Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV126 Ticaret Hukuku 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Ticari işletmelerin ve onları işleten gerçek ya da tüzel kişi tacirlerin temel aktör olduğu ticari yaşamın hukuk kuralları ile düzenlendiğini teşhis etmek. Aktarılan teorik bilgilerin temelini ve kaynağını hukuk kurallarının oluşturduğu ve kuralların doğru yorumlanması ve anlaşılması gerektiği bilgi ve bilincini edindirmek. Hukuk kurallarının yorumlanması suretiyle elde edilen bilgiyi ortaya çıkan ya da çıkabilecek soruna uygulayabilmek ya da bu amaçla önceden tedbir almak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Gökhan SALMAN

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Arkan, Sabiha., Ticari İşletme Hukuku, Ankara, 2009 Poroy, Yasaman., Ticari İşletme Hukuku, İstanbul, 2007 Pulaşlı, Hasan., Şirketler Hukuku Temel Esaslar, Ankara, 2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ticaret hukukuna giriş- sistemler- Uluslararası ticaret hukuku hakkında genel bilgi Ticari işletme tanım ve unsurları Esnaf işletmesi ile farkı Merkez ve şube ayrımı Ticari işletme ile ilgili bazı işlemler -Ticari işletmenin devri ve rehni- Ticari iş (Giriş-TTK 3.m.) Ticari iş- Ticari iş karinesi - Bir taraf için ticari sayılan sözleşmeler- Ticari iş olmanın sonuçları Ticari iş olmanın sonuçları (Teselsül karinesi ve Ticari faiz) - Ticari hüküm Tacir sıfatı (gerçek ve tüzel kişi tacirler)-Tacir sıfatının kaybı- Tacirin iflası Tacir olmaya bağlanan diğer sonuçlar (ticaret unvanı seçme ve kullanma, işletmesini ticaret siciline kaydettirme, ticari defter tutma, ticaret ve sanayi odalarına kaydolma, basiretli iş adamı gibi hareket etme, ticari örf ve adetlere tabi olma, ticari iş karinesi, ücret ve faiz isteme, ücret ve cezaların indirimini isteyememe) Ticaret Sicili-Ticaret ünvanı ve işletme adı Haksız rekabet ve marka Tacir yardımcıları (Ticari mümessil, ticari vekil, tellal, acente, komisyoncu) Ortaklık kavramı, ortaklığın unsurları ve Adi Şirket Kollektif ve Komandit Şirketin kuruluşu ve ortaklarının sorumluluğu,Limited şirketin kuruluşu ve organlarının işleyişi,Anonim Şirketin kuruluş ve organlarının işleyişi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 1 13
19 Beyin Fırtınası 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ticaret hukukuna giriş- sistemler- Uluslararası ticaret hukuku hakkında genel bilgi Ticaret Hukukuna Giriş.pptx
2 Ticari işletme tanım ve unsurları Esnaf işletmesi ile farkı Merkez ve şube ayrımı ticari işletme tanım, merkez şube ayrımı, devir ve rehin .docx
3 Ticari işletme ile ilgili bazı işlemler -Ticari işletmenin devri ve rehni- Ticari iş (Giriş-TTK 3.m.) 3. hafta.pptx
4 Ticari iş- Ticari iş karinesi - Bir taraf için ticari sayılan sözleşmeler- Ticari iş olmanın sonuçları 4. hafta.pptx
5 Ticari iş olmanın sonuçları (Teselsül karinesi ve Ticari faiz) - Ticari hüküm 5. hafta.pptx
6 Tacir sıfatı (gerçek ve tüzel kişi tacirler)-Tacir sıfatının kaybı- Tacirin iflası 6. hafta.pptx
7 Tacir olmaya bağlanan diğer sonuçlar (ticaret unvanı seçme ve kullanma, işletmesini ticaret siciline kaydettirme, ticari defter tutma, ticaret ve sanayi odalarına kaydolma, basiretli iş adamı gibi hareket etme, ticari örf ve adetlere tabi olma, ticari iş karinesi, ücret ve faiz isteme, ücret ve cezaların indirimini isteyememe) 7. hafta.pptx
8 Ara Sınav
9 Ticaret Sicili-Ticaret ünvanı ve işletme adı 9.hafta.pptm
10 Haksız rekabet ve marka 10. hafta.pptx
11 Tacir yardımcıları (Ticari mümessil, ticari vekil, tellal, acente, komisyoncu) tacir ve tacir yardımcıları.pptx
12 Ortaklık kavramı, ortaklığın unsurları ve Adi Şirket
13 Kollektif ve Komandit Şirketin kuruluşu ve ortaklarının sorumluluğu,Limited şirketin kuruluşu ve organlarının işleyişi,Anonim Şirketin kuruluş ve organlarının işleyişi kollektif ve komandit şirketlerin kuruluşu, limited ve anonim şirketler kuruluş ve organları.pdf
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1292631 Ticari işlemlere ilişkin kavramları ortaya koyabilmeli, yorumlayabilmeli
2 1292632 Tacir olmanın, tacir olmamaya kıyasla ortaya koyduğu farklılıkları aktarabilmeli
3 1292633 Mal ve hizmetlerin dağıtımını örgütleyen modellerin hukuki yapısını ve bunlar arasındaki farklılıkları kavrayabilmeli
4 1292634 Marka kavramı, tescili ve sağladığı hakları açıklayabilmeli
5 1292635 Haksız rekabeti teşhis edebilmeli, türlerini ve sonuçlarını açıklayabilmeli
6 1292636 Şirket ( ortaklık ) kavramının diğer kişi topluluklarından farkını gösterebilmeli
7 1292637 Ticaret şirketlerinin kuruluşu ve organlarının işleyişini açıklamak ve temel özelliklerini belirtebilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65604 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
2 65591 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
3 65592 Envanter işlemlerini yaparak mali tabloları düzenleyebilir.
4 65593 Teorik muhasebe bilgilerini muhasebe paket programları ile bilgisayar ortamında uygulayabilir.
5 65594 İşletmenin sermaye yönetimini, unsurlarını bilir ve yatırım kararlarının alınması ile ilgili yöntemleri uygulayabilir.
6 65595 Dış ticaret ile ilgili temel kavramları bilir ve dış ticaret ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilir.
7 65596 Muhasebe kayıtlarını, raporlarını denetim tekniklerini ve aşamalarını bilir ve raporlayabilir.
8 65597 Mali tabloları genel mali analiz yöntemleri ile analiz eder ve yorumlar.
9 65598 Üretim işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini bulabilir.
10 65599 Temel iktisat kavramlarını, iktisat teorilerini, fiyat oluşumunu ve piyasa çeşitlerini bilir.
11 65600 Ekonomik gelişmelerin makro analizini yaparak, milli gelir, istihdam, enflasyon, para ve maliye politikaları açıklar.
12 65601 Temel hukuk kavramlarını, günlük yaşamdaki hukuki kavramları, mesleği ile ilgili mevzuatı bilir ve yorumlar.
13 65602 Bilgisayarı ve diğer teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanabilir. İşletim sistemlerini bilir ve uygular.
14 65603 Matematiksel ve istatistiksel işlemleri yaparak bunları sorunları çözmede kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5
2 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5
3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5
4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4
5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5
6 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5
7 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek