Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV136 Muhasebe Denetimi 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı işletmelerde yapılan bağımsız denetim sürecinin öğretilmesidir ve Denetim işlevi ve mesleği ile ilgili temel bilgileri kazandırmak ve nitelikli denetçi adayları yetiştirmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Gökhan SALMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Vasfi HAFTACI, MUHASEBE DENETİMİ Alvin Arens, Randal J. ELDER, Mark S. BEASLEY, AUDITING AND ASSURANCE SERVICES K.Şevket SAYIN- E.Yasemin YEGİNBOY;Muhasebe,Altın Nokta Basın Yayın, 2005, İzmir Hasan KAVAL, Muhasebe Denetimi, Gazi Kitabevi,2005,Ankara Celal KEPEKÇİ, Bağımsız Denetim,Avcıol Basım Yayın, 2000,İstanbul Yurdakul ÇALDAĞ, Denetim ve Raporlama, Gazi Kitabevi, 5. Baskı , 2007, Ankara, Erkan ÇALGAN v.d,Muhasebe Denetimi, İSMMMO,Yayın No:113İstanbul

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Denetim kavramı ve gereği ile denetimin önemini attıran etmenler Denetim mesleği Genel kabul görmüş denetim standartları Denetim Raporu Meslek Ahlakı ve Denetim Meslek Ahlakı Denetimin Amaçları Denetim Süreci İç kontrol sistemi ve incelemesi Denetim Planlaması Denetim Kanıtları ve Teknikleri Çalışma Kağıtları Denetim Dosyaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 3 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Muhasebe denetiminin tanımı, önemi ve kavramı 3 0 Muhasebe Denetiminin tanımı, önemi.pptx
2 Muhasebe denetiminin tarihçesi 3 0 Muhasebe Denetiminin Tarihçesi.pdf
3 Muhasebe denetiminin amaçları 3 0 Muhasebe Denetiminin Amaçları.pdf
4 Denetim ve denetçi ile ilgili bilgiler 3 0 Denetim ve Denetçi ile ilgili bilgiler.pdf
5 İşletme içi muhasebe kontrol sistemi 3 0 işletme içi muhasebe kontrol sistemi.pdf
6 Denetim delilleri ve teknikleri 3 0 Denetim Delilleri ve Teknikleri.pdf
7 Denetim için kullanılan istatistiki örnekleme yöntemleri 3 0 Denetim için kullanılan istatistiksel yöntemler.pdf
8 Denetim çalışma programları 3 0 Çalışma Programları.pdf
9 Çalışma kağıtları 3 0 Çalışma Kağıtları.pdf
10 Çalışma kağıtlarının hazırlanması 3 0 Çalışma Kağıtlarının Hazırlanması.pdf
11 Denetim raporları 3 0 Denetim Raporları.pdf
12 Örnek denetim raporunun hazırlanması 3 0
13 3568 sayılı SM, SMMM ve YMM kanunun incelenmesi 3 0
14 Örnek uygulamalar 3 0

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1287690 Güvenilir bilgi kavramını tanımlama
2 1287691 Genel kabul görmüş denetim standartlarını özetleme
3 1287692 Denetimin amaçları ve türlerini sıralama
4 1292760 Meslek ahlakı ve denetim ahlakını ayırt etme
5 1292761 Denetim süreci, denetim kanıt ve teknikleri ve muhasebe raporunu özetleme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65604 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
2 65591 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
3 65592 Envanter işlemlerini yaparak mali tabloları düzenleyebilir.
4 65593 Teorik muhasebe bilgilerini muhasebe paket programları ile bilgisayar ortamında uygulayabilir.
5 65594 İşletmenin sermaye yönetimini, unsurlarını bilir ve yatırım kararlarının alınması ile ilgili yöntemleri uygulayabilir.
6 65595 Dış ticaret ile ilgili temel kavramları bilir ve dış ticaret ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilir.
7 65596 Muhasebe kayıtlarını, raporlarını denetim tekniklerini ve aşamalarını bilir ve raporlayabilir.
8 65597 Mali tabloları genel mali analiz yöntemleri ile analiz eder ve yorumlar.
9 65598 Üretim işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini bulabilir.
10 65599 Temel iktisat kavramlarını, iktisat teorilerini, fiyat oluşumunu ve piyasa çeşitlerini bilir.
11 65600 Ekonomik gelişmelerin makro analizini yaparak, milli gelir, istihdam, enflasyon, para ve maliye politikaları açıklar.
12 65601 Temel hukuk kavramlarını, günlük yaşamdaki hukuki kavramları, mesleği ile ilgili mevzuatı bilir ve yorumlar.
13 65602 Bilgisayarı ve diğer teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanabilir. İşletim sistemlerini bilir ve uygular.
14 65603 Matematiksel ve istatistiksel işlemleri yaparak bunları sorunları çözmede kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5
2 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4
3 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5
4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4
5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek