Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBAE105 Genel Matematik I 927001 1 1 2

Dersin Amacı

Matematik ön bilgilerini hatırlatarak öğrencilerin kavramları etkili bir şekilde kullanabilme becerilerini geliştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Figen ERYILMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Genel Matematik, Prof. Dr. Ahmet Dernek, Nobel Yayınevi 2) Genel Matematik, Osman Bizim, Ahmet Tekcan, Betül Gezer, Dora Yayınevi 3) Genel Matematik-I, Mustafa Balcı, Palme Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sayılar; bağıntılar; birinci ve ikinci derece denklem çözümleri; fonksiyon tanımı ve özellikleri; trigonometrik, üstel ve logaritmik fonksiyonlar; limit, fonksiyonlarda limit, limitte belirsizlik durumları, süreklilik özellikleri ve türleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 12 1 12
9 Problem Çözümü 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sayı Sistemleri ve Özellikleri Reel sayılar.pdf
2 Sıralı İkililer, Kartezyen Çarpım, Bağıntı Tanımı, Bağıntının Özellikleri kartezyen çarpım ve bağıntı.pdf
3 Denklik Bağıntısı ve Sıralama Bağıntısı denklik bağıntısi.pdf
4 Birinci ve İkinci Derece Denklem Çözümleri storage/app/public/fyuzbasi/133853
5 Fonksiyon Tanımı ve Özellikleri fonksiyonlar.pdf
6 Trigonometrik Fonksiyonlar elementer fonksiyonlar.pdf
7 Üstel Fonksiyonlar elementer fonksiyonlar.pdf
8 Logaritmik Fonksiyolar ters trigonometrik fonksiyonlar.pdf
9 Arasınav
10 Bir Değişkenin Limiti, Fonksiyonlarda Limit, Trigonometrik Fonksiyonların Limiti Limit.pdf
11 Bir Değişkenin Limiti, Fonksiyonlarda Limit, Trigonometrik Fonksiyonların Limiti sağ ve sol limit.pdf
12 Süreklilik Tanımı, Sağdan ve Soldan Süreklilik Lİmit ile ilgili örnekler.pdf
13 Sürekli Fonksiyonların Özellikleri Süreklilik.pdf
14 Süreksizlik Çeşitleri Süreklilik.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1495571 Sayı sistemlerini ve özelliklerini bilir.
2 1495572 Bağıntı ve özelliklerini bilir.
3 1495573 Fonksiyon kavramı ve türleri ile ilgili problemleri uygular.
4 1495574 Temel ve özel tanımlı fonksiyonların grafiklerini yorumlar.
5 1495575 Fonksiyonların limitini ifade eder ve hesaplar.
6 1495576 Süreklilik kavramını, türlerini ve sürekli fonksiyonların özelliklerini ifade eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 4 4 4
2 4 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 5 4 3
3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 4 5 4
4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
5 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4
6 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek