Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİAE101 Genel Biyoloji I 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, biyolojinin konu alanı ve diğer bilim dalları ile ilişkilerini açıklamak, Öğrencileri Biyolojinin alt dalları hakkında bilgilendirmek ve hücre başta olmak üzere canlıların moleküler, genetik yapısı ile ilgili temel bilgileri öğrencilere kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YAKIŞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Yel, M., Bahçeci, Z. ve Yılmaz, M. (2008). Genel Biyoloji, Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. 2. Reece, J.B., Urry, L.A., Cain, M.L., Wasserman, S.A. Minorsky, P. V., ve Jackson, R.B., (2015). Campell Biyoloji. (Ninth Edition). E. Gündüz ve İ. Türkan (Çev. Ed.). Palme Yayıncılık, Ankara. 3. Yakışan, M., Selvi, M., ve Yürük, N. (2007). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Tohumlu Bitkiler Hakkındaki Alternatif Kavramları. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 4(1), 59–79. 4. Yakışan, M. (2013). The Alternative Conceptions of Pre-Service Teachers Concerning the Status of Organelles During Cell Division. Journal of Baltic Science Education. 12(6), 813-828. ARALIK (SSCI)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Biyolojinin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve tarihsel gelişimi; canlıların ortak özelliği, canlıların kimyasal içeriği, canlıların sınıflandırılması, canlılarda makromoleküllerin yapı ve işlevleri, hücrenin yapı ve fonksiyonu, hücre döngüsü, metabolizma, mendel genetiği, kalıtımın moleküler temeli, biyoteknolojik kavramlar, biyolojik çeşitlilik, canlı-çevre ilişkileri; bu konularla ilgili kavram yanılgıları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 16 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 17 17
54 Ev Ödevi 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyolojinin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve tarihsel gelişimi
2 Canlıların ortak özelliği
3 Canlıların kimyasal içeriği
4 Canlıların sınıflandırılması,
5 Canlılarda makromoleküllerin yapı ve işlevleri,
6 Hücrenin yapı ve fonksiyonu,
7 Hücre döngüsü,
8 Ara sınav
9 Metabolizma,
10 Mendel genetiği, Kalıtımın moleküler temeli,
11 Biyoteknolojik kavramlar,
12 Biyolojik çeşitlilik,
13 Canlı-çevre ilişkileri;
14 Biyoloji konuları ile ilgili kavram yanılgıları.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1271885 Biyolojinin diğer bilim dalları ile ilişkilerini açıklar.
2 1271886 Canlı ve cansızlar arasındaki farkları açıklar.
3 1271887 Hücre ve organellerinin yapı ve fonksiyonlarını açıklar.
4 1272095 Genetik ve Biyoteknoloji İle ilgili kavramları açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 5 4 3 4 4 4
2 4 5 4 3 4 4 4 5 3 4 4 3 4 5 4 5 4 4
3 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4
4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek