Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALAE101 Almancanın Yapısı I 927001 1 1 2

Dersin Amacı

Basit ve karmaşık dil yapılarının incelenmesi, cümle dizimindeki yapı kuralları, sözcük bilgisi ile dil yapıları ilişkisi bilgi ve becerileri pekiştirici çalışmalar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Nevzat BAKIR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Menschen B1. Deutsch als Fremdsprache, Hueber Lehr-und Übungsbuch der Deutschen Grammatik. Verlag für Deutsch. Dreyer-Schmitt. Bazı internet kaynakları: nthuleen-mein-deutschbuch-goethe ınstitut.

Dersin Sunulduğu Dil

Almanca

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 2 10 1
12 Takım/Grup Çalışması 3 10 1
54 Ev Ödevi 5 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 5 1 5
11 Soru-Yanıt 5 1 5
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 5 1 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Konjunktiv II/Finalsätze Lehr und Übungsbuch.pdf
2 Modalverben/Reflexiveverben Lehr und Übungsbuch.pdf
3 Temporale Konnektoren/ temporale Präpositionen Lehr und Übungsbuch.pdf
4 Vergangenheit/verben mit trennbaren und nicht trannbaren Vorsilben Lehr und Übungsbuch.pdf
5 Textgrammatik Lehr und Übungsbuch.pdf
6 Passiv/Relativsätze Lehr und Übungsbuch.pdf
7 Kausale und konzessive konnektoren/indirekte fragen Lehr und Übungsbuch.pdf
8 lokale praeposition/infinitiv mit zu Lehr und Übungsbuch.pdf
9 Arasınav
10 lokale adverbien/imperativ/negation Lehr und Übungsbuch.pdf
11 verben mit praeposition/infinitiv mit zu Lehr und Übungsbuch.pdf
12 komparativ/superlativ Lehr und Übungsbuch.pdf
13 Ordinalzahlen/partizip I und Partizip II in adjektivfunktion Lehr und Übungsbuch.pdf
14 Bedeutungsunterschied zwischen partizip I und partizip II/ werden-infinitiv Lehr und Übungsbuch.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1487531 Öğrenciler B1 düzeyinde almanca dilbilgisi kurallarını tanır.
2 1487532 Sözcük İlişkileri Konusunda Bilinçlendirme
3 1487533 Sözcük İlişkileri ve Dil Yapıları Aracılığı İle Anlamın Yaratılması Konusunda Bilinçlendirme
4 1487534 Öğrenci almanca temel dilbilgisini metin çözümlemesinde ve yazmasında daha iyi kullanır
5 1487535 Almanca dilbilgisi temel kavram ve konuları hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71164 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 71165 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 71166 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 71167 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 71168 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 71169 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 71170 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 71171 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 71172 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 71173 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 71174 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 71175 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 71176 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 71177 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 71178 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 71179 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5
2 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5
3 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5
4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek