Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALAE103 Okuma Becerileri I 927001 1 1 2

Dersin Amacı

Çalışma saati ve boş vakit ile ilgili görüşler, meslek seminerleri ile ilgili reportaj, aile ve çocukların bilgilendirilmesi için broşürler, gazetelerde bayramlar ile ilgili haberler, Almanya'da kutlama değerlendirmeleri, bayram örnekleri, Almanya'da değişik okul sistemi ve çocukların değişik okul türlerine yönlendirilmesi, kısa edebi metin örnekleri, yeme-içme ile ilgili gelenek ve görenekler, restoranlar ile ilgili görüşler, eleştiriler ve tavsiyeler, filmler hakkında görüş bildirme, seyehat ile ilgili gazete haberleri, uzman görüşleri, müzik ve ünlü müzisyenler, spor ve moda konuları ile ilgili metinleri okuma, anlama ve yorumlama

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Çiğdem KIRCA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Leonhard Thoma :Das Idealpaar ISBN: 978-3-19-001723-2

Dersin Sunulduğu Dil

Almanca

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
5 Derse Katılım 13 5 1
34 Okuma 4 10 1
54 Ev Ödevi 8 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
10 Tartışma 4 1 4
29 Bireysel Çalışma 4 1 4
34 Okuma 4 1 4
54 Ev Ödevi 8 1 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Warum Menschen in ein anderes Land gehen - Lesetext Warum Menschen in ein anderes Land gehen.docx
2 Der richtige Umgang mit der Zeit - Lesetext Der richtige Umgang mit der Zeit.docx
3 Informationen rund um das Studıum - Lesetext Informationen rund ums Studium.docx
4 Warum Freunde so wichtig im Leben sind - Lesetext Warum Freunde so wichtig im Leben sind.docx
5 Das Idealpaar - Kurzgeschichte Das Idealpaar.pdf
6 Schönheit nicht um jeden Preis - Lesetext Schönheit nicht um jeden Preis.docx
7 Mein Haus ist dein Haus - Kurzgeschichte Das Idealpaar.pdf
8 Arasınav
9 Verantwortung für gesunde Ernährung - Lückentext Verantwortung für gesunde ....docx
10 Fröhliche Studenten - Kurzgeschichte Das Idealpaar.pdf
11 Buchbesprechung
12 Der Sigertyp - Kurzgeschichte Das Idealpaar.pdf
13 Dieb im Garten- Kurzgeschichte Das Idealpaar.pdf
14 Der relaxte Outddor-Single - Kurzgeschichte Das Idealpaar.pdf
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1265864 Okuduğu metinleri anlar ve kendi cümleleriyle özetler.
2 1265865 Metni paragraflara ayırır ve her biri paragrafa uygun başlık önerebilir
3 1265866 Kendi kültürüyle ilişkilendirir ve değerlendirir.
4 1265867 Metnin anafikrini ve yan fikirlerini açıklayabilir.
5 1265868 Benzer konularda iletişime girebilir ve fikirlerini ifade edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63395 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 63396 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 63397 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 63398 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 63399 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 63400 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 63401 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 63402 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 63403 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 63404 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 63405 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 63406 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 63407 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 63408 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 63409 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 63410 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 4 3 3 5 4 5 5 4 4 3 5 4 4 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek