Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV123 Meslek Hukuku ve Etiği 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu çerçevesinde muhasebe mesleği, meslek elemanlarının faaliyet alanları, mesleğe giriş şartları, meslek ahlakı ve etik değerler konusunda bilgiler vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Merve KIZGIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

3568 Sayılı SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU Deha Yayıncılık, SMMM YETERLİLİK MESLEK HUKUKU

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında Genel Hükümler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Çeşitli Hükümler hakkında bilgi sunmak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 45 1
39 Rapor Sunma 1 55 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 14 14
3 Bütünleme Sınavı 1 14 14
5 Derse Katılım 14 2 28
21 Rapor Sunma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Muhasebecilik mesleği, mesleğin önemi, konusu ve meslek ünvanları meslek hukuku 3568 sayılı kanun.pdf
2 Serbest muhasebeci mali müşavir olabilmenin genel ve özel şartları meslek hukuku 3568 sayılı kanun.pdf
3 Staj ilkeleri, hedefleri, süresi ve staj süresinden sayılan hizmetler ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavı meslek hukuku 3568 sayılı kanun.pdf
4 Yeminli mali müşavir olabilmenin özel şartları ve yeminli mali müşavirlik sınavı meslek hukuku 3568 sayılı kanun.pdf
5 Yeminli mali müşavirlik yemini, tasdik yetkileri ve tasdikten doğan sorumlulukları meslek hukuku 3568 sayılı kanun.pdf
6 Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler odaları, nitelikleri, faaliyet sınırları, kuruluşları ve gelirleri meslek hukuku 3568 sayılı kanun.pdf
7 Meslek odalarının organları: Genel kurul,yönetim kurulu,disiplin kurulu, denetleme kurulu meslek hukuku 3568 sayılı kanun.pdf
8 Meslek oda ve birlik organlarının seçim esasları, denetimi meslek hukuku 3568 sayılı kanun.pdf
9 Arasınav meslek hukuku 3568 sayılı kanun.pdf
10 Meslek etiği ve ahlakı I meslek hukuku 3568 sayılı kanun.pdf
11 Meslek etiği ve ahlakı II meslek hukuku 3568 sayılı kanun.pdf
12 Meslek sırları ve mesleki geliştirme eğitimleri meslek hukuku 3568 sayılı kanun.pdf
13 Meslek mensuplarının uymaları gereken yasaklar, görevle ilgili suçlar ve disiplin cezaları meslek hukuku 3568 sayılı kanun.pdf
14 Genel Değerlendirme meslek hukuku 3568 sayılı kanun.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1275131 Muhasebe mesleğini tanımlar, meslek elemanlarını sınıflandırır, muhasebe mesleğinin toplum ve işletme için önemini kavrar.
2 1275132 Muhasebe mesleğine giriş koşullarını, staj ve sınav şartlarını bilir.
3 1275133 Meslek kanununun gerekçelerini kavrar, ilgili kanunun muhasebe uygulamalarına ve meslek elemanlarının faaliyetlerine nasıl yön verdiğini açıklar.
4 1275134 Muhasebe ile ilgili mesleki kurulları, amaçlarını ve faaliyetlerini bilir.
5 1275135 Muhasebe meslek ahlakı ve etik değerler konusunda bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65604 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
2 65591 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
3 65592 Envanter işlemlerini yaparak mali tabloları düzenleyebilir.
4 65593 Teorik muhasebe bilgilerini muhasebe paket programları ile bilgisayar ortamında uygulayabilir.
5 65594 İşletmenin sermaye yönetimini, unsurlarını bilir ve yatırım kararlarının alınması ile ilgili yöntemleri uygulayabilir.
6 65595 Dış ticaret ile ilgili temel kavramları bilir ve dış ticaret ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilir.
7 65596 Muhasebe kayıtlarını, raporlarını denetim tekniklerini ve aşamalarını bilir ve raporlayabilir.
8 65597 Mali tabloları genel mali analiz yöntemleri ile analiz eder ve yorumlar.
9 65598 Üretim işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini bulabilir.
10 65599 Temel iktisat kavramlarını, iktisat teorilerini, fiyat oluşumunu ve piyasa çeşitlerini bilir.
11 65600 Ekonomik gelişmelerin makro analizini yaparak, milli gelir, istihdam, enflasyon, para ve maliye politikaları açıklar.
12 65601 Temel hukuk kavramlarını, günlük yaşamdaki hukuki kavramları, mesleği ile ilgili mevzuatı bilir ve yorumlar.
13 65602 Bilgisayarı ve diğer teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanabilir. İşletim sistemlerini bilir ve uygular.
14 65603 Matematiksel ve istatistiksel işlemleri yaparak bunları sorunları çözmede kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek