Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİAE103 Genel Biyoloji Laboratuvarı I 927001 1 1 2

Dersin Amacı

Öğrencilere Temel laboratuvar bilgi ve becerilerin kazandırılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YAKIŞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çakırlar, H, Doğan, C. & Özmen, E. (2010) Açıklamalı Genel Botanik ve Bitki Anatomisi Atlası, Palme Yayıncılık, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrenci Mikroskoplarının tanıtılması ve kullanılmasının öğretilmesi. Farklı bitki ve hayvan preparatlarının hazırlanması ve incelenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 14 14
20 Rapor Hazırlama 13 1 13
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Organizasyon ve genel açıklamalar; laboratuvar güvenlik önlemleri;
2 Mikroskobun kullanılması ve preparat hazırlama;
3 Boya hazırlama teknikleri;
4 Çeşitli hücrelerin (bitki ve hayvan hücrelerinin) incelenmesi;
5 Çeşitli hücrelerin (bitki ve hayvan hücrelerinin) incelenmesi;
6 Biyolojik tamponların önemi ve kullanımı;
7 Sitoplazma hareketleri, kesit alma teknikleri,
8 Ara Sınav
9 Hücre altyapılarının incelenmesi;
10 Hücreleri boyamada kullanılan boya türleri ve hücrelerin boyanarak incelenmesi;
11 Madde taşınımı (difüzyon, osmoz, pasif ve aktif taşıma);
12 Hücrede bulunan karbon bileşiklerinin incelenmesi;
13 Canlılardaki bazı metabolik olaylar (fotosentez ve solunum);
14 Kromatografi.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1271888 Öğrenciler Laboratuvar malzemelerini tanıyacaklar ve Laboratuvarda uyulması gereken kuralları öğrenecektir.
2 1271889 Öğrenciler Işık ve diseksiyon mikroskoplarını aktif bir şekilde kullanır duruma geleceklerdir.
3 1271890 Farklı bitki kısımlarından çeşitli kesitler alarak mikroskopta inceleyebileceklerdir.
4 1271891 Öğrenciler Laboratuvarda yaptıkları çalışmaların raporlarını hazırlayabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 5 4 4
2 5 3 3 3 4 5 4 4 5 3 4 4 4 3 5 4 3 5
3 4 3 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 3 5 3 5 3 4
4 5 4 3 5 4 5 4 5 3 3 4 3 4 5 3 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek