Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGE231 Program Geliştirme 927001 2 3 2

Dersin Amacı

Program geliştirme ile ilgili kavramsal ve kuramsal içerikleri açıklayabilmek; Türkiye’deki öğretim programları ve program geliştirme çalışmalarını kuramlar aracılığıyla analiz edebilmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Kübranur VARLIKLIÖZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akpınar, B ve Aydın, K. (2007). Türkiye ve bazı ülkelerin eğitim reformlarının karşılaştırılması. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 82-88. Akyüz, Y. (1999). 17. Yüzyıldan günümüze Türk eğitiminde başlıca düzenleme ve geliştirme çabaları: Genel özellikler ve doğrultular. Milli Eğitim Dergisi, 144. Altun, A. (2009). Eğitim bilim açısından seçmeli medya okuryazarlığı dersi programına eleştirel bir yaklaşım. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 97-109. Balay, R. (2004). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37( 2), 61-82.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Program geliştirmenin kuramsal temelleri; Eğitimde program geliştirme modelleri ve süreçleri; Eğitimde program tasarımı ve program tasarım süreçleri; Program geliştirme, uygulama ve değerlendirme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 16 16
5 Derse Katılım 13 1 13
6 Uygulama/Pratik 1 5 5
20 Rapor Hazırlama 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Kavramlar PROGRAM GELİŞTİRME DERSİ 1. ASENKRON DERS KAYDI .mp4
1. HAFTA.docx
2 Eğitim ve Özellikleri 2. HAFTA.docx
PROGRAM GELİŞTİRME DERSİ 2. ASENKRON DERS KAYDI .mp4
3 Formal ve İnformal Eğitim 3. HAFTA.docx
PROGRAM GELİŞTİRME DERSİ 3. ASENKRON DERS KAYDI .mp4
4 Öğretim Hizmetinin Niteliğini Artıran Değişkenlerle İlgili Kavramlar PROGRAM GELİŞTİRME 4. ASENKRON DERS KAYDI .mp4
4. HAFTA.docx
5 Program, Program Geliştirme ve Program Değerlendirme Kavramı 5. HAFTA.docx
PROGRAM GELİŞTİRME 5. ASENKRON DERS KAYDI (1).mp4
6 Öğrenme ve Öğretme İlkeleri Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri 6. HAFTA.docx
PROGRAM GELİŞTİRME 6. ASENKRON DERS KAYDI.mp4
7 Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri PROGRAM GELİŞTİRME 7. ASENKRON DERS KAYDI.mp4
7. HAFTA.docx
8 Program Türleri, Eğitim Programının Öğeleri ve Program Geliştirme Süreci 8. HAFTA.docx
PROGRAM GELİŞTİRME 8. ASENKRON DERS KAYDI.mp4
9 Ara Sınav
10 Program Tasarım Yaklaşımları 10. HAFTA.docx
11 Program Tasarısının Temel Elemanları-Hedef Boyutu 11. HAFTA.docx
12 Program Tasarısının Temel Elemanları-İçerik Boyutu 12. HAFTA.docx
13 Program Tasarısının Temel Elemanları-Eğitim Durumları (Öğrenme-Öğretme Süreçleri) Boyutu 13. HAFTA.docx
14 Program Tasarısının Temel Elemanları-Değerlendirme Boyutu 14. HAFTA.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1486591 Program geliştirme ile ilgili kavramsal ve kuramsal içerikleri açıklayabilir.
2 1486592 Öğretim programları ve program geliştirme çalışmalarını kavrar.
3 1486593 Program geliştirme, uygulama ve değerlendirme süreçlerini yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73337 Türkiye Cumhuriyeti’ne, Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesi ve milletine bağlıdır. Türkçe’yi doğru ve etkili kullanabilir. Yükseköğretim basamağının genel yeterliliklerini kazanmıştır ve temel düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir. Araştırmacı, temel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır, görev ve sorumluluklarını bilir, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgilidir, çevre bilincine sahiptir. Çocuklar başta olmak üzere insan iletişimi ve etkileşimi konusunda başarılıdır.
2 73338 Çocukların gelişim alanlarını, gelişim dönemlerini ve gelişimsel sorunlarını bilir, izler ve değerlendirir. Çocukların gelişim alanlarını destekleyebilecek farklı etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
3 73339 Özel gereksinimli çocukların genel özelliklerini bilir. Gereksinimleri doğrultusunda onları destekleyebilecek etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
4 73340 Çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı konusunda gerekli kuramsal bilgiye sahiptir. Çocukları bu konuda destekleyebilecek etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
5 73341 Çocukların olumlu ve olumsuz davranış özelliklerini bilir. Onların iyi alışkanlıklar kazanmalarına ve olumlu davranışlarının desteklenmesine, olumsuz davranışlarının engellenmesine yönelik etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
6 73342 Çocukların öğrenme özelliklerini bilir ve farklı öğretim yöntem-tekniklerinden yararlanarak çocukları destekleyebilecek eğitim programları, etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
7 73343 Çocukların özelliklerine ve kullanımlarına uygun nitelikte eğitici materyaller tasarlayıp uygulayabilir.
8 73344 Çocuk hastalıklarını bilir ve çocukların sağlığını takip edebilir. Gerekli durumlarda ilkyardım müdahalelerinde bulunabilir.
9 73345 Çocukların beslenme özelliklerini bilir ve destekleyebilir.
10 73346 Çocuk gelişimi ve eğitiminde oyunun, müziğin ve dramanın yeri ve önemini bilir. Çocukları eğlendiren ve destekleyen oyunlar, drama etkinlikleri ve müziksel faaliyetler, rontlar, animasyonlar, vb. planlayıp uygulayabilir.
11 73347 Çocuk gelişimi ve eğitiminde ailenin yeri ve önemini bilir. Aile ile etkili iletişim kurabilir, çocukların desteklenmesinde aile katılımını sağlayabilir ve aileye danışmanlık yapabilir.
12 73348 Kişisel ve mesleki yeterliliklerini bilir ve geliştirici faaliyetlerde bulunabilir. Alanı ile ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerinden yararlanabilir, alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilir.
13 79558 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilme becerisine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5
2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 3 5
3 4 5 4 5 4 5 3 4 4 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek