Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV132 Vergi Hukuku 927001 1 2 2

Dersin Amacı

Öğrenciler, vergi ile ilgili temel kavramları, vergilendirme sürecini, vergi suç ve cezalarını ve Türkiye'de yürürlükte bulunan vergi kanunlarını açıklayabilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Merve KIZGIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 397 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ 1 Sıra Nolu Elektronik Defter Genel Tebliğ

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 1 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Verginin Tanımı ve Özellikleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu.pdf
2 Vergi Kanunlarının Yorumlanması 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu.pdf
3 Vergilemede Temel İlkeler 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu.pdf
4 Vergi Usül Kanunu 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu.pdf
5 Vergi Türleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu.pdf
6 Vergilendirme Süreci I 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu.pdf
7 Vergilendirme Süreci II 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu.pdf
8 Vergilendirme Süreci III 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu.pdf
9 Arasınav
10 Vergi Suçları 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu.pdf
11 Vergi Cezaları 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu.pdf
12 Vergilendirme Hataları 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu.pdf
13 Vergi Uyuşmazlıkları 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu.pdf
14 Vergi Yargısı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286532 Vergi ile ilgili temel kavramları öğrenir.
2 1286533 Vergilendirme sürecini anlar.
3 1286534 Vergi Usül Kanunu'nu kavrar.
4 1286535 Vergi Suç ve Cezalarını öğrenir.
5 1286536 Vergi Uyuşmazlığı hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65604 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
2 65591 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
3 65592 Envanter işlemlerini yaparak mali tabloları düzenleyebilir.
4 65593 Teorik muhasebe bilgilerini muhasebe paket programları ile bilgisayar ortamında uygulayabilir.
5 65594 İşletmenin sermaye yönetimini, unsurlarını bilir ve yatırım kararlarının alınması ile ilgili yöntemleri uygulayabilir.
6 65595 Dış ticaret ile ilgili temel kavramları bilir ve dış ticaret ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilir.
7 65596 Muhasebe kayıtlarını, raporlarını denetim tekniklerini ve aşamalarını bilir ve raporlayabilir.
8 65597 Mali tabloları genel mali analiz yöntemleri ile analiz eder ve yorumlar.
9 65598 Üretim işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini bulabilir.
10 65599 Temel iktisat kavramlarını, iktisat teorilerini, fiyat oluşumunu ve piyasa çeşitlerini bilir.
11 65600 Ekonomik gelişmelerin makro analizini yaparak, milli gelir, istihdam, enflasyon, para ve maliye politikaları açıklar.
12 65601 Temel hukuk kavramlarını, günlük yaşamdaki hukuki kavramları, mesleği ile ilgili mevzuatı bilir ve yorumlar.
13 65602 Bilgisayarı ve diğer teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanabilir. İşletim sistemlerini bilir ve uygular.
14 65603 Matematiksel ve istatistiksel işlemleri yaparak bunları sorunları çözmede kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek