Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMÖAE103 Analiz I 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Öğrenciye limit, süreklilik, türev kavramlarını ve uygulamalarını anlatmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Mevlüde DOĞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1] Çoker, D. , Özer, O. , Taş, K. ,Küçük Y. , GENEL MATEMATİK Cilt I , Bilim yayınları [2] Halilov, H. ,Hasanoğlu, A. , Can, M. , Yüksek Matematik I Tek değişkenli fonksiyonların analizi, Literatür yayınları [3] George B. Thomas- Ross l. Finney Calculus [4]Dönmez , A. , Çözümlü Araştırmalı Matematik Analiz 1/1

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kümeler ve sayı sistemleri; bağıntı, fonksiyon çeşitleri, üstel fonksiyonlar ve logaritmik fonksiyonlar; limit, süreklilik kavramları ve uygulamaları; türev, türevin uygulamaları ve grafik çizimleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 2 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kümeler ve Sayı Sistemleri ANALİZ I YENİ PROGRAM.docx
2 Bağıntı ve Fonksiyon çeşitleri ANALİZ I YENİ PROGRAM 2. HAFTA.docx
3 Üstel fonksiyonlar, logaritmik fonksiyonlar ANALİZ I YENİ PROGRAM 3. HAFTA.docx
4 Dizi ANALİZ I YENİ PROGRAM 4. HAFTA.docx
5 Dizi ANALİZ I YENİ PROGRAM 5. HAFTA.docx
6 Limit ANALİZ I YENİ PROGRAM 6. HAFTA.docx
7 Süreklilik ANALİZ I YENİ PROGRAM 7. HAFTA.docx
8 Limit ve süreklilik uygulamaları ANALİZ I YENİ PROGRAM 8. HAFTA.docx
9 Ara sınav ANALİZ I YENİ PROGRAM 9. HAFTA.docx
10 Türev ANALİZ I YENİ PROGRAM 10. HAFTA.docx
11 Türevin uygulamaları ANALİZ I YENİ PROGRAM 11. HAFTA.docx
12 Türevin uygulamaları ANALİZ I YENİ PROGRAM 12. HAFTA.docx
13 Türevin uygulamaları ANALİZ I YENİ PROGRAM 13. HAFTA.docx
14 Türevin uygulamaları ve grafik çizimleri ANALİZ I YENİ PROGRAM 14. HAFTA.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1273863 Küme ve sayı kavramlarını bilir.
2 1273864 Fonksiyon kavramını ve fonksiyon çeşitlerini bilir.
3 1273865 Limit kavramını bilir ve limit ile ilgili problemleri çözer.
4 1273866 Süreklilik kavramını ve çeşitlerini bilir.
5 1273974 Türev kavramını bilir ve türevle ilgili işlemleri yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4
2 3 3 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 3 4
3 5 4 3 3 3 3 4 5 4 2 4 5 5 4
4 5 4 4 4 3 3 3 5 3 5 4 5 4 3
5 4 5 3 5 4 4 5 3 3 4 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek