Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGMB101 Eğitime Giriş 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Öğrencilerin bu ders kapsamında eğitimin önemini kavraması , eğitime etki eden etkenler hakkında bilgi edinmesi, toplumsal bir sistem olarak eğitim kurumunu tanıması,Eğitimin ve öğretmenliğin önemini anlamasını amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Abdulnasır BAYRAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ergün, Mustafa, Eğitim ve Toplum, Eğitim Sosyolojisine Giriş,1987, İnönü Üniversitesi yayınları, Malatya Editör Kıroğlu,Kasım- Elma, Cevat,Eğitim bilimine Giriş, 2017, Pegem Yayınları, Ankara Editör: Saylan ,Nevin,Eğitim Bilimine giriş, 2007, Anı Yayınları Ankara Özyurt, Selahattin, Öğretmenlik Mesleğine Giriş,1999,Değişim Yayınları, Adapazarı Özdemir, Çağatay, Eğitim Bilimine giriş, 2006, Ekinoks Eğitim Danışmanlık Hizmetleri,Ankara Varış, Fatma, Eğitim Bilimine Giriş, 1988, Ankara üniversitesi Yayınları, Ankara

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eğitim ve öğretimle ilgili temel kavramlar; eğitimin amaç ve işlevleri; eğitimin diğer alanlarla ve bilimlerle ilişkisi;Eğitimin hukuki, sosyal, kültürel ,tarihi, politik, ekonomik, felsefi ve psikolojik temelleri;eğitim bilimlerinde yöntem; eğitim ve öğrenme ortamı olarak okul ve sınıf;öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede güncel gelişmeler;yirmi birinci yüzyılda eğitimle ilgili yönelimler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 1 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğitimle ilgili temel kavramlar Aktif öğretim yöntemleri 1. EĞİTİMLE İLG…EMEL KAVRAMLAR.doc.url
2 Eğitimin tarihsel temelleri Aktif öğretim yöntemleri 2. EĞİTİMİN TARİHSEL TEMELLERİ.doc.url
3 Eğitimin sosyal ve kültürel temelleri Aktif öğretim yöntemleri 3. EĞİTİMİN SOS…ÜREL TEMELLERİ.doc.url
4 Eğitimin felsefi temelleri Aktif öğretim yöntemleri 4. EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ.doc.url
5 Psikolojik temelleri. Aktif öğretim yöntemleri 5. EĞİTİMİN PSİ…OJİK TEMELLERİ.doc.url
6 Eğitimin hukuki temelleri. Aktif öğretim yöntemleri 6. EĞİTİMİN HUKUKSAL TEMELLERİ.doc.url
7 Eğitimin amacı ve işlevleri Aktif öğretim yöntemleri 7. EĞİTİMİN AMA…I VE İŞLEVLERİ.doc.url
8 Eğitimin ekonomik temelleri Aktif öğretim yöntemleri 8. EĞİTİMİN EKONOMİK TEMELLERİ.doc.url
9 ARA SINAV Aktif öğretim yöntemleri
10 Eğitimin politik temelleri Aktif öğretim yöntemleri 10. EĞİTİM BİLİ…RMA YÖNTEMLERİ.doc.url
11 Eğitim biliminde araştırma yöntemleri Aktif öğretim yöntemleri 11. EĞİTİMİN POLİTİK TEMELLERİ.doc.url
12 .Öğretmenlik mesleği Aktif öğretim yöntemleri 12. 21. YÜZYILD…NDE YÖNELİMLER.doc.url
13 21. yüzyılda eğitim bilimlerinde yönelimler Aktif öğretim yöntemleri 13. BİR EĞİTİM … OKUL VE SINIF.doc.url
14 Bir eğitim ve öğrenme ortamı olarak okul ve sınıf Aktif öğretim yöntemleri 14. ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ.doc.url

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1298516 Eğitimin amaç ve ilkelerini bilir
2 1298517 Eğitimin Felsefi, psikolojik, sosyal, ekonomik,tarihi, hukuki ve politik temellerini tartışabilir.
3 1298518 Eğitim ile diğer toplumsal kurumlar arasındaki ilişkiyi bilir.
4 1298519 Eğitimdeki yeni eğilim ve yaklaşımları bilir.
5 1298520 Öğretmenlik mesleğinin ilkelerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63261 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 63262 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 63263 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 63264 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 63265 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 63266 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 63267 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 63268 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 63269 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 63270 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 63271 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 63272 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 63273 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2 2 3 2 3 4 5 1 4 2 1
2 3 2 2 2 3 2 3 4 5 1 4 2 1
3 3 2 2 2 3 2 3 4 5 1 4 2 1
4 3 2 2 2 3 2 3 4 5 1 4 2 1
5 3 2 2 2 3 2 3 4 5 1 4 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek