Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Dersin temel amacı insan gelişimi ve öğrenme süreçleri hakkında bilgi kazandırmak, farkındalık sağlamak ve ilgili kavramları açıklamasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Binnur Yeşilyaprak,(Editör, 2019). Eğitim Psikolojisi: Gelişim Öğrenme ve Öğretim: Pegem Akademi: Ankara. Alim Kaya (Editör, 2018). Eğitim Psikolojisi: Pegem Akademi: Ankara. Galip Yüksel (Editör, 2018). Eğitim Psikolojisi: Nobel Yayın: Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Bulunmamaktadır.

Dersin İçeriği

Gelişim ve öğrenme süreçlerini kavrayabilmek, gelişim ve öğrenme ile ilgili kavramları açıklayabilmek. Bu amaçlara yönelik olarak gelişim ve öğrenme psikolojisine giriş ve temel kavramlar, bedensel ve bilişsel gelişim, kişilik gelişimi, öğrenmede davranışsal yaklaşımlar, sosyal öğrenme kuramı, gestalt ve insalcıl ğrenme, bilgiyi işleme modeli konuları hakkında bilgi verilecek ve sınıf içi uygulamalar yapılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 1 10 10
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriği ve kurallar hakkında bilgi verilmesi, tanışılma ve beklentilerin ortaya konması, Gelişim ile iligil önemli kavramların işlenmesi
2 Gelişim ve Öğrenme Psikolojisine Giriş
3 Gelişimin Doğası
4 Bedensel ve Devinsel Gelişim
5 Bilişisel Gelişim ve Dil Gelişimi
6 Kişilik Gelişimi-1
7 Kişilik Gelişimi-2
8 Öğrenmenin Doğası
9 Ara Sınav Haftası
10 Öğrenmede Davranışsal Yaklaşımlar
11 Sosyal Öğrenme Kuramı
12 Gestalt ve İnsancıl Yaklaşımda Öğrenme
13 Bilgiyi İşleme Modeli
14 Öğrenmeden Öğretime

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294870 Eğitim ve Psikoloji kavramlarının anlamı, kapsamı ve işlevini açıklayabilmek
2 1294871 Gelişim dönemlerini tanımlayabilmek
3 1294872 Gelişimin ilkelerini açıklayabilmek
4 1294873 Bedensel ve devinsel büyüme ilgili kavramları tanımlayabilmek, cinsiyet farklılıklarına göre bedensel ve devinsel gelişim farklılıklarını ayırt edebilmek
5 1294874 Bilişsel gelişim ve dil gelişimi ile ilgili terimleri kavrayabilmek ve dil gelişimi ile iligili farklı görüşleri tartışabilmek
6 1294875 Kişilik gelişimi hakkındaki farklı kuramsal görüşleri kavrayarak, kişilik gelişimi açısından öğrencileri değerlendirebilmek
7 1294876 Ahlak gelişim kuramları çerçevesinde ahlak gelişimi sürecini açıklayabilecek
8 1294877 Öğrenmeyi etkileyen etmenleri sıralayabilmek ve öğrenme ile iligili kavramları tanıyabilmek
9 1294878 Davranışçı, sosyal öğrenme, gestalt ve insancıl öğrenme yaklaşımlarına ait terimleri tanımlayabilmek ve tartışabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63261 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 63262 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 63263 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 63264 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 63265 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 63266 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 63267 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 63268 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 63269 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 63270 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 63271 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 63272 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 63273 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1
2 1 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 1 1
3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1
4 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1
5 1 1 3 2 3 3 2 2 3 2 2 1 1
6 1 1 3 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1
7 1 2 3 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1
8 1 4 3 2 2 3 2 2 2 1 2 1 1
9 1 3 3 2 2 3 2 2 3 1 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek