Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBAE105 Genel Matematik I 927001 1 1 2

Dersin Amacı

Matematik ön bilgilerini hatırlatarak öğrencilerin kavramları etkili bir şekilde kullanabilme becerilerini geliştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Figen ERYILMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Genel Matematik, Prof. Dr. Ahmet Dernek, Nobel Yayınevi 2) Genel Matematik, Osman Bizim, Ahmet Tekcan, Betül Gezer, Dora Yayınevi 3) Genel Matematik-I, Mustafa Balcı, Palme Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sayılar; bağıntılar; birinci ve ikinci derece denklem çözümleri; fonksiyon tanımı ve özellikleri; trigonometrik, üstel ve logaritmik fonksiyonlar; limit, fonksiyonlarda limit, limitte belirsizlik durumları, süreklilik özellikleri ve türleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 12 1 12
9 Problem Çözümü 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sayı Sistemleri ve Özellikleri
2 Sıralı İkililer, Kartezyen Çarpım, Bağıntı Tanımı, Bağıntının Özellikleri
3 Denklik Bağıntısı ve Sıralama Bağıntısı
4 Birinci ve İkinci Derece Denklem Çözümleri
5 Fonksiyon Tanımı ve Özellikleri
6 Trigonometrik Fonksiyonlar
7 Üstel Fonksiyonlar
8 Logaritmik Fonksiyolar
9 Arasınav
10 Bir Değişkenin Limiti, Fonksiyonlarda Limit, Trigonometrik Fonksiyonların Limiti
11 Bir Değişkenin Limiti, Fonksiyonlarda Limit, Trigonometrik Fonksiyonların Limiti
12 Süreklilik Tanımı, Sağdan ve Soldan Süreklilik
13 Sürekli Fonksiyonların Özellikleri
14 Süreksizlik Çeşitleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274704 Sayı sistemlerini ve özelliklerini bilir.
2 1274705 Bağıntı ve özelliklerini bilir.
3 1274706 Fonksiyon kavramı ve türleri ile ilgili problemleri uygular.
4 1274707 Temel ve özel tanımlı fonksiyonların grafiklerini yorumlar.
5 1274708 Fonksiyonların limitini ifade eder ve hesaplar.
6 1274709 Süreklilik kavramını, türlerini ve sürekli fonksiyonların özelliklerini ifade eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63211 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 63212 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 63213 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 63214 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 63215 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 63216 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 63217 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 63218 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 63219 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 63220 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 63221 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 63222 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 63223 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 63224 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 63225 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 63226 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 4 4 4
2 4 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 5 4 3
3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 4 5 4
4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
5 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4
6 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek