Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV233 Türk Vergi Sistemi 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Bu derste, Türk Vergi Sisteminin yapısı, işleyişi ve uygulama örneklerinin kavranması amaçlanmaktadır. Tüm vergi çeşitleri anlatılmakta, gelir ve kurumlar vergisinin konuları ayrıntıları ile ele alınmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Gökhan SALMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tosuner, M., Arıkan, Z. "Türk Vergi Sistemi Şenyüz, D., Yüce,M., Gerçek, A. "Türk Vergi Sistemi" Referanslar: Gelir Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu vd.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk vergi sisteminin yapısı, vergilemeye ilişkin temel kavramlar, gelir kavramı, gelir vergisinin konusu Gelir vergisi ile ilgili genel bilgiler, gelir vergisinde tam ve dar mükellef örnekleri, gelirin unsurları Gelirin tespiti, ticari ve zirai kazançlarda matrahın tespiti, gelirlere ilişkin kanunen kabul edilen giderlerin özellikleri Ücret geliri ve ücretliler için matrah tespiti, özel ücret sayılan haller, serbest meslek kazançlarında gelirin özellikleri ve matrahın tespiti, muafiyet ve istisnalar Gayrimenkul ve menkul sermaye iradının yapısı, matrah tespiti ve vergilendirilmesi, diğer kazanç ve iratlar Gelir vergisinin tarh ve tahsili, gelir vergisinde beyanname düzenleme örnekleri, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri arasındaki farklar, kurumlar vergisinde tam ve dar mükellef örnekleri Kurumlar vergisinin konusu ve mükellefleri, kanunen kabul edilen ve edilmeyen giderlerin durumu ve uygulama örnekleri Kurumlar vergisi matrahının tespiti, ulaştırma işlerinde matrah tespiti, muafiyet ve istisnalar, matrahın beyanı ve ödenmesi, beyan esası ve beyanname çeşitleri, geçici vergi Harcama üzerinden alınan vergiler, Katma Değer Vergisi, konusu, mükellefi Özel Tüketim Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Gümrük Vergisi Servet üzerinden alınan vergiler Emlak Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, genel uygulama örnekleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 70 1
39 Rapor Sunma 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 11 11

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk vergi sisteminin yapısı, vergilemeye ilişkin temel kavramlar, gelir kavramı, gelir vergisinin konusu Turk Vergi Sistemi (2019 Guncel).pdf
2 Gelir vergisi ile ilgili genel bilgiler, gelir vergisinde tam ve dar mükellef örnekleri, gelirin unsurları Turk Vergi Sistemi (2019 Guncel).pdf
3 Gelirin tespiti, ticari ve zirai kazançlarda matrahın tespiti, gelirlere ilişkin kanunen kabul edilen giderlerin özellikleri Turk Vergi Sistemi (2019 Guncel).pdf
4 Ücret geliri ve ücretliler için matrah tespiti, özel ücret sayılan haller, serbest meslek kazançlarında gelirin özellikleri ve matrahın tespiti, muafiyet ve istisnalar Turk Vergi Sistemi (2019 Guncel).pdf
5 Gayrimenkul ve menkul sermaye iradının yapısı, matrah tespiti ve vergilendirilmesi, diğer kazanç ve iratlar Turk Vergi Sistemi (2019 Guncel).pdf
6 Gelir vergisinin tarh ve tahsili, gelir vergisinde beyanname düzenleme örnekleri, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri arasındaki farklar, kurumlar vergisinde tam ve dar mükellef örnekleri Turk Vergi Sistemi (2019 Guncel).pdf
7 Kurumlar vergisinin konusu ve mükellefleri, kanunen kabul edilen ve edilmeyen giderlerin durumu ve uygulama örnekleri Turk Vergi Sistemi (2019 Guncel).pdf
8 Ara Sınav
9 Kurumlar vergisi matrahının tespiti, ulaştırma işlerinde matrah tespiti, muafiyet ve istisnalar, matrahın beyanı ve ödenmesi, beyan esası ve beyanname çeşitleri, geçici vergi Turk Vergi Sistemi (2019 Guncel).pdf
10 Harcama üzerinden alınan vergiler, Katma Değer Vergisi, konusu, mükellefi Turk Vergi Sistemi (2019 Guncel).pdf
11 Özel Tüketim Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Gümrük Vergisi Turk Vergi Sistemi (2019 Guncel).pdf
12 Servet üzerinden alınan vergiler Turk Vergi Sistemi (2019 Guncel).pdf
13 Emlak Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, genel uygulama örnekleri Turk Vergi Sistemi (2019 Guncel).pdf
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278847 Türk vergi sisteminde yer alan vergileri Tanımaları
2 1278848 Gelir vergisinin Unsurlarını ve Uygulamalarını Öğrenmek Gelir Vergisi, Muhtasar ve özel Beyanname düzenlemek
3 1278849 Kurumlar vergisi uygulamaları ve beyannamesini düzenlemek
4 1278850 Veraset ve intikal vergisini kavramak ve beyannamesini düzenleyebilmek
5 1278851 Harcama vergilerini tanımak Matrah ve vergisini hesaplayabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65604 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
2 65591 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
3 65592 Envanter işlemlerini yaparak mali tabloları düzenleyebilir.
4 65593 Teorik muhasebe bilgilerini muhasebe paket programları ile bilgisayar ortamında uygulayabilir.
5 65594 İşletmenin sermaye yönetimini, unsurlarını bilir ve yatırım kararlarının alınması ile ilgili yöntemleri uygulayabilir.
6 65595 Dış ticaret ile ilgili temel kavramları bilir ve dış ticaret ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilir.
7 65596 Muhasebe kayıtlarını, raporlarını denetim tekniklerini ve aşamalarını bilir ve raporlayabilir.
8 65597 Mali tabloları genel mali analiz yöntemleri ile analiz eder ve yorumlar.
9 65598 Üretim işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini bulabilir.
10 65599 Temel iktisat kavramlarını, iktisat teorilerini, fiyat oluşumunu ve piyasa çeşitlerini bilir.
11 65600 Ekonomik gelişmelerin makro analizini yaparak, milli gelir, istihdam, enflasyon, para ve maliye politikaları açıklar.
12 65601 Temel hukuk kavramlarını, günlük yaşamdaki hukuki kavramları, mesleği ile ilgili mevzuatı bilir ve yorumlar.
13 65602 Bilgisayarı ve diğer teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanabilir. İşletim sistemlerini bilir ve uygular.
14 65603 Matematiksel ve istatistiksel işlemleri yaparak bunları sorunları çözmede kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5
2 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5
3 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4
5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek