşturmak Cansız modelden (tors, büst, v.b), çizgisel çalışmalar.
5 Birden fazla nesne ile kompozisyon bilgisi ve uygulaması, çizgi değerleriyle hacmi oluşturmak Cansız modelden (tors, büst, v.b), çizgisel çalışmalar.
6 Çizgi değerleriyle hacimli biçimler oluşturmak Cansız modelden (tors, büst, v.b) uygulaması.
7 Çizgi değerleriyle hacimli biçimler oluşturmak Cansız modelden (tors, büst, v.b) uygulaması.
8 Çizgi değerleriyle hacimli biçimler oluşturmak Cansız modelden (tors, büst, v.b) uygulaması.
9 Ara sınav Cansız modelden (tors, büst, v.b) uygulaması.
10 Işık gölge bilgisi, çizgi değerleriyle mekan içinde cansız model. Cansız modelden (tors, büst, v.b) uygulaması.
11 Işık gölge bilgisi, çizgi değerleriyle mekan içinde cansız model Cansız modelden (tors, büst, v.b) uygulaması.
12 Işık- gölge bilgisi Farklı kumaş türleri üzerine çalışmak
13 Nesne mekan ilişkisi bilgisi. Cansız modelden (tors, büst, v.b) uygulaması.
14 Nesne mekan ilişkisi bilgisi. Cansız modelden (tors, büst, v.b) uygulaması.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1271959 Çizgi çeşitlerini ve değerlerini tanır, hacmi kavrar
2 1271957 Desen’in temel ilkelerini bilir.
3 1271958 Desen teknikleri ile ilgili genel bir bilgiye sahip olur.
4 1271960 Çizgi olanakları ile nesneyi doğru görmeyi bilir
5 1272135 Açık - orta - koyu ton- değerlerini bilir ve onları etkili bir şekilde kullanabilir.
6 1272136 Kompozisyonlarında Lekeden yararlanabilir ve mekan oluşturabilir.
7 1272137 Kompozisyonlarında, ışık ve gölge tekniğini kullanmayı bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 5 3 3 3 4 2 1 3
2 5 5 5 4 5 3 3 3 4 2 1 3
3 5 5 5 4 5 3 3 3 4 2 1 3
4 5 5 5 4 5 2 2 3 4 1 1 3
5 5 5 5 4 5 2 2 2 4 1 1 2
6 5 5 5 4 5 2 3 2 4 2 1 3
7 5 5 5 4 5 3 2 3 4 1 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek