Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV125 İş Sağlığı ve Güvenliği 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Yaşama hakkı çerçevesinde İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin önemini kavranması. İş güvenliği ve işçi sağlığının, işveren ve çalışanlar açısından öneminin vurgulanarak, teori ve pratiği birleştiren bir yapıda sunulması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Merve KIZGIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Teoman AKPINAR, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Ekin Yayınevi İlknur KILKIŞ, İş Sağlığı ve Güvenliği, Dora Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İş Sağlığı, İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği kavramları hakkında genel bilgiler, İş Sağlığı ve Güvenliği amaçları ve ilkeleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İş güvenliğine giriş 6331 iş sağlığı ve güvenliği hukuku.pdf
2 İş Güvenliğinin Temel Prensipleri 6331 iş sağlığı ve güvenliği hukuku.pdf
3 İş Güvenliği Kültürü 6331 iş sağlığı ve güvenliği hukuku.pdf
4 İş kazaları ve tanımı nedenleri, çeşitleri, önlemler 6331 Sayılı Kanun.pdf
5 İş kazaları ve tanımı nedenleri, çeşitleri, önlemler 6331 Sayılı Kanun.pdf
6 İş güvenliğinin ekonomik yönü 6331 Sayılı Kanun.pdf
7 İş güvenliği ve ergonomi 6331 Sayılı Kanun.pdf
8 Kaza zinciri 6331 Sayılı Kanun.pdf
9 Arasınav 6331 iş sağlığı ve güvenliği hukuku.pdf
10 Kaza raporları ISG raporu 2018.pdf
11 Kaza istatistikleri ve kaza araştırması ISG raporu 2018.pdf
12 Kaza istatistikleri ve kaza araştırması ISG raporu 2018.pdf
13 Meslek hastalıkları tanımı, çeşitleri, önlemler 6331 Sayılı Kanun.pdf
14 Meslek hastalıkları tanımı, çeşitleri, önlemler 6331 Sayılı Kanun.pdf
15 Meslek hastalıkları tanımı, çeşitleri, önlemler 6331 Sayılı Kanun.pdf
16 Yarıyıl sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1275358 İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin temel kavramları tanımlayabilir.
2 1275359 Yaşama hakkı çerçevesinde iş sağlığı ve iş güvenliğinin önemini ifade edebilir.
3 1275360 Mevcut iş sağlığı ve güvenliği uyuşmazlıklarına hukuki kural ve ilkeleri uygulayabilir.
4 1275361 İş sağlığı ve güvenliği sorunlarını analiz edebilir.
5 1275362 İş yerinde çıkabilecek iş sağlığı ve güvenliği kaynaklı sorunları çözebilirler.
6 1275363 İlk yardımın esaslarını ve hedeflerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65604 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
2 65591 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
3 65592 Envanter işlemlerini yaparak mali tabloları düzenleyebilir.
4 65593 Teorik muhasebe bilgilerini muhasebe paket programları ile bilgisayar ortamında uygulayabilir.
5 65594 İşletmenin sermaye yönetimini, unsurlarını bilir ve yatırım kararlarının alınması ile ilgili yöntemleri uygulayabilir.
6 65595 Dış ticaret ile ilgili temel kavramları bilir ve dış ticaret ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilir.
7 65596 Muhasebe kayıtlarını, raporlarını denetim tekniklerini ve aşamalarını bilir ve raporlayabilir.
8 65597 Mali tabloları genel mali analiz yöntemleri ile analiz eder ve yorumlar.
9 65598 Üretim işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini bulabilir.
10 65599 Temel iktisat kavramlarını, iktisat teorilerini, fiyat oluşumunu ve piyasa çeşitlerini bilir.
11 65600 Ekonomik gelişmelerin makro analizini yaparak, milli gelir, istihdam, enflasyon, para ve maliye politikaları açıklar.
12 65601 Temel hukuk kavramlarını, günlük yaşamdaki hukuki kavramları, mesleği ile ilgili mevzuatı bilir ve yorumlar.
13 65602 Bilgisayarı ve diğer teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanabilir. İşletim sistemlerini bilir ve uygular.
14 65603 Matematiksel ve istatistiksel işlemleri yaparak bunları sorunları çözmede kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3
2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3
3 4 4 2 3 3 4 3 4 2 4 4 2 3 3
4 3 3 3 3 4 2 4 4 4 3 2 3 2 4
5 4 4 3 4 3 2 4 3 3 4 4 2 4 3
6 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek