Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGE233 Çocuk Hakları 927001 2 3 2

Dersin Amacı

Çocuğun hakları ve korunmasını sağlayabilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Grv. Osman Senai DOĞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

YILDIRIM DOĞRU, S., "ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA" ANKARA, Eğiten Kitap, 2015

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çocuk hakları ve çocuk koruma yasaları, çocuk hakları ve eşit fırsatlar sunma, çocuk ihmal ve istismarı, çocuk ihmal ve istismarına yönelik koruyucu önlemler, çocuğun hakları ve korunması konusunda işbirliği planlama, çocuk hakları ve korunması konusunda yapılan çalışmalar ve çeşitli uygulamalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 50 1
43 Proje Tasarımı/Yönetimi 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 13 2 26
22 Proje Hazırlama 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çocuk İhmali ve İstismarı tanımı, nedenleri, istismarcı ebeveynlerin sınıflandırılması Çocuk İstismarı Nedir.pptx
Çocuk İstismarı ve İhmali Nedir.mp4
2 Çocuk istismar çeşitleri; fiziksel istismar, duygusal istismar Çocuk İstismar Türleri (Fiziksel ve Duygusal İstismar).mp4
Çocuk İstismarı Türleri (Fiziksel, Duygusal İsitimar).pptx
3 Çocuk istismar çeşitleri; cinsel istismar, diğer istismar türleri Çocuk İstismarı Türleri (Cinsel, Kurumsal, Ekonomik, Akran İstismarı).pptx
Çocuk İstismarı (Cinsel Kurumsal Ekonomik Akran İstismarı.mp4
4 Çocuk ihmali ve türleri; duygusal ihmal, fiziksel ihmal, prenatal ihmal, toplumsal ihmal, cinsel ihmal, tıbbi ihmal, eğitimsel ihmal Çocuk İhmali.mp4
Çocuk İhmali.pptx
5 Çocuk istismar ve ihmalini açıklamaya yönelik kuramlar Çocuk Hakları İhmsl e istismarı Açıklayan Kuramlar.mp4
Çocuk İstismarı ve İhmaline İlişkin Kuramlar.pptx
6 Çocuk ihmal ve istismarını önlemeye yönelik çalışmalar Çocuk Hakları İstismar ve İhmali Önleme Çalışmaları.mp4
Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Çalışmaları.pptx
7 İstismara uğrama şüphesi olan çocuklarla görüşme Çocuk Hakları İstismar Şüphesi Olan Çocukla Görüşme.mp4
İstismara Uğrama Şüphesi Olan Çocuklarla Görüşme.pptx
8 Çocuk ihmalini ve istismarını önlemede okul çalışanlarının sorumlulukları Çocuk İhma ve İstismarının Önlenmesinde Okul Çalışanlarının Sorumlulukları.mp4
Çocuk İhmalini ve İstismarını Önlemede Okul Çalışanlarının Sorumlulukları.pptx
9 Ara Sınav
10 Çocuk Hakları Tanımı, Dünyada ve Türkiye’de Çocuk Haklarının Gelişimi Çocuk Hakları Tanımı, Dünyada Ve Türkiye’de Çocuk Haklarının Gelişimi.pptx
11 Çocuk Haklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmeler ve Belgeler Çocuk Haklarının Korunmasına Iliskin Uluslararası Sözlesmeler ve Belgeler.pptx
12 Çocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi.pptx
13 Çocuk Koruma Kanunu Çocuk Koruma Kanunu.pptx
14 Ulusal ve Uluslararası Çocuk Hakları ve Eşit Fırsatlar Sunma Uygulamaları Ulusal ve Uluslararası Çocuk Hakları ve Eşit Fırsatlar Sunma Uygulamaları.pptx
15 Çocuk istismar ve ihmalini önlemeye yönelik yapılan farkındalık projelerinin değerlendirilmes PROJE ÖZET BİLGİ FORMLARI.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1489098 Çocuk haklarına ve çocukların korunmasına ilişkin uygulamaları izleyebilirler.
2 1489099 Çocuk ihmaline ve istismarına karşı önlemler alabilir.
3 1489100 Çocuğun haklarının korunması konusunda ilgili kurumlarla işbirliği yapabilecek yeterliliğe sahip olur.
4 1489101 Çocuk ihmali ve istismarı konularında farkındalık yaratacak çalışmalar gerçekleştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73337 Türkiye Cumhuriyeti’ne, Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesi ve milletine bağlıdır. Türkçe’yi doğru ve etkili kullanabilir. Yükseköğretim basamağının genel yeterliliklerini kazanmıştır ve temel düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir. Araştırmacı, temel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır, görev ve sorumluluklarını bilir, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgilidir, çevre bilincine sahiptir. Çocuklar başta olmak üzere insan iletişimi ve etkileşimi konusunda başarılıdır.
2 73338 Çocukların gelişim alanlarını, gelişim dönemlerini ve gelişimsel sorunlarını bilir, izler ve değerlendirir. Çocukların gelişim alanlarını destekleyebilecek farklı etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
3 73339 Özel gereksinimli çocukların genel özelliklerini bilir. Gereksinimleri doğrultusunda onları destekleyebilecek etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
4 73340 Çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı konusunda gerekli kuramsal bilgiye sahiptir. Çocukları bu konuda destekleyebilecek etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
5 73341 Çocukların olumlu ve olumsuz davranış özelliklerini bilir. Onların iyi alışkanlıklar kazanmalarına ve olumlu davranışlarının desteklenmesine, olumsuz davranışlarının engellenmesine yönelik etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
6 73342 Çocukların öğrenme özelliklerini bilir ve farklı öğretim yöntem-tekniklerinden yararlanarak çocukları destekleyebilecek eğitim programları, etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
7 73343 Çocukların özelliklerine ve kullanımlarına uygun nitelikte eğitici materyaller tasarlayıp uygulayabilir.
8 73344 Çocuk hastalıklarını bilir ve çocukların sağlığını takip edebilir. Gerekli durumlarda ilkyardım müdahalelerinde bulunabilir.
9 73345 Çocukların beslenme özelliklerini bilir ve destekleyebilir.
10 73346 Çocuk gelişimi ve eğitiminde oyunun, müziğin ve dramanın yeri ve önemini bilir. Çocukları eğlendiren ve destekleyen oyunlar, drama etkinlikleri ve müziksel faaliyetler, rontlar, animasyonlar, vb. planlayıp uygulayabilir.
11 73347 Çocuk gelişimi ve eğitiminde ailenin yeri ve önemini bilir. Aile ile etkili iletişim kurabilir, çocukların desteklenmesinde aile katılımını sağlayabilir ve aileye danışmanlık yapabilir.
12 73348 Kişisel ve mesleki yeterliliklerini bilir ve geliştirici faaliyetlerde bulunabilir. Alanı ile ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerinden yararlanabilir, alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilir.
13 79558 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilme becerisine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5
2 5 4 5 4 5 3 4 3 4 3 3 5 5
3 3 5 4 3 5 4 4 4 5 3 4 5 5
4 3 4 5 4 3 5 4 3 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek