Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALAE105 Yazma Becerileri I 927001 1 1 2

Dersin Amacı

Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri; paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma; betimleme, karşılaştırma, tartışma, anlatma türleriyle metin üretme, özet yazma, yorumlama; kısa hikâye, inceleme yazısı (kitap ve/veya film üzerine) ve resmî/gayrı resmî mektup yazma.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Altun

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

J. Braun-Podeschwa/C. Habersack/ A. Pude (2015): MENSCHEN B1 - Deutsch als Fremdsprache Kursbuch. München. Hueber Verlag. A. Breitsameter/S. Glas-Peters/ A. Pude (2015): MENSCHEN B1 - Deutsch als Fremdsprache Arbeitsbuch. München. Hueber Verlag. O.N. Kıygı (2015): PONS Kompaktwörterbuch Türkisch: Türkisch-Deutsch/Deutsch-Türkisch G. Wahrig (2002): Wahrig Deutsches Wörterbuch

Dersin Sunulduğu Dil

Almanca

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
49 Performans 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Freundschaft Personen beschreiben - Steckbrief https://wortwuchs.net/steckbrief/
2 Beruf und Arbeit Berichterstattung https://www.kapiert.de/deutsch/klasse-9-10/schreiben/berichten-und-beschreiben/einen-bericht-schreiben/
3 Wohnen Wohnanzeigen aufgeben https://www.gevestor.de/details/wohnungsanzeige-schreiben-die-kunst-des-werbens-713779.html
4 Kundenservice Reklamation schreiben https://www.derdiedaf.com/_files_media/downloads/Netzwerk_B1_Lesetexte.PDF
5 Zukunft Brief an die Zukunft - Zukunfstvisionen https://www.kapiert.de/deutsch/klasse-5-6/schreiben/formelle-texte-schreiben/einen-formalen-brief-schreiben/
6 Einladungen Verfassen/ Beantwortung von Einladungen https://www.kartenmacherei.de/geburtstagseinladungen/40-geburtstag-einladungen.html?gid=97711097678&gclid=CjwKCAjwguzzBRBiEiwAgU0FT_wHKgkd5dcQylOGpQ3tjKcHq3v0y1jsxAZ6UIMSUR0vIIZZNiJrOhoCUYQQAvD_BwE
7 Beratung Leserberief verfassen - Debattieren über Vor-und Nachteile https://www.derdiedaf.com/_files_media/downloads/Netzwerk_B1_Lesetexte.PDF
8 Berufsfindung Bewerbungsschreiben / Stellenangebote https://bewerbung.co/bewerbungsschreiben
9 Zwischenprüfung - Arasınav
10 Gesundheit Aufsatz: Was tun Sie für Ihre Gesundheit? Pro/Kontra Argumentationen schreiben https://www.derdiedaf.com/_files_media/downloads/TreffpunktBeruf_Pflegeberufe_Wortschatzliste5.pdf
11 Verpasste Gelegenheiten Kommentarschreiben https://www.derdiedaf.com/_files_media/downloads/Netzwerk_B1_Lesetexte.PDF
12 Glücksmomente Blog-Eintrag erstellen/beantworten https://www.derdiedaf.com/_files_media/downloads/Netzwerk_B1_Lesetexte.PDF
13 Feiern im Betrieb Briefe/E-Mails: Einladungen, Absagen, Zusagen schreiben https://www.studienkreis.de/deutsch/persoenlichen-brief-schreiben/
14 Schreibwerkstatt Freies Schreiben
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1268316 Temel yazma becerilerini tanımlayabilir.
2 1268317 Paragraf yazma tekniklerini tanımlar.
3 1268318 Akademik makalelerin özelliklerini tartışabilir.
4 1268319 Çeşitli türlerdeki paragrafların özelliklerini betimleyebilir.
5 1268323 resmî/gayrı resmî mektup yazabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63395 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 63396 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 63397 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 63398 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 63399 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 63400 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 63401 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 63402 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 63403 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 63404 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 63405 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 63406 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 63407 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 63408 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 63409 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 63410 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 5 5 5 5 5 4 4 3 2 2 4 1 3
2 3 4 3 5 5 5 5 5 4 4 3 2 2 4 1 3
3 3 4 3 5 5 5 5 5 4 4 3 2 2 4 1 3
4 3 4 3 5 5 5 5 5 4 4 3 2 2 4 1 3
5 3 4 3 5 5 5 5 5 4 4 3 2 2 4 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek