Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMÖAE101 Matematiğin Temelleri I 927001 1 1 2

Dersin Amacı

Ortaokul matematik öğretim programında cebir ve öğrenme alanlarındaki konu ve kavramların bilinmesi ve bu konu ve kavramların özellikleri, birbirilerine çoklu temsiller ile dönüşümü ve günlük hayatta uygulamalarının öğrenilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Ögretim Üyesi Figen ERYILMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Matematiğin Temelleri, Sayı Sistemleri ve Cebirsel yapılar, Prof. Dr. Halil İbrahim Karakaş,ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI YAYINCILIK VE İLETİŞİM A.Ş.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Matematik programında sayılar ve cebir öğrenme alanlarındaki (doğal sayılar, doğal sayılarla işlemler, kesirler, kesirlerle işlemler, ondalık gösterim, yüzdeler, çarpanlar ve katlar, kümeler, tam sayılar, tam sayılarla işlemler, rasyonel sayılar, rasyonel sayılarla işlemler, oran, oran ve orantı, üslü ifadeler, kareköklü ifadeler, cebirsel ifadeler, eşitlik ve denklem, doğrusal denklemler, cebirsel ifadeler ve özdeşlikler, eşitsizlikle) konulara ilişkin temel kavramlar ve özellikleri; bu kavramların birbiriyle ilişkisi, matematiksel kavramların tartışılması ve çoklu gösterimlerle birbirlerine dönüştürülmesi ve bu konuların matematik öğretimin amaç, ilke ve ortaokul matematik programıyla ilişkisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 12 1 12
9 Problem Çözümü 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Doğal Sayılar, Doğal Sayılarla İşlemler ve Özellikleri
2 Kesirler, Kesirlerle İşlemler ve Özellikleri
3 Ondalık Gösterim ve Yüzdeler
4 Çarpanlar, Katlar ve Özellikleri
5 Kümeler, Alt Küme ve Alt Kümelerle İlgili Bazı Özellikler
6 Kümeler ile İlgili İşlemler ve Özellikleri
7 Tam Sayılar, Tam Sayılarla İşlemler ve Özellikleri
8 Rasyonel Sayılar, Rasyonel Sayılarla İşlemler ve Özellikleri
9 Ara sınav
10 Oran, Orantı ve Özellikleri
11 Üslü İfadeler ve Özellikleri
12 Kareköklü İfadeler ve Özellikleri, Cebirsel İfadeler, Eşitlik, Denklem ve Özellikleri
13 Doğrusal Denklemler
14 Özdeşlikler, Eşitsizlikler ve Özellikleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1266563 Matematik Öğretim Programında sayılar ve cebir alanına ilişkin konuları ve bu konuların ortaokul öğretim programındaki uygulamalarını bilir.
2 1266564 Sayılar, işlemler ve kesirler kavramlarını ve bu kavramlar ile yapılan işlemleri bilir.
3 1266565 Üslü ifadeler ile köklü ifadeleri ve bu ifadelerin özelliklerini bilir.
4 1270915 Eşitlik, denklem ve eşitsizlik kavramlarını ve bu kavramlara ilişkin özellikleri bilir.
5 1270917 Matematik Öğretim Programında sayılar ve cebir alanına ilişkin kavramların çoklu temsiller ile gösterimini ve birbirlerine dönüştürülmesini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 2 4 3 4 3 5 1 2 5 4 4 3
2 5 4 3 5 4 4 4 4 1 2 5 4 5 4
3 5 3 3 4 3 5 3 4 1 3 4 5 5 5
4 5 4 2 5 4 4 4 5 1 3 5 5 5 4
5 5 4 4 4 4 5 4 5 2 2 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek