Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV134 Finansal Yönetim 927001 1 2 5

Dersin Amacı

İşletmelerde finansal yönetimin önemini, temel unsurlarının verilmesini, öğrencileri işletmelerde finansal kararları ve modern uygulamaları yapabilecek düzeye ulaştırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Merve KIZGIN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Erkan POYRAZ, Finansal Yönetim, Ekin Basım Yayın Mine TÜKENMEZ, Nilgün KUTAY vd., Finansal Yönetim, Vizyon Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Finansal yönetimin fonksiyonları, amaçları Finansal Yönetim.pptx
2 Finans yöneticisinin özellikleri, finansal yönetimin diğer disiplinlerle ilişkisi, enflasyonun finansal kararlara etkisi Finansal Yönetim.pptx
3 Paranın zaman değeri Finansal Yönetim.pptx
4 Finansal analizin önemi, finansal tabloların yorumu Finansal Yönetim.pptx
5 Finansal Planlamanın önemi Finansal Planlama Hazırlanmasında Uygulanan Yöntemler Finansal Yönetim.pptx
6 Kısa vadeli finansman kaynakları; ticari banka kredileri Finansal Yönetim.pptx
7 İhracatın ve ithalatın finansmanı, Eximbank kaynaklı krediler Finansal Yönetim.pptx
8 Factoring, factoring türleri Finansal Yönetim.pptx
9 Orta vadeli finansman kaynakları;orta vadeli banka kredileri, finansal kiralama, finansal kiralamanın türleri, finansal kiralamanın üstünlükleri ve sakıncaları Finansal Yönetim.pptx
10 Ara Sınav
11 Risk sermayesi, forfaiting, özel finans kurumları, oto finansman. Finansal Yönetim.pptx
12 Türev piyasalar: vadeli( forvard) işlemler. Finansal Yönetim.pptx
13 Gelecek (future) işlemleri Finansal Yönetim.pptx
14 Opsiyonlar ve swaplar Finansal Yönetim.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286296 Finansal yönetimin önemini açıklayabilme.
2 1286297 Finansal piyasaların işleyişini anlayabilme .
3 1286299 Finansmanla ilgili mevzuatı takip edebilme.
4 1286298 Işletmede mevcut ve muhtemel finansal problemleri çözebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65604 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
2 65591 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
3 65592 Envanter işlemlerini yaparak mali tabloları düzenleyebilir.
4 65593 Teorik muhasebe bilgilerini muhasebe paket programları ile bilgisayar ortamında uygulayabilir.
5 65594 İşletmenin sermaye yönetimini, unsurlarını bilir ve yatırım kararlarının alınması ile ilgili yöntemleri uygulayabilir.
6 65595 Dış ticaret ile ilgili temel kavramları bilir ve dış ticaret ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilir.
7 65596 Muhasebe kayıtlarını, raporlarını denetim tekniklerini ve aşamalarını bilir ve raporlayabilir.
8 65597 Mali tabloları genel mali analiz yöntemleri ile analiz eder ve yorumlar.
9 65598 Üretim işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini bulabilir.
10 65599 Temel iktisat kavramlarını, iktisat teorilerini, fiyat oluşumunu ve piyasa çeşitlerini bilir.
11 65600 Ekonomik gelişmelerin makro analizini yaparak, milli gelir, istihdam, enflasyon, para ve maliye politikaları açıklar.
12 65601 Temel hukuk kavramlarını, günlük yaşamdaki hukuki kavramları, mesleği ile ilgili mevzuatı bilir ve yorumlar.
13 65602 Bilgisayarı ve diğer teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanabilir. İşletim sistemlerini bilir ve uygular.
14 65603 Matematiksel ve istatistiksel işlemleri yaparak bunları sorunları çözmede kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 5 5
3 5 5
4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek