Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGMB101 Eğitime Giriş 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Eğitimle ilgili temel kavramları ve eğitimin diğer disiplinlerle ilgili temellerini kavrayabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi İbrahim GÜL

Ön Koşul Dersleri

Zorunlu

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Argon, T. ve diğ. (2017). Eğitim Bilimine Giriş (ed. K. Kıroğlu ve C. Elma). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık Altuntaş, S ve diğ. (2010). Eğitim Bilimine Giriş (ed. Zb. Cafoğlu). AnkaraB Grafiker Yayıncılık Küçükahlet, L. (2016). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Nobel Dağıtım Şişman, M. (2016). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik, sosyal, felsefi, ekonomik, tarihi temelleri, öğretmenlik mesleği, Türk Eğitim Sisteminin yapısı, meslek etiği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 4 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 4 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğitimle ilgili temel kavramlar
2 Eğitimin amaçları ve işlevleri
3 Eğitimin sosyal ve kültürel temelleri
4 Eğitimin diğer alanlarla ve bilimlerle ilişkisi
5 Eğitimin politik temelleri
6 Eğitimin hukuki
7 Eğitimin tarihi temelleri
8 Eğitimin ekonomik temelleri
9 Eğitimin psikolojik temelleri
10 Eğitimin felsefi temelleri
11 Eğitim bilimlerinde yöntem
12 Bir eğitim ve öğrenme ortamı olarak okul ve sınıf
13 Öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede güncel gelişmeler
14 21. Yüzyılda eğitimle ilgili yönelimler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1492907 Eğitimle ilgili temel kavramları bilir
2 1492908 Eğitimin farklı temellerini kavrar
3 1492909 Türk Eğitim Sisteminin yapısını bilir
4 1492910 Öğretmenlik mesleğinin belli başlı özelliklerini bilir
5 1492911 Öğretmen yetiştirme uygulamalarını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 1 1 5 5 4 1 1 1 4 4 3 2 1
2 1 1 1 1 1 4 5 4 1 1 1 4 3 2 2 1
3 1 1 1 1 1 4 5 4 1 1 1 4 4 3 3 1
4 1 1 1 1 1 4 4 4 1 1 1 4 5 3 3 1
5 1 1 1 1 1 5 5 4 1 1 1 4 5 3 4 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek